VÆRDIGRUNDLAG

Web Responsiv De Fire Økologiske Principper

Økologisk Landsforening tilslutter sig de fire økologiske grundprincipper, som er udarbejdet globalt og danner rammen for økologiens værdigrundlag.

De fire økologiske principper

Sundhedsprincippet arbejder med en tæt sammenhæng mellem menneskers sundhed og økosystemernes sundhed - sund jord skaber sunde fødevarer, der giver sunde dyr og mennesker. Det handler om at opretholde fysisk, mental, social og økologisk trivsel. Økologiens rolle, hvad enten det er i landbrug, forarbejdning, distribution eller forbrug, er at opretholde og forbedre sundheden i økosystemerne og organismerne både i jorden og hos mennesker. Det er økologiens mål at producere nærende fødevarer af høj kvalitet, der bidrager til sundhed og trivsel. Derfor bør økologisk jordbrug undgå at anvende gødning, pesticider, medicin og tilsætningsstoffer der kan have uønskede virkninger for sundheden.

Kredsløbsprincippet bygger på levende, naturlige økologiske systemer og kredsløb. Økologisk jordbrug samarbejder med systemerne og kredsløbene, efterligner dem og hjælper med at bevare dem. For afgrøder er det den levende jord; for dyr er det gårdens økosystem; for fisk og havdyr er det vandmiljøet. Økologisk drift skal tilpasses lokale betingelser, økologi, kultur og omfang. Tilførsler udefra bør reduceres ved genbrug, recirkulering og effektiv brug af materialer og energi for at bevare og forbedre miljøkvaliteten og spare på ressourcerne. De der producerer, forarbejder, forhandler eller forbruger økologiske produkter bør beskytte og gavne det fælles miljø herunder landskaber, klima, levesteder, biodiversitet, luft og vand.

Retfærdighedsprincippet sikrer, at økologisk produktion sker retfærdigt og under hensyn til det fælles miljø, fairness, livsvilkår og ansvar for den fælles verden både mellem mennesker og deres forhold til andre levende væsener. Målet er at producere en tilstrækkelig forsyning af kvalitetsfødevarer og andre produkter, samt insistere på at dyr skal tilbydes forhold og livsmuligheder. der er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd og trivsel. Natur- og miljøressourcer, som anvendes til produktion og forbrug, bør forvaltes på en måde, der er socialt og økologisk retfærdig, og sikres for fremtidige generationer. Retfærdighed kræver åbne systemer for produktion, distribution og handel, som tager højde for de sociale og miljømæssige omkostninger.

Forsigtighedsprincippet drager ansvar for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel, samt drager omsorg for miljøet. Økologisk produktion kan øge effektivitet og produktivitet, men uden at dette skader sundhed og trivsel for mennesker, natur og dyr. Derfor er der behov for at vurdere ny teknologi og afprøve eksisterende metoder på ny. På grund af den ufuldstændige forståelse af økosystemer og jordbrug, skal man handle med forsigtighed og omhu. Videnskab er nødvendig for at sikre, at økologisk jordbrug er sundhedsfremmende, sikkert og økologisk rigtigt. Men også praktisk erfaring, opsamlet visdom og viden har gedigne løsninger, afprøvet gennem tiden. Økologisk jordbrug bør forebygge væsentlige risici ved at vælge hensigtsmæssige teknologier og afvise de uforudsigelige, såsom genteknologi. Beslutninger bør afspejle værdier og behov hos alle der kan blive påvirket, ved hjælp af gennemskuelige og demokratiske processer.

De fire økologiske principper er udarbejdet af den internationale organisation IFOAM.

Luk (Esc)