Kontakt

Image0

Herunder finder du en oversigt og kontaktoplysninger på medarbejderne i Økologisk Landsforening.

For generelle henvendelser kan du kontakte os på:

Mail: info@okologi.dk

Telefon: +45 87 32 27 00

Pressekontakter

Simon Møbjerg Sørensen

Kommunikationskonsulent og projektleder

Jeg har det daglige ansvar for Økologisk Landsforenings presseindsats og politiske kommunikation. Så er du journalist og i gang med en historie om økologi, landbrug eller vores mærkesager, kan jeg hjælpe dig videre til den rette talsperson eller den perfekte case.

Talspersoner

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Carsten Ahrenfeldt

Markedschef

Michael Kjerkegaard

Forperson

Direktion

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Min primære opgave at sikre fortsat udvikling af både mere og bedre økologi. Økologisk Landsforening skal udvikle sig fra at være primært en stor folkevalgt organisation for landmænd til en stor grøn ngo for alle. Mit mål er at engagere alle i hele værdikæden fra økologisk jord til bord lige fra landmænd, virksomheder, køkkener, detailhandlen og til personlige medlemmer. Alt sammen med tæt fokus på det ambitiøse mål at omstille fødevaresystemet til 25 procent økologisk forbrug og areal i 2030.

Politik

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Mads Sejersen Vinther

Fagpolitisk chef

Rikke Lundsgaard

Projektleder

Agronom og projektleder på det internationale økologiske topmøde 2025, OS25, som afholdes på Den Sorte Diamant i København til august 2025.

Emil Rytter Havsteen

Praktikant

Økonomi og IT

Kirsten Bach-Holck

Økonomi- og IT-chef

Mine ansvarsområder er økonomistyring, herunder budget, likviditet og regnskab, projektøkonomi, ressourceplanlægning, it og bestyrelsesrapportering. Jeg har erfaring fra mediebranchen, hvor jeg som direktør har haft ansvar for økonomi, HR og kundeservice. Jeg har således udover de økonomiske discipliner lang erfaring med strategi og forandringsledelse, organisationsudvikling, forhandlinger og digitaliseringsprocesser.

Helle Moving

Medlemsadministration

Jeg står først og fremmest for medlems- og abonnementsadministration. Derudover tager jeg mig af post samt hjælper foreningens øvrige ansatte med forskellige praktiske opgaver.

Helle Schmidt

Bogholder

Jeg holder styr på finans-, kreditor-, og debitorbogholderi, dog ikke medlemmer. Jeg er indover mange andre opgaver i bla. mødeforplejning, indkøbsforening, julegaveindkøb, personaleforening.

Rasmus Kortbæk

Projektcontroller

Jeg står for projektcontrolling, budgetudvikling og budgetopfølgning i samarbejde med projektlederne samt økonomisk afrapportering til bevillingsgiver. Hertil andre løbende opgaver i økonomiafdelingen.

Susanne Bæksvang Østergaard

Controller

Jeg arbejder med controlling af projekter, budgetopfølgning, budgetudvikling og økonomisk afrapportering til bevillingsgiver. Herudover har jeg forskellige økonomistyringsopgaver.

Kommunikation

Line Børch Hedeboe

Kommunikationschef

Jeg arbejder med strategisk kommunikation på tværs af afdelinger og med foreningens udtryk og kendskabsgrad for øje. Jeg har ledelsesansvar for kommunikationsafdelingen og er en del af ledelsesgruppen.

Ekaterina Møller

Digital marketing manager og teknisk webmaster

Som Økologisk Landsforenings digitale knudepunkt, arbejder jeg på tværs af alle afdelinger. Jeg kombinerer teknisk webmasterskab og strategisk digital markedsføring og sidder med alt fra SEO og kampagneopsætning, til kunderejser og datadrevne nyhedsbreve.

Eva Krebs Larsen

Grafisk designer

Jeg arbejder med foreningens visuelle kommunikation og med at sikre Økologisk Landsforenings udtryk på tværs af afdelinger og kendskab udadtil. Jeg bistår projekter på tværs af foreningen med grafiske formidlingsmaterialer og layout af medlemsmagasinet Økologisk.

Henrik Hindby Koszyczarek

Ansvarshavende redaktør

Jeg er ansvarshavende redaktør på redaktionen, der driver nyhedssiden Økologisk Nu og udgiver avisen Økologisk Landbrug. Jeg står for kontakten til eksterne bidragsydere/skribenter og udvikling af medierne, samtidig med at jeg skriver artikler primært inden for politik og forskning.

Iben Kjerside

SoMe manager

Jeg arbejder på tværs af alle afdelinger i Økologisk Landsforening og sidder med sociale medier og markedsføringskampagner, intern og ekstern kommunikation, events, idéudvikling og web.

Jakob Brandt

Journalist

Mit hovedfokus er markedet for økologi. Jeg laver reportager og nyheder til både nyhedssiden Økologisk Nu og avisen Økologisk Landbrug. De fleste historier vedrører detailhandel, foodservice, eksport, fødevaretrends og udvikling af nye produkter og salgskanaler.

Mai Tschjerning Simonsen

Grafisk designer

Jeg arbejder med foreningens visuelle identitet og med at sikre kendskab til foreningen gennem vores udseende udadtil. Jeg layouter bl.a. medlemsmagasinet Økologisk og bistår alle projekter på tværs af foreningen med grafiske formidlingsmaterialer.

Marendine Krainert Ladegaard

Kommunikationskonsulent

Jeg arbejder med presse og kommunikation. Jeg er blandt andet tovholder på Økodags presseindsats, men laver også politisk kommunikation og kommunikation til foreningens fire medlemsgrupper.

Peter Nordholm Andersen

Redaktør

Jeg har stor forkærlighed for magasiner og er redaktør for medlemsmagasinet Økologisk, der skrives med et særligt og kærligt blik på de økologiske forbrugere. Jeg løser en række presse- og kommunikationsopgaver i forhold til foreningens udviklingsarbejde i Østafrika og fortæller den gode historie om økologiske omlægningstjek hos konventionelle landmænd.

Simon Møbjerg Sørensen

Kommunikationskonsulent og projektleder

Jeg har det daglige ansvar for Økologisk Landsforenings presseindsats og politiske kommunikation. Så er du journalist og i gang med en historie om økologi, landbrug eller vores mærkesager, kan jeg hjælpe dig videre til den rette talsperson eller den perfekte case.

Uffe Bregendahl

Journalist

Vivienne Kallmeyer

Kommunikationskonsulent og projektleder

Når Økologisk Landsforening har en god historie eller en skarp holdning, skriver jeg pressemeddelelsen, lederen, kronikken eller noget helt fjerde og har kontakten til medierne. Jeg arbejder hovedsageligt med den kommunikation, der handler om markedet for økologi – både B2B og B2C – og er vild med hele det strategiske arbejde inden for kommunikation.

Ninna Jalog

Studentermedhjælper

Jeg skriver ØL's forbrugerrettede nyhedsbreve og hjælper til med web, podcasts og medlemsmagasinet ØKOLOGISK.

Marked

Carsten Ahrenfeldt

Markedschef

Min primære rolle i Økologisk Landsforening er at bidrage til fremgang og udvikling i de markedsrelaterede led af den samlede økologiske værdikæde fra jord til bord; og sørge for at det sker i tæt samarbejde med den øvrige organisation samt nuværende og kommende medlemmer.

Som leder af markedsafdelingen vil jeg arbejde for, at vi i teamet konstant har fokus på de rette metoder og de væsentligste resultater – og dermed bringer det optimale bidrag til den økologiske værdiskabelse og behovsopfyldelse blandt fødevareproducenter, grossister, køkkener, caféer/restauranter, detailhandlen og forbrugere.

Birgitte Jørgensen

Markedschef, Detail

Jeg har ansvaret for og arbejder med foreningens indsatser over for dagligvarekæderne på hjemmemarkedet. I dette arbejde varetager jeg KAM-arbejdet overfor udvalgte kæder. En del af min opgave er også at arbejde med og for foreningens virksomhedsmedlemmer, hvor jeg bl.a. varetager rollen som sekretær for foreningens virksomhedsudvalg. Jeg arbejder også med at udvikle Økologisk Landsforenings konsulentydelser til dagligvarehandlen og de økologiske virksomheder.

Dennis Hvam

International Market Director

Min primære rolle er at styrke positionen for dansk økologi og danske økologiske producenter på de internationale markeder. Vi er anerkendte for at være førende indenfor økologi, hvilket giver et solidt fundament for afsætning. Hos Økologisk Landsforening er vi broen imellem den økologiske producent og de forskellige salgskanaler indenfor både foodservice og detailhandel på tværs af markeder. Vi har stor erfaring med udvikling af markeder, har et stort netværk og faciliterer mange former for matchmaking. Vi har også stor erfaring i go-to-market planlægning og salgsudvikling. Tag fat i mig, hvis du vil høre mere.

Helle Bossen

Chefkonsulent

Mine primære arbejdsområder er markeds- og forbrugerinsights, udvikling og gennemførelse af økologikampagner, samarbejde med detailhandelskæder om øget salg af økologiske fødevarer. Jeg har mere end 25 års erfaring med markedsføring af fødevarer.

Malene Jensen

Projektleder og markedskonsulent

Jeg er projektleder for de økologiske forbrugerevents Økodag og Økologisk Høstmarked og er med til at sikre at forbrugerne kan møde og opleve økologien rundt omkring i hele landet. Jeg arbejder også med foreningens indsatser på foodserviceområdet, bl.a. med fokus på øget brug af økologiske bælgfrugter i storkøkkener.

Mie Reihs Hegnar

Projektleder og markedskonsulent

Som en del af Markedsafdelingen laver jeg projekter og yder konsulentbistand til Foodservice Danmark. I Økologisk Landsforening er vi drevet af at forene værdier og arbejder hver dag for at løfte råvarernes og måltidets kvalitet til mere og bedre økologi. Min ekspertise ligger i implementering og eksekvering af sundhedsfremmende og bæredygtige initiativer.

Jeg kan være behjælpelig med at skabe netværk mellem de forskellige markedsled i den økologiske værdikæde, og yder sparring til virksomheder og kommuner, der gerne vil i gang med eller ønsker at øge deres fokus på den grønne omstilling.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om foreningens værditilbud til Foodservice f.eks. økologiomlægning.

Peter Rasmussen

Business Development Manager

Hos Økologisk Landsforening arbejder jeg på at få udviklet en ny platform for foreningen, som skal bidrage med indsatser, så vi når endnu længere ud med de gode økologiske budskaber. En del af det arbejde består blandt andet i at kigge foreningens mange tilbud i sømmene, så vi som forening lever op til de forventninger vores nuværende medlemmer/nye medlemmer måtte have. Jeg også en del af foreningens detailteam, hvor jeg varetager foreningens indsatser over for dele af detailhandlen i Danmark. I den forbindelse har jeg et specifikt KAM-ansvar for dagligvarekæderne i Dagrofa, Løvbjerg, Aldi og nemlig.com.

Rita Ramona Høgh

Projektleder og markedskonsulent

Økologi har en vigtig rolle i den grønne omstilling, og derfor er arbejdet med Foodservice betydningsfuldt. Som projektleder samarbejder jeg bredt med køkkener og branchen omkring økologien og særligt det økologiske Spisemærke, som er et vigtigt redskab til at opnå og fastholde en høj økologiprocent. Jeg brænder for at finde nye løsninger og samarbejde på tværs af Foreningen.

Torben Blok

Markedschef, Foodservice

Jeg har ansvaret for og arbejder med foreningens indsatser over for Foodservice på hjemmemarkedet. I dette arbejde varetager jeg fastholdelse og udvikling af økologien i private og offentlige køkkener, grossister, virksomheder og andre organisationer. Jeg arbejder med at udvikle økologien gennem Det økologiske Spisemærke, deltagelse i netværk, partnerskaber, messer, konferencer, analyser og efteruddannelse af branchefolk. En del af min opgave er også at udvikle økologien sammen med foreningens virksomhed- og køkkenmedlemmer. Målet er mere og bedre økologi for alle.

Katrine Norden Rasmussen

Studentermedhjælper

Projekt og HR

Mette Villekær

Projekt- og HR-chef

Jeg arbejder med organisatorisk bæredygtighed, herunder opgaver med fokus på trivsel, proces- og organisationsudvikling og udvikling af menneskelige kompetencer. Jeg er projektchef og står som sådan for innovationsprocesser og projektudvikling, projektmodel og projektledelse, funding- og finansieringsstrategier og compliance.

Anne Snog Folmann

Projektkoordinator

Jeg arbejder primært med forbrugerrettede kampagner, samarbejde med detailhandlen ift. afsætningsfremme samt markeds- og forbrugerdata. Herudover opgaver ifm. projektudvikling, fundraising og kommunikation til foreningens virksomhedsmedlemmer.

Anne Stine Jørck

Projektleder og projektkoordinator

På barsel
Jeg arbejder med projekter indenfor eksport af økologiske fødevarer – både ift. branding på eksportmarkeder og overfor internationale indkøbere og beslutningstagere og ift. at arrangere Økologisk Landsforenings fællesstand på Nordic Organic Food Fair i Malmø. Desuden er jeg projektleder på foreningens årlige generalforsamling, hvor medlemmerne mødes og debatterer økologiens fremtid og Økologisk Landsforenings fortsatte udvikling. Endelig arbejder jeg med HR, innovation og arbejdsmiljø.

Camilla Panduro

Projektleder og projektkoordinator

Mit hjerte banker for den grønne omstilling, ildsjæle og demokratisk involvering, og i min optik er et bæredygtigt fødevaresystem hele fundamentet for en vellykket grøn omstilling. Jeg er projektleder på Økologisk Landsforenings generalforsamling i 2025, understøtter tre af de faglige udvalg (grise-, småskala- samt frugt-, grønt- og bærudvalget) og arbejder med det internationale økologiske topmøde Organic Summit 2025, som finder sted i København i august 2025.

Charlotte Glavind Bülow

Faglig konsulent

Jeg yder sekretariatsbistand til de syv landbrugsfaglige udvalg, så de har gode rammer for at fremme deres dagsordner og koordinere med vores politiske afdeling. Derudover har jeg opgaver ind i forskellige projekter, der alle har til formål at fremme den plantebaserede, økologiske kost.

Katrine Krøjgaard

Projektkoordinator

Som en del af markedsafdelingen arbejder jeg med planlægning, koordinering og afvikling af events, messer og workshops. Mine opgaver knytter sig især til foreningens indsatser inden for foodservice, hvor jeg bidrager til aktiviteterne omkring Det Økologiske Spisemærke og arbejdet med økologiske bælgfrugter.

Marie Boudigaard Granlie

Projektkoordinator, forbrugerevents

Jeg sidder i markedsafdelingen, hvor jeg hovedsageligt beskæftiger mig med forbrugerevents, aktiviteter målrettet detailhandlen og foodservicebranchen samt fondsansøgninger. Mine opgaver består blandt andet af planlægning, koordinering og praktik i forbindelse med aktiviteter såsom Økodag og inspirationsdage.

Mille Gissel Laursen

Projektkoordinator

Jeg er koordinator for dagligvarehandlen og arbejder hver dag for, at der kommer mere og bedre økologi på hylderne i den danske dagligvarehandel. Mit fokus er på at planlægge og koordinere inspirerende events, markedsrapporter, webinarer og meget mere. Jeg yder desuden support til vores internationale markedsafdeling, herunder koordinering og eksekvering af økologimessen Biofach i Tyskland.

Per Rasmussen

International konsulent

Jeg er programleder for Økologisk Landsforenings ulandsprogram i Tanzania og Uganda. Jeg er uddannet Cand. agro og har en Master i Human Ressource Development and Adult Education.

Sarah Schelde Hansen

Projektkoordinator

Jeg arbejder med koordinering, planlægning og afvikling af diverse projekter og arrangementer i Økologisk Landsforening. Herunder beskæftiger jeg mig primært med foodservice-aktiviteter og internationale messer som en del af markedsafdelingen.

Sigrid Soelberg Vestergaard

Projektkonsulent

Jeg er programkoordinator på foreningens udviklingsprogram i Uganda og Tanzania. Derudover arbejder jeg med projektudvikling og -koordinering i foreningens markedsafdeling samt understøttelse af foreningsudvalg. Jeg er uddannet cand. mag i Medievidenskab med speciale i kampagneplanlægning og efteruddannet inden for international udvikling.

Andreas Eising

Studentermedhjælper

Mine opgaver har til formål at understøtte HR og Projekt. Dette inkluderer opgaver, der støtter op om projekt- og fundingsprocesser, i udvalgte projekter og opgaver med fokus på compliance. Derudover understøtter jeg også diverse HR-processer og opgaver.

Luk (Esc)