Høringssvar

Læs Økologisk Landsforenings svar på høringer.

1. juli: EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

30. juni: Høringssvar til Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer

7. juni 2022: Fælles bemærkninger med Landbrug & Fødevarer til EU-Kommissionens forslag til regler omkring økologisk insektproduktion

31. maj 2022: Høringssvar til Kommissionens udkast til delegeret retsakt supplering af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/848 ...

25. maj 2022: Høringssvar til udkast til ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse j.nr. 2021-5753.

22. april 2022 - Udsættelse af indfasning af en lavere grænse for brug af energiafgrøder til biogas

1. april 2022 - Tiltag til at beskytte fødevareforsynings-sikkerheden

25. marts 2022 - Krisestøtte til landbrug som følge af den russiske invasion i Ukraine

18. marts 2022 - Fravigelse af krav om MFO brak og tilladelse til at bruge pesticider

8. februar 2022 - Veterinærforlig IV

17. december 2021 - Ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning

6. december 2021 - Overvågning for aviær influenza hos fjerkræ

6. december 2021 - Udvidelsen af EU Kommissionens forslag omhandlende småplanter og udvidelse mht. planteformeringsmateriale

29. november 2021 - Bekendtgørelse om Klima- og lavbundsprojekter

26. november 2021 - Nye rammer for brug af energiafgrøder til biogas

25. november 2021 - Høringssvar til justeret forslag til den danske CAP plan 2023-27

22. november 2021 - Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

5. november 2021 - Tilskud til ekstensivering med slæt

5. november 2021 - Revideret husdyrgødnings-bekendtgørelse

28. oktober 2021 - Høringssvar til bekendtgørelse om uddannelseskrav

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)