Kontakt

Image0

Herunder finder du en oversigt og kontaktoplysninger på medarbejderne i Økologisk Landsforening.

Pressekontakter

Marendine Krainert Ladegaard

Pressemedarbejder

Vivienne Kallmeyer

Pressemedarbejder

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Per Kølster

Bestyrelsesformand

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Line Børch Hedeboe

Kommunikationschef

Direktion

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Min primære opgave at sikre fortsat udvikling af både mere og bedre økologi. Økologisk Landsforening skal udvikle sig fra at være primært en stor folkevalgt organisation for landmænd til en stor grøn ngo for alle. Mit mål er at engagere alle i hele værdikæden fra økologisk jord til bord lige fra landmænd, virksomheder, køkkener, detailhandlen og til personlige medlemmer. Alt sammen med tæt fokus på det ambitiøse mål at omstille fødevaresystemet til 30 procent økologisk forbrug og areal i 2030.

Politik

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Økonomi og IT

Kirsten Bach-Holck

Økonomi- og IT-chef

Mine ansvarsområder er økonomistyring, herunder budget, likviditet og regnskab, projektøkonomi, ressourceplanlægning, it og bestyrelsesrapportering. Jeg har erfaring fra mediebranchen, hvor jeg som direktør har haft ansvar for økonomi, HR og kundeservice. Jeg har således udover de økonomiske discipliner lang erfaring med strategi og forandringsledelse, organisationsudvikling, forhandlinger og digitaliseringsprocesser.

Anders Ørsted-Olsen

Webmaster

Jeg arbejder med udvikling og drift af vores mange websites og webrelaterede services. Jeg interesserer mig for alt, der har med web at gøre, automation, nocode og trends generelt inden for webudvikling og digitalisering.

Helle Moving

Medlemsadministration

Jeg står for medlemsadministration.

Helle Schmidt

Bogholder

Jeg holder styr på finans-, kreditor-, og debitorbogholderi, dog ikke medlemmer. Jeg er indover mange andre opgaver i bla. webshoppen, mødeforplejning, indkøbsforening, julegaveindkøb, personaleforening.

Rasmus Kortbæk

Projektcontroller

Jeg står for projektcontrolling, budgetudvikling og budgetopfølgning i samarbejde med projektlederne samt økonomisk afrapportering til bevillingsgiver. Hertil andre løbende opgaver i økonomiafdelingen.

Rikke Louise Nixon

Controller

Jeg er controller med opgaver vedrørende projektøkonomi, budgetudvikling og -opfølgning, lønadministration, ressourceplanlægning mm. Jeg har erfaring med økonomiarbejde fra flere forskellige brancher inkl. ejendomsbranchen og teaterverdenen.

Kommunikation

Line Børch Hedeboe

Kommunikationschef

Jeg arbejder med strategisk kommunikation på tværs af afdelinger og med foreningens udtryk og kendskabsgrad for øje. Jeg har ledelsesansvar for kommunikationsafdelingen og er en del af ledelsesgruppen.

Henrik Hindby Koszyczarek

Webredaktør

Jeg er ansvarlig for nyhedssiden Økologisk Nu mht. kontakt til bidragydere/skribenter, annoncering og udvikling af siden, samtidig med at jeg skriver artikler – primært inden for det politiske stofområde – til både Økologisk Nu og avisen Økologisk Landbrug.

Iben Kjerside

SoMe manager

Jeg arbejder på tværs af alle afdelinger i Økologisk Landsforening og sidder med sociale medier og markedsføringskampagner, intern og ekstern kommunikation, events, idéudvikling og web.

Ida Dengsøe

Studentermedhjælper

Jeg studerer retorik på Aarhus Universitet og har en bachelor i journalistik. I Økologisk Landsforening arbejder jeg med en række kommunikationsopgaver, blandt andet artikler, sociale medier og web.

Irene Brandt-Møller

Redaktør

Jeg er ansvarshavende redaktør for avisen Økologisk Landbrug og webmediet Økologisk Nu. Desuden har jeg ansvaret for det landbrugsfaglige stof på begge medier, og jeg står for kontakten til eksterne skribenter.

Jakob Brandt

Journalist

Mit hovedfokus er markedet for økologi. Jeg laver reportager og nyheder til både nyhedssiden Økologisk Nu og avisen Økologisk Landbrug. De fleste historier vedrører detailhandel, foodservice, eksport, fødevaretrends og udvikling af nye produkter og salgskanaler.

Karen Munk Nielsen

Kommunikationsmedarbejder

Jeg formidler landbrugsfaglig information til primært landmænd i form af artikler og pressemeddelelser til fagmedier samt indhold på hjemmeside. Feltet er alle fagområder: dyr planter, jord, maskiner, økonomi, klima, bæredygtighed. Desuden er jeg projektleder, og jeg bistår ØkologiRådgivning Danmark med pressearbejde og kommunikation.

Mai Tschjerning Simonsen

Grafisk designer

Jeg arbejder med foreningens visuelle identitet og med at sikre kendskab til foreningen gennem vores udseende udadtil. Jeg layouter bl.a. medlemsmagasinet Økologisk og bistår alle projekter på tværs af foreningen med grafiske formidlingsmaterialer.

Marendine Krainert Ladegaard

Pressemedarbejder

Jeg arbejder med intern og ekstern kommunikation. Jeg arbejder på tværs af afdelingerne, men er tilknyttet landbrugsafdelingen. Jeg laver alt fra pressemeddelelser til videoproduktion og idéudvikling, finder gode cases og skriver klummer og debatindlæg.

Peter Nordholm Andersen

Redaktør

Jeg har stor forkærlighed for magasiner og er redaktør for medlemsmagasinet Økologisk, der skrives med et særligt og kærligt blik på de økologiske forbrugere. Jeg løser en række presse- og kommunikationsopgaver i forhold til foreningens udviklingsarbejde i Østafrika og fortæller den gode historie om økologiske omlægningstjek hos konventionelle landmænd.

Vivienne Kallmeyer

Pressemedarbejder

Når Økologisk Landsforening har en god historie eller en skarp holdning, skriver jeg pressemeddelelsen, lederen, kronikken eller noget helt fjerde og har kontakten til medierne. Jeg arbejder hovedsageligt med den kommunikation, der handler om markedet for økologi – både B2B og B2C – og er vild med hele det strategiske arbejde inden for kommunikation.

Landbrug

Peder Bligaard

Landbrugschef

Anton Rasmussen

Økologikonsulent, Planteavl

En bedre, balanceret og sammenhængene nærringsstofforsyning i økologiske sædskifter er omdrejningspunktet i mit arbejde, der blandt andet omfatter recirkulering af næringsstoffer fra by til land, jordfrugtbarhed, biogas, kompost, kulstofbinding, teknologi, kvalitetskorn og kartofler.

Bent Rasmussen

Økologikonsulent

Jeg arbejder med at sikre et bæredygtigt samspil mellem natur og landbrugsproduktion. Min vigtigste opgave er at forbedre landbrugets driftsmæssige hensyn til de vilde planter og dyr, der lever på og omkring de opdyrkede marker. Derudover arbejder jeg med at finde løsninger på, hvordan naturafgræsning kan foregå, så det er optimalt for både naturen, de græssende dyr og landmanden.

Christina Udby Hansen

Chefkonsulent

Fagudvalgssekretær for Mælkeudvalget, Kødudvalget, Svineudvalget, Planteavlsudvalget, Frugt-, Bær- og Grøntudvalget og Ulandsudvalget. Arrangerer generalforsamling og årsmøder, åbne møder for fagudvalg og bestyrelse. Jeg er uddannet agronom og efteruddannet projektleder og i forandringsledelse, strategiudvikling og arbejde i High Performance Teams.

Dennis Weigelt Pedersen

Projektleder/økologikonsulent

Jeg er specialiseret i reduceret jordbearbejdning, sædskifte, ukrudtskontrol og sortsudvikling. For nuværende arbejder jeg bl.a. med jordfrugtbarhed samt nye og innovative dyrkningssystemer.

Jeg er uddannet agronom (cand.agro).

Iben Alber Christiansen

Økologikonsulent, kvæg

Jeg arbejder med at få mere af dyrenes naturlige adfærd til at komme til udtryk i økologiens rammer og med at vurdere dyrenes velfærd, herunder udvikling af for eksempel ko/kalv-systemer, afgræsningssystemer, skovlandbrug og naturpleje. Jeg afprøver systemer og samarbejder med landmænd, kolleger, dyrlæger og universiteter om at formidle ny viden i form af rådgivning, events på staldgang/mark samt staldskoler og netværksgrupper.

Jens Peter Hermansen

Økologikonsulent

Jeg står for omlægning til økologisk landbrug, generationsskifte i landbruget og samarbejde med kommuner om landbrugsfaglige tiltag. Jeg samarbejder med tilknyttede erhverv og brancheforeninger på landbrugsfaglige tiltag og har desuden kontakten til uddannelsesinstitutioner – herunder landbrugsskoler og LandboUngdom.

Jesper Fog-Petersen

Plantefaglig vidensudvikler / Økologikonsulent

Jeg arbejder med at udvikle planteavlen i en mere regenerativ retning, hvor man laver sunde afgrøder med høj næringsværdi, får god afregning og har grønne marker året rundt. Samtidigt med at ejendommens jordfrugtbarhed øges, klimaaftrykket nedbringes og diversiteten/biodiversiteten øges. Dette gøres via arbejde med sortsudvikling, afprøvning af nye afgrøder, som kikærter, linser mm., samt udviklingsarbejde indenfor planteteams til højere udbytter, sundere afgrøder og mere protein til foder og konsum.

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Landbrugsfaglig projektleder, kvæg

Mit fokus er malkekvæg, kødkvæg og landbrugets klimaaftryk, hvor jeg blandt andet udvikler model til klimaberegninger, formidler kompleksiteten inden for emner relateret til klima, bæredygtighed og kød- og mælkeproduktion samt udarbejder klimahandlingsplaner til bedrifter. Jeg arbejder samtidig med optimering ift. velfærd og fodring og med at forbedre mulighederne for at afsætte dansk økologisk okse- og lammekød.

Lars Lambertsen

Økologikonsulent, svin

Jeg arbejder med udvikling af den økologiske svineproduktion og har blandt andet arbejdet med rodekummer til slagtesvin og mobile produktioner. Jeg er derudover autoriseret økologikonsulent og udfører omlægningstjek på landbrug med forskellige produktioner og alt fra en halv hektar til 800 hektar.

Lone Andreasen

Projektleder, Det Samfundsnyttige Landbrug

Jeg arbejder med udvikling af nye robuste økologiske landbrugsvirksomheder, der kan løfte klima-, miljø-, dyrevelfærds- og naturudfordringerne. Jeg er optaget af at bidrage til at de faglige og forretningsmæssige landvindinger som økologiske bedrifter har opbygget gennem de seneste 25 år kan fortsættes i nye virksomheder og nå nye mål. Derfor har jeg også fokus på at inspirere unge til at interessere sig for økologisk landbrug i forbindelse med deres uddannelse, for senere at kunne deltage i etableringen af nye landbrugsvirksomheder.

Malene Hangstrup Kræfting

Projektleder

Mit hovedfokus er en mere bæredygtig produktion af økologiske fødevarer. Bæredygtighed omfavner et bredt spektrum af faktorer, hvor jeg særligt arbejder med næringsstofforsyning, jordfrugtbarhed og sædskifteoptimering. Derudover er jeg autoriseret økologikonsulent og udfører omlægningstjek på alle slags landbrug, som ønsker at afdække mulighederne for at omlægge deres produktion fra konventionel til økologisk drift.

Malte Nybo Andersen

Projektleder

Min passion ligger i at udvikle det økologiske landbrug, så incitamentet for at dyrke og købe økologiske madvarer forbliver stigende. Jeg arbejder med en bred vifte at fagområder herunder mikronæringsstoffer, samdyrkning, kvalitet i korn, kartofler, efterafgrøder og klimaberegninger. Derudover vil jeg også udføre omlægningstjek på bedrifter rundt i landet. Jeg er uddannet agronom fra Landbohøjskolen, men brænder for at arbejde med praksisnære projekter, som umiddelbart kan skabe værdi i den økologiske planteproduktion.

Per Rasmussen

International konsulent

Jeg er programleder for Økologisk Landsforenings ulandsprogram i Tanzania og Uganda. Jeg er uddannet Cand. agro og har en Master i Human Ressource Development and Adult Education.

Tina Bach Nielsen

Studentermedhjælper

Jeg læser agrobiologi på Aarhus Universitet, hvor jeg specialiserer mig inden for husdyrproduktion. Mine arbejdsopgaver er bl.a. at printe og samle faglige materialer til brug på omlægningstjek, systematisere og sortere oplysninger samt diverse ad hoc opgaver.

Marked

Carsten Ahrenfeldt

Markedschef

Min primære rolle i Økologisk Landsforening er at bidrage til fremgang og udvikling i de markedsrelaterede led af den samlede økologiske værdikæde fra jord til bord; og sørge for at det sker i tæt samarbejde med den øvrige organisation samt nuværende og kommende medlemmer.

Som leder af markedsafdelingen vil jeg arbejde for, at vi i teamet konstant har fokus på de rette metoder og de væsentligste resultater – og dermed bringer det optimale bidrag til den økologiske værdiskabelse og behovsopfyldelse blandt fødevareproducenter, grossister, køkkener, caféer/restauranter, detailhandlen og forbrugere.

Birgitte Jørgensen

Chefkonsulent

Jeg arbejder med foreningens indsatser over for detailhandelskæderne og medlemsvirksomhederne og er med til at udvikle nye ydelser til medlemmer og detailhandlen. Desuden arbejder jeg med direkte og lokalt salg. Herudover er jeg sekretær for foreningens virksomhedsudvalg.

Helle Bossen

Chefkonsulent

Mine primære arbejdsområder er markeds- og forbrugerinsights, udvikling og gennemførelse af økologikampagner, samarbejde med detailhandelskæder om øget salg af økologiske fødevarer. Jeg har mere end 25 års erfaring med markedsføring af fødevarer.

Henrik Hindborg

Markedschef, detail

Mine primære arbejdsområder er afsætningsaktiviteter for økologi, formidling af forbrugerbehov og markedsindsigter, samt formidling af omlægningsbehovet. Siden 2005 har jeg arbejdet som markedschef i Økologisk Landsforening - siden 2018 har det været med fokus på detailhandelen.

Malene Jensen

Projektleder, Forbrugerevents

Jeg er projektleder for Økodag og arbejder herudover med foreningens indsatser på foodserviceområdet, bl.a. med fokus på økologi på efterskoler og Det Økologiske Spisemærke. Jeg er udvalgssekretær for Udvalget for Professionelle Køkkener og arbejder med fastholdelse og rekruttering af køkken- og virksomhedsmedlemmer.

Niclas Klixbüll

Konsulent/projektleder

Pernille Bundgård

Markedschef, Eksport

Jeg har erfaring med B2B salg både nationalt og internationalt og har arbejdet med eksport det meste af mit liv. Jeg har stor erfaring med opbygning og videreudvikling af markeder, strategiudvikling, salg og kunderelationer og har opbygget et stort netværk i både ind- og udland. Jeg er stærk i hele markeds- og salgsprocessen.

Torben Blok

Markedschef, Foodservice

Projekt og HR

Mette Villekær

HR-chef

Jeg arbejder med organisatorisk bæredygtighed, herunder opgaver med fokus på trivsel, proces- og organisationsudvikling og udvikling af menneskelige kompetencer. Jeg er projektchef og står som sådan for innovationsprocesser og projektudvikling, projektmodel og projektledelse, funding- og finansieringsstrategier og compliance.

Anne Snog Folmann

Projektkoordinator

Jeg arbejder primært med forbrugerrettede kampagner, samarbejde med detailhandlen ift. afsætningsfremme samt markeds- og forbrugerdata. Herudover opgaver ifm. projektudvikling, fundraising og kommunikation til foreningens virksomhedsmedlemmer.

Jannie Bak Pedersen

Projektkoordinator

På barsel.

Mine arbejdsområder er planlægning, koordinering og praktik i forbindelse med arrangementer som møder og messer i Danmark og udlandet, webdesign og -opsætning, grafisk opsætning til tryk og online udgivelse, tekstforfatning på dansk og engelsk til faglige materialer, nyhedsbreve mv., oversættelser, fondsansøgninger og -afrapporteringer.

Julie Rohde Birk

Projektkoordinator

Jeg arbejder med koordinering af landbrugsfaglige projekter samt projektudvikling og gennemførelse inden for fagområderne natur og skovlandbrug. Derudover skriver jeg faglige artikler om skovlandbrug og natur til aviser, tidsskrifter og online-medier. Jeg er desuden certificeret permakultur-designer (PDC) og national delegeret i European Agroforestry Federation (EURAF).

Louise Kaad-Hansen

Projektkoordinator

Jeg er tilknyttet markedsafdelingen, hvor mine arbejdsområder er eksportaktiviteter herunder koordinering af fællesstande på internationale messer samt diverse brandingaktiviteter. Derudover indsatser målrettet detailhandlen, kommunikationsopgaver, markedsrapporter og fondsansøgninger. Jeg er desuden arbejdsmiljørepræsentant.

Louise Kragskov Simonsen

Projektkoordinator

Jeg arbejder med fundraising, projektudvikling, facilitering, tilsagnspleje, projektkoordinering, forbrugerevents, ressourcestyring og analyser. Jeg har erfaring med innovationsprocesser- og facilitering, udarbejdelse af undervisningsmateriale, undervisning generelt, undervisning i didaktisk madlavning, projektudvikling- og styring, strategisk udvikling og analyse.

Marie Boudigaard Granlie

Projektkoordinator, forbrugerevents

Nanna Navntoft

Projektkoordinator

Jeg arbejder primært i foreningens eksportprojekter, som er en del af markedsafdelingen. Her står jeg for koordinering af fællesstande på internationale messer, brandingaktiviteter, udarbejdelse af internationale markedsrapporter samt bearbejdning af foreningens primære eksportkontakter. Derudover ligger fokus på opdatering af den internationale hjemmeside, internationalt kommunikationsmateriale samt udarbejdelse af fondsansøgninger.

Penille Horsbøl

Studentermedhjælper

Jeg læser statskundskab på Aarhus Universitet, hvor jeg har fokus på områderne EU, offentlig forvaltning og kvalitativ metode. Mine primære kompetencer en skarp analytisk sans samt evne til at systematisere store mængder data.

Sigrid Soelberg Vestergaard

Projektkoordinator

Luk (Esc)