Kontakt

Image0

Herunder finder du en oversigt og kontaktoplysninger på medarbejderne i Økologisk Landsforening.

Pressekontakter

Simon Møbjerg Sørensen

Kommunikationskonsulent og projektleder

Vivienne Kallmeyer

Kommunikationskonsulent og projektleder

Når Økologisk Landsforening har en god historie eller en skarp holdning, skriver jeg pressemeddelelsen, lederen, kronikken eller noget helt fjerde og har kontakten til medierne. Jeg arbejder hovedsageligt med den kommunikation, der handler om markedet for økologi – både B2B og B2C – og er vild med hele det strategiske arbejde inden for kommunikation.

Talspersoner

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Louise Køster

Forperson

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Carsten Ahrenfeldt

Markedschef

Direktion

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Min primære opgave at sikre fortsat udvikling af både mere og bedre økologi. Økologisk Landsforening skal udvikle sig fra at være primært en stor folkevalgt organisation for landmænd til en stor grøn ngo for alle. Mit mål er at engagere alle i hele værdikæden fra økologisk jord til bord lige fra landmænd, virksomheder, køkkener, detailhandlen og til personlige medlemmer. Alt sammen med tæt fokus på det ambitiøse mål at omstille fødevaresystemet til 30 procent økologisk forbrug og areal i 2030.

Politik

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

David Vejen Østergaard

Studentermedhjælper

Jeg er ansvarlig for servicering og sekretariatsbetjening af landsmandsudvalgene. Derudover har jeg til opgave at foretage forskellige former for medlemsanalyser og bistå politisk afdeling med forskellige opgaver.

Økonomi og IT

Kirsten Bach-Holck

Økonomi- og IT-chef

Mine ansvarsområder er økonomistyring, herunder budget, likviditet og regnskab, projektøkonomi, ressourceplanlægning, it og bestyrelsesrapportering. Jeg har erfaring fra mediebranchen, hvor jeg som direktør har haft ansvar for økonomi, HR og kundeservice. Jeg har således udover de økonomiske discipliner lang erfaring med strategi og forandringsledelse, organisationsudvikling, forhandlinger og digitaliseringsprocesser.

Helle Moving

Medlemsadministration

Jeg står for medlemsadministration.

Helle Schmidt

Bogholder

Jeg holder styr på finans-, kreditor-, og debitorbogholderi, dog ikke medlemmer. Jeg er indover mange andre opgaver i bla. webshoppen, mødeforplejning, indkøbsforening, julegaveindkøb, personaleforening.

Rasmus Kortbæk

Projektcontroller

Jeg står for projektcontrolling, budgetudvikling og budgetopfølgning i samarbejde med projektlederne samt økonomisk afrapportering til bevillingsgiver. Hertil andre løbende opgaver i økonomiafdelingen.

Thomas Bekker

Controller

Jeg er controller på en række projekter, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med regnskab, afrapportering og budgettering, samt div. økonomiske ad hoc opgaver.

Kommunikation

Line Børch Hedeboe

Kommunikationschef

Jeg arbejder med strategisk kommunikation på tværs af afdelinger og med foreningens udtryk og kendskabsgrad for øje. Jeg har ledelsesansvar for kommunikationsafdelingen og er en del af ledelsesgruppen.

Eva Krebs Larsen

Grafisk designer

Jeg arbejder med foreningens visuelle kommunikation og med at sikre Økologisk Landsforenings udtryk på tværs af afdelinger og kendskab udadtil. Jeg bistår projekter på tværs af foreningen med grafiske formidlingsmaterialer og layout af medlemsmagasinet Økologisk.

Henrik Hindby Koszyczarek

Ansvarshavende redaktør

Jeg er ansvarshavende redaktør på redaktionen, der driver nyhedssiden Økologisk Nu og udgiver avisen Økologisk Landbrug. Jeg står for kontakten til eksterne bidragsydere/skribenter og udvikling af medierne, samtidig med at jeg skriver artikler primært inden for politik og forskning.

Iben Kjerside

SoMe manager

Jeg arbejder på tværs af alle afdelinger i Økologisk Landsforening og sidder med sociale medier og markedsføringskampagner, intern og ekstern kommunikation, events, idéudvikling og web.

Jakob Brandt

Journalist

Mit hovedfokus er markedet for økologi. Jeg laver reportager og nyheder til både nyhedssiden Økologisk Nu og avisen Økologisk Landbrug. De fleste historier vedrører detailhandel, foodservice, eksport, fødevaretrends og udvikling af nye produkter og salgskanaler.

Joachim Kjeldsen

Videojournalist

Kirstin Stefánsdóttir Egekvist

Kommunikationskonsulent

Mai Tschjerning Simonsen

Grafisk designer

På barsel.

Jeg arbejder med foreningens visuelle identitet og med at sikre kendskab til foreningen gennem vores udseende udadtil. Jeg layouter bl.a. medlemsmagasinet Økologisk og bistår alle projekter på tværs af foreningen med grafiske formidlingsmaterialer.

Malthe Karstensen

Journalist

Jeg skriver primært landbrugsfaglige artikler til nyhedssiden Økologisk Nu og til avisen Økologisk Landbrug. Jeg har desuden en baggrund som jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion, men jeg har et alsidigt fokus på at dække alle grene af landbruget.

Marendine Krainert Ladegaard

Kommunikationskonsulent

På barsel.

Jeg arbejder med presse og kommunikation. Jeg er blandt andet tovholder på Økodags presseindsats, men laver også politisk kommunikation og kommunikation til foreningens fire medlemsgrupper.

Mona Dalsgård Veirum

Grafisk designer

Jeg arbejder med foreningens visuelle kommunikation og med at sikre Økologisk Landsforenings udtryk på tværs af afdelinger og kendskab udadtil. Jeg bistår projekter på tværs af foreningen med grafiske formidlingsmaterialer.

Peter Nordholm Andersen

Redaktør

Jeg har stor forkærlighed for magasiner og er redaktør for medlemsmagasinet Økologisk, der skrives med et særligt og kærligt blik på de økologiske forbrugere. Jeg løser en række presse- og kommunikationsopgaver i forhold til foreningens udviklingsarbejde i Østafrika og fortæller den gode historie om økologiske omlægningstjek hos konventionelle landmænd.

Signe Kold Andersen

Redaktør for web og sociale medier

Jeg arbejder på tværs af alle afdelinger og sørger for, at foreningens budskaber udkommer på bedst mulig vis på sociale medier og websites. Mine fødder er desuden godt plantet i events og idéudvikling – og så vil du møde mig i kommentarsporene på Facebook og Instagram.

Signe Skovby Ahm

Digital konsulent og projektleder

Jeg arbejder med digital udvikling af Økologisk Landsforening. Mit mål er at sikre at Økologisk Landsforenings medlemsorganisation, projekter og konsulentforretning er understøttet og tænkt digitalt.

Simon Møbjerg Sørensen

Kommunikationskonsulent og projektleder

Vivienne Kallmeyer

Kommunikationskonsulent og projektleder

Når Økologisk Landsforening har en god historie eller en skarp holdning, skriver jeg pressemeddelelsen, lederen, kronikken eller noget helt fjerde og har kontakten til medierne. Jeg arbejder hovedsageligt med den kommunikation, der handler om markedet for økologi – både B2B og B2C – og er vild med hele det strategiske arbejde inden for kommunikation.

Lea Malmos

Studentermedhjælp

Marked

Carsten Ahrenfeldt

Markedschef

Min primære rolle i Økologisk Landsforening er at bidrage til fremgang og udvikling i de markedsrelaterede led af den samlede økologiske værdikæde fra jord til bord; og sørge for at det sker i tæt samarbejde med den øvrige organisation samt nuværende og kommende medlemmer.

Som leder af markedsafdelingen vil jeg arbejde for, at vi i teamet konstant har fokus på de rette metoder og de væsentligste resultater – og dermed bringer det optimale bidrag til den økologiske værdiskabelse og behovsopfyldelse blandt fødevareproducenter, grossister, køkkener, caféer/restauranter, detailhandlen og forbrugere.

Birgitte Jørgensen

Markedschef, Detail

Jeg har ansvaret for og arbejder med foreningens indsatser over for dagligvarekæderne på hjemmemarkedet. I dette arbejde varetager jeg KAM-arbejdet overfor udvalgte kæder. En del af min opgave er også at arbejde med og for foreningens virksomhedsmedlemmer, hvor jeg bl.a. varetager rollen som sekretær for foreningens virksomhedsudvalg. Jeg arbejder også med at udvikle Økologisk Landsforenings konsulentydelser til dagligvarehandlen og de økologiske virksomheder.

Helle Bossen

Chefkonsulent

Mine primære arbejdsområder er markeds- og forbrugerinsights, udvikling og gennemførelse af økologikampagner, samarbejde med detailhandelskæder om øget salg af økologiske fødevarer. Jeg har mere end 25 års erfaring med markedsføring af fødevarer.

Malene Jensen

Projektleder, Forbrugerevents

Jeg er projektleder for Økodag og arbejder herudover med foreningens indsatser på foodserviceområdet, bl.a. med fokus på økologi på efterskoler og Det Økologiske Spisemærke. Jeg er udvalgssekretær for Udvalget for Professionelle Køkkener og arbejder med fastholdelse og rekruttering af køkken- og virksomhedsmedlemmer.

Mie Reihs Hegnar

Projektleder og markedskonsulent

Pernille Bundgård

Markedschef, Eksport

Jeg har erfaring med B2B salg både nationalt og internationalt og har arbejdet med eksport det meste af mit liv. Jeg har stor erfaring med opbygning og videreudvikling af markeder, strategiudvikling, salg og kunderelationer og har opbygget et stort netværk i både ind- og udland. Jeg er stærk i hele markeds- og salgsprocessen.

Peter Rasmussen

Projektleder og markedskonsulent

Rita Ramona Høgh

Projektleder og markedskonsulent

Torben Blok

Markedschef, Foodservice

Simon Tangen Søgaard

Studentermedhjælper

Projekt og HR

Mette Villekær

Projekt- og HR-chef

Jeg arbejder med organisatorisk bæredygtighed, herunder opgaver med fokus på trivsel, proces- og organisationsudvikling og udvikling af menneskelige kompetencer. Jeg er projektchef og står som sådan for innovationsprocesser og projektudvikling, projektmodel og projektledelse, funding- og finansieringsstrategier og compliance.

Anne Snog Folmann

Projektkoordinator

Jeg arbejder primært med forbrugerrettede kampagner, samarbejde med detailhandlen ift. afsætningsfremme samt markeds- og forbrugerdata. Herudover opgaver ifm. projektudvikling, fundraising og kommunikation til foreningens virksomhedsmedlemmer.

Anne Stine Jørck

Projektkoordinator

Iben Hebsgaard Nielsen

Projektkoordinator

Jeg er en del af markedsafdelingen, hvor jeg arbejder med indsatser målrettet foodservice, detail og forbrugere. Jeg planlægger og koordinerer forløb, workshops og events, som udbreder kendskabet til og afsætningen af økologiske produkter. Derudover udarbejder jeg bl.a. markedsrapporter, laver marketing- og kommunikationsaktiviteter samt projekt udvikling.

Marie Boudigaard Granlie

Projektkoordinator, forbrugerevents

Jeg sidder i markedsafdelingen, hvor jeg hovedsageligt beskæftiger mig med forbrugerevents, aktiviteter målrettet detailhandlen og foodservicebranchen samt fondsansøgninger. Mine opgaver består blandt andet af planlægning, koordinering og praktik i forbindelse med aktiviteter såsom Økodag og inspirationsdage.

Per Rasmussen

International konsulent

Jeg er programleder for Økologisk Landsforenings ulandsprogram i Tanzania og Uganda. Jeg er uddannet Cand. agro og har en Master i Human Ressource Development and Adult Education.

Signe Sigsgaard von Burg

Projektkoordinator

Som en del af teamet i vores markedsafdeling arbejder jeg primært med forskellige eksportaktiviteter. Mine opgaver er fx koordinering af internationale messer samt marked- og brandingaktiviteter i Europa. Jeg beskæftiger mig også med forbrugerevents i Danmark, såsom Økologisk Høstmarked.

Sigrid Soelberg Vestergaard

Projektkoordinator

Jeg er programkoordinator på foreningens udviklingsprogram i Uganda og Tanzania. Derudover arbejder jeg med projektudvikling og -koordinering i foreningens markedsafdeling samt understøttelse af foreningsudvalg. Jeg er uddannet cand. mag i Medievidenskab med speciale i kampagneplanlægning og efteruddannet inden for international udvikling.

Stine Lynggaard

Studentermedhjælper

Mine opgaver har til formål at understøtte HR og Projekt. Dette inkluderer opgaver, der støtter op om projekt- og fundingsprocesser samt compliance, HR-opgaver og ad hoc opgaver.

Luk (Esc)