MERE LIV I OG OMKRING MARKERNE

Natur Og Biodiversitet

Omsorg for naturen ligger i de fire økologiske principper. Med udgangspunkt i sundhedsprincippet værner vi om jordens, dyrenes og planetens sundhed. Økologiprincippet understøtter de naturlige kredsløb. Med retfærdighedsprincippet i hånden forvaltes naturressourcerne økologisk retfærdigt og sikrer dem for fremtidige generationer. Og ud fra forsigtighedsprincippet skånes naturen for kunstgødning og sprøjtegifte, som er den væsentligste grund til, at der er flere vilde planter, dyr, insekter og mikroorganismer på og omkring økologiske marker end konventionelle.

Ud over at give mere liv i og omkring markerne er fraværet af pesticider med til at forhindre, at rester af midlerne ender i nærliggende natur, i søer og i vandløb og truer plante- og dyrelivet der.

Verden over er naturen i krise, og arter uddør i bekymrende omfang. Økologisk landbrug kan ikke i sig selv løse dette problem, men økologi er et godt udgangspunkt for en bæredygtig fødevareproduktion, der tager størst muligt hensyn til natur, miljø, og klima.


Luk (Esc)