Økologisk Landsforenings mærkesager

Mere Grønt Bred

Vi arbejder for en ny tids madsystem

Økologisk Landsforening vil omstille landbruget og den måde, vi fremstiller, forbruger og tilbereder mad på. Det eksisterende madsystem skal forandres, så vi sikrer sunde måltider, gode dyreliv og frugtbar jord.

Med udgangspunkt i økologiens fire principper arbejder vi konkret med tre vigtige og virkningsfulde mærkesager.

Læs mere om Økologisk Landsforenings politik for fremtidens landbrug.

Sunde måltider

Gennem vores daglige måltider kan vi på en meget direkte måde skabe øget sundhed, trivsel og meningsfulde fællesskaber med udgangspunkt i ren, grøn og smagfuld mad.

Når hospitaler, institutioner og kantiner vælger at omlægge til økologi, er formålet både at bidrage til indsat­sen for klima, biodiversitet og rent drikkevand, men også at bidrage direkte til patienters, børns, unges og ansattes sundhed og trivsel.

Sunde måltider er noget, vi skaber og nyder sammen. Sunde måltider binder mennesker sammen i fællesskaber. Fællesskaber skaber tryghed og trivsel.


Website 700X600 Px (2)

Gode dyreliv

Dyr er sansende væsener – og skal behandles derefter. Økologisk Landsforening arbejder for, at husdyr lever i overensstemmelse med deres naturlige behov og adfærd bl.a. ved at leve i det fri, når årstiden tillader det og have adgang til udearealer, når de er på stald.

Vi vil arbejde sammen med landmænd om nye tiltag og sikre, at landbruget har adgang til robuste, stærke husdyrracer, som måske nok er mindre og vokser knap så hurtigt, men som til gengæld har bedre levevilkår med færre sygdomsudbrud.

Husdyr er en essentiel del af et økosystem i balance, og selvom vi skal have færre landbrugsdyr, spiller dyrene en afgørende rolle ift. næringsstoffer og biodiversitet.

Website 700X600 Px

Frugtbar jord

Klimaet, biodiversiteten og vores vandmiljø er i krise, og jorden er et af vores vigtigste redskaber til løsningen. Det er i jorden, vi binder CO2, og der vi starter vores madsystem.

Det er også gennem frugtbar jord, vi skaber levegrundlag for mi­krober, svampe og mikroliv, som sikrer robuste økosystemer, der kan regenerere sig selv.

Det er i måden, vi indretter vores dyrkningsflader, at vi skaber levegrundlag for vilde planter, in­sekter og dyr. Og det er ved fraværet af syntetiske sprøjtegifte og kunstgødning, at vi skåner vores grundvand og havmiljø for mødet med giftstoffer, kvælstof og fosfor.

Website 700X600 Px (1)
Luk (Esc)