ØKOLOGI KAN BRØDFØDE VERDEN

Økologi for en mere bæredygtig og lige verden

Den økologiske grundtanke tager i Danmark traditionelt udgangspunkt i øget dyrevelfærd, rent drikkevand og biodiversitet. I en udviklingskontekst handler økologien i høj grad om social retfærdighed, bæredygtig udvikling og modstandsdygtighed over for klimaforandringer.

Økologisk landbrug i troperne styrker jordens frugtbarhed og giver bedre udbytte fra markerne. Med et højere udbytte fra markerne, er der flere afgrøder at sælge på markedet. Samtidig holder en mere frugtbar jord bedre på vand, hvorfor økologiske metoder tillige er et værn mod den tørke og de voldsomme regnskyl, der følger af klimaforandringerne. Det betyder, at køber du økologiske varer fra troperne, bidrager du til en mere lige og bæredygtig verden.

Eksempel på, at økologi kan brødføde verden

Med Økologisk Landsforenings udviklingsprogram viser vi, hvordan økologiske landbrugsmetoder bidrager til en bæredygtig udvikling for verdens fattigste ved blandt andet at øge fødevaresikkerhed, indtjeningsmuligheder og social retfærdighed. Programmets resultater er et eksempel på, at økologi kan brødføde verden.

Kule Jockus (3)

Forbedrede levevilkår for 100.000 i Uganda og Tanzania

Økologisk Landsforenings udviklingsprogram i Uganda og Tanzania når ca. 100.000 mennesker. Integreret i vores metode er en helhedsorienteret udviklingstilgang kaldet Organic Farmer Family Learning Groups (FFLG).

Gennem fælles læring, erfaringsudveksling og fagligt samarbejde fokuser vi og vores lokale partnere på at styrke landbofamiliernes dyrkningsmetoder, levevilkår, demokratiske dannelse og evne til at påvirke lokale og nationale politiske beslutninger mod bedre rammer for økologisk produktion og afsætning.

Tilgangen motiverer alle aldre og begge køn – hvilket giver gode resultater i forhold til lige rettigheder mellem køn og social retfærdighed.

”I øjeblikket spiser vi tre måltider om dagen og har endda noget overskud til salg. Vores helbred er blevet bedre, og mine børn bliver ikke syge så ofte.”
- Kule Alosious

Læs syv beretninger om, hvordan økologi forbedrer levevilkår for små-bønder i Uganda og Tanzania gennem Økologisk Landsforenings udviklingsprogram:

Luk (Esc)