MERE LIV I OG OMKRING MARKERNE

Natur Og Biodiversitet

Omsorg for naturen ligger i de fire økologiske principper. Med udgangspunkt i sundhedsprincippet værner vi om jordens, dyrenes og planetens sundhed. Økologiprincippet understøtter de naturlige kredsløb. Med retfærdighedsprincippet i hånden forvaltes naturressourcerne økologisk retfærdigt og sikrer dem for fremtidige generationer. Og ud fra forsigtighedsprincippet skånes naturen for kunstgødning og sprøjtegifte, som er den væsentligste grund til, at der er flere vilde planter, dyr, insekter og mikroorganismer på og omkring økologiske marker end konventionelle.

Ud over at give mere liv i og omkring markerne er fraværet af pesticider med til at forhindre, at rester af midlerne ender i nærliggende natur, i søer og i vandløb og truer plante- og dyrelivet der.

Verden over er naturen i krise, og arter uddør i bekymrende omfang. Økologisk landbrug kan ikke i sig selv løse dette problem, men økologi er et godt udgangspunkt for en bæredygtig fødevareproduktion, der tager størst muligt hensyn til natur, miljø, og klima.

På denne platform har vi samlet gode råd om, hvordan landmænd kan bevare og styrke natur og biodiversitet på bedriften.

Videoer om emnet

Se webinaret 'Skab mere liv i og omkring markerne' fra december 2020 (45 min.)

Hent inspiration i denne PLAYLISTE på Youtube om økologi, biodiversitet og naturpleje.

Lyt til podcast

Fire økologer taler om bæredygtighed: Michael Nielsens læhegn giver mere natur og større udbytter. LINK følger

Samarbejde om mere og bedre natur

Det vilde plante- og dyreliv har brug for sammenhængende biotoper, korridorer og ledelinjer i landskabet for at kunne sprede sig og udvikle levedygtige bestande. Derfor giver det ofte god mening at samarbejde med naboer om naturpleje og genopretning af naturen, og det sker heldigvis mange steder i landet.

Find eksempler i hæftet Natursamarbejde - et inspirationskatalog (2018)

Luk (Esc)