Recirkulering

Recirkulering

Ansvarlig omgang med klodens knappe ressourcer er en grundlæggende og naturlig del af økologisk tankegang. Økologisk jordbrugsproduktion indebærer at arbejde i lukkede kredsløb, at minimere ressourceforbruget og genbruge så vidt, det er muligt.

Den cirkulære tankegang udmønter sig i praksis på forskellig vis.

Når du spiser et æble, kommer det fra jorden, og æbleskroget skal selvfølgelig gives tilbage til jorden. I landbrugsproduktionen arbejder økologer for at bruge restprodukter fra husholdninger og fødevareindustri som gødning i stedet for, at det bliver til affald i spildevands- og forbrændingsanlæg. Konkret gælder det madrester og komposteret have-parkaffald men også restprodukter fra dele af industrien. Disse kan genbruges som gødning/kompost og blive til nye fødevarer, men der er brug for nye og effektive systemer, der sikrer, at det sker. Økologiske landmænd, borgere, kommuner, affaldsvirksomheder og industri skal arbejde sammen, for at det lykkes.

Recirkulering grafik

Mindre madspild er en anden vigtig indsats, som især professionelle køkkener har stor succes med, når de omlægger kosten til økologi. Mindre madspild er også at spise mere grønt og mindre kød. Kalorierne rækker længere og spildet er mindre, når afgrøderne ikke først skal gennem husdyrene.

Biogasanlæg spiller en central rolle for en effektiv udnyttelse af ressourcerne og for udvikling af et klimavenligt og bæredygtigt økologisk landbrug. Biogasanlægget trækker metan ud af husholdningsaffald, planterester, halm og husdyrgødning; metan, som dermed ikke ender som drivhusgas i atmosfæren. Metangas kan erstatte diesel og benzin og naturgas i kraftvarmeværker. Den er en vigtig ingrediens i fremtidens grønne flybrændstof, og den kan omdannes til strøm. Efter afgasning er den tilbageværende biomasse velegnet som gødning i økologisk planteproduktion.

EU's økologiforordning fastlægger, hvilke recirkulerede produkter og gødningsstoffer, økologer må anvende.

Listen kan ændres i takt med, at nye restprodukter kommer til, eller kvaliteten af kendte restprodukter ændres. Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer arbejder for, at flere restprodukter kan genanvendes som gødning i økologisk jordbrug. Det er- sammen med det rette sædskifte - vejen til at afvikle brugen af konventionel husdyrgødning på økologiske marker.

Læs mere

Køreplan for recirkulering - sådan recirkuleres madaffald til gødning til økologiske marker

Faktablad: Kildesorteret organisk dagrenovation - KOD

Lyt til podcast

Fire økologer taler om bæredygtighed: Bjørn Rasmussens gårdbiogasanlæg øger udbytterne og sænker klimaaftrykket

Luk (Esc)