ØKOLOGI ER ET VIGTIGT KLIMAVÆRKTØJ

Klima

I hele kæden fra jord til bord arbejder økologer med at mindske klimabelastningen på forskellig vis:

  • Økologiske landmænd bruger ikke energikrævende hjælpestoffer som kunstgødning og syntetiske pesticider
  • Økologiske landmænd har færre husdyr pr. hektar og arbejder med balancen mellem planteproduktion og husdyrproduktion, større selvforsyning og mindre transport af foder
  • Økologiske landmænd har flere græsmarker, der er gode til at samle CO2 fra atmosfæren og via rødderne lagre kulstoffet (C) i jorden.
  • Køkkener og kantiner, der omlægger til økologi, gør kosten mere plantebaseret og mindsker madspild.
  • Økologiske forbrugere spiser generelt mere grønt og mindre kød.

Økologi er udvalgt som et af flere vigtige virkemidler for klima i den grønne omstilling af landbruget. Landbrugets klimaaftale fra oktober 2021 indeholder et mål om at fordoble det økologiske areal i Danmark inden 2030, og EU-kommissionen har vedtaget et mål om, at 25 pct. af EU’s landbrugsareal skal være økologisk til 2030.

Forskning viser, at økologisk og konventionelt landbrug har samme udledning af CO2e, hvis man måler belastninger pr. kg. produkt. Hvis resultaterne opgøres pr. hektar (arealenhed) præsterer økologisk produktion bedre end konventionelt på alle parametre.
Lyst til at dykke dybere ned klimaemnet?

I Klimakataloget kan du læse om 37 konkrete tiltag, der mindsker klimabelastningen fra landbrugsbedrifter.

Du kan også læse mere om landbruget i Danmark, som står for næsten en fjerdedel af landets samlede drivhusgasudledninger og hvordan det kan reducere sit klimaaftryk gennem ændret praksis.

Luk (Esc)