Høringssvar

Læs Økologisk Landsforenings svar på høringer.

17. januar: Høringssvar til notat § 2 - udvalget (landbrug) om bioøkonomiens muligheder i lyset af aktuelle udfordringer med særlig vægt på landdistrikterne

16. januar 2023: Bekendtgørelse om etableringsstøtte til unge landbrugere 2023-27 - Journalnummer: 22-0162-000055

12. januar 2023: Høringssvar til bekendtgørelse om kontrol og administrative sanktioner - Journalnummer 22-0120-000011

12. januar 2023: Høringssvar til udkast til ændringsbekendtgørelse om Økologisk Arealtilskud for 2023 under LDP - Journalnummer 22-0120-000013

12. januar 2023: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om grundbetaling - Journalnummer 22-2911-000001

12. januar 2023: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om Økologisk Arealstøtte (Bioordning) - Journalnummer 22-29135-000003

16. december: Høringssvar til §2 høring om EU-kommissionens forslag til forordning om certificering af kulstofoptag

9. december: Kommentarer til Biodiversitetsrådets årsrapport 2022

28. november: Høringssvar til notat til §2-udvalget (landbrug) og Den Nationale Komité for landbrugsdyr om kommissionens evaluering af EU's dyrevelfærdslovgivning

28. november: Høringssvar til notat til §2-udvalget (landbrug) om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik

7. oktober: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til miljø- og klimavenligt græs

6. oktober: Høringssvar til høring vedrørende ændring af biproduktforordningen (...)

5. oktober: Høringssvar til bekendtgørelsen om kopræmie

5. oktober: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

5. oktober: Høring om Kommissionens gennemførelsesforordning (økologi) (...)

22. september: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2022

7. september: Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

19. august: PEF pixi-vejledning til Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer

1. juli: EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

30. juni: Høringssvar til Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer

7. juni 2022: Fælles bemærkninger med Landbrug & Fødevarer til EU-Kommissionens forslag til regler omkring økologisk insektproduktion

31. maj 2022: Høringssvar til Kommissionens udkast til delegeret retsakt supplering af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/848 ...

25. maj 2022: Høringssvar til udkast til ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse j.nr. 2021-5753.

22. april 2022 - Udsættelse af indfasning af en lavere grænse for brug af energiafgrøder til biogas

1. april 2022 - Tiltag til at beskytte fødevareforsynings-sikkerheden

25. marts 2022 - Krisestøtte til landbrug som følge af den russiske invasion i Ukraine

18. marts 2022 - Fravigelse af krav om MFO brak og tilladelse til at bruge pesticider

8. februar 2022 - Veterinærforlig IV

17. december 2021 - Ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning

6. december 2021 - Overvågning for aviær influenza hos fjerkræ

6. december 2021 - Udvidelsen af EU Kommissionens forslag omhandlende småplanter og udvidelse mht. planteformeringsmateriale

29. november 2021 - Bekendtgørelse om Klima- og lavbundsprojekter

26. november 2021 - Nye rammer for brug af energiafgrøder til biogas

25. november 2021 - Høringssvar til justeret forslag til den danske CAP plan 2023-27

22. november 2021 - Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

5. november 2021 - Tilskud til ekstensivering med slæt

5. november 2021 - Revideret husdyrgødnings-bekendtgørelse

28. oktober 2021 - Høringssvar til bekendtgørelse om uddannelseskrav

26. oktober 2021 - Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion mv

26. oktober 2021 - Høring om slagtepræmie til kvier, tyre og stude

15. oktober 2021 - Høringssvar til revideret bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

6. oktober 2021 - Høringssvar til den danske CAP-plan 2023 - 2027

7. april 2021 - Høring om ny VetStat

6. april 2021 - Høringssvar til EU kommissionens økologihandlingsplan

25. marts 2021 - Næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget

12. marts 2021 - Økologisk investeringsstøtteordning 2021

6. august 2020 - Ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

10. juli 2020 - Lovforslag om ændring af Økologiloven

23. juni 2020 - Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning for planperioden 2020/2021

14. maj 2020 - Høring over udkast til bekendtgørelse om Investeringer i akvakultur

13. marts 2020 - Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer for optagelse på sortsliste mm

12. marts 2020 - Bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum

30. januar 2020 - Høringssvar til Klimaloven

29. januar 2020 - Høringssvar til Naturbeskyttelsesloven, der indfører forbud mod gødskning og sprøjtning på alle §3 arealer

13. januar 2020 - Høringssvar til forslag til den Europæiske grønne pagt

29. juni 2021 - Forslag til indretning af eco-schemes med miljø, klima og naturmål

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)