Økologisk Landsforenings mærkesager

Mere Grønt Bred

Vi arbejder for et bæredygtigt fødevaresystem

Økologisk Landsforening arbejder sammen med landmænd, virksomheder, professionelle køkkener og forbrugere for at skabe et bæredygtigt fødevaresystem. Vi vil omstille landbruget og fødevareproduktionen, så vi skaber plads til naturen, sikrer rent drikkevand, rene fødevarer og høj dyrevelfærd, samt gør en positiv forskel for klimaet. Vi arbejder for, at forbrugerne har mulighed for at træffe et bæredygtigt valg og bidrage til at beskytte klima, drikkevand og naturen.

Læs mere om Økologisk Landsforenings politik for fremtidens landbrug.

Mere grønt

Forskerne peger på, at noget af det vigtigste, vi kan gøre for klimaet og for klodens ressourcer, er at spise langt mere grønt og færre animalske produkter.

Økologisk Landsforening arbejder sammen med landmænd og professionelle køkkener for, at danskerne i de kommende år ændrer madvaner i en retning, der på samme tid gavner menneskers sundhed og klodens klima. Det grønne skal fylde mere på tallerkenen, og det kød, vi supplerer vores grønne måltider med, skal i endnu højere grad end nu være økologisk.

Den økologiske landbrugsproduktion har som mål, at dyrene spiller en positiv rolle i det lokale økosystem, og alle dyr skal have god plads og ud på marken. Når det økologiske areal vokser, vil der derfor etablere sig en anden balance mellem arealanvendelsen og husdyrholdet. Den samlede husdyrproduktion vil falde som følge af de krav, der følger med økologi og med det følger et mere klimavenligt fødevaresystem. Måltider og landbrug i grøn balance er en økologisk mærkesag.

Læs mere
Mere grønt og mindre kød

Høj dyrevelfærd

Dyr er sansende væsener – og skal behandles derefter. Økologisk Landsforening arbejder for, at husdyr lever i overensstemmelse med deres naturlige behov og adfærd. Husdyr i den økologiske produktion lever i det fri, når årstiden tillader det, og har ellers adgang til udearealer med masser af plads. Dyrene får økologisk foder og grovfoder, fx græs, der giver trivsel og mæthed.

Vi arbejder tæt sammen med landmænd om forskellige nye tiltag, der kan øge velfærden for dyrene, fx at ko og kalv er længere tid sammen efter kælvningen, og at der skabes mere plads til bevægelse om vinteren, når dyrene ikke er på græs. Økologiske fjerkræ- og svineproducenter planter træer i foldene for at skabe de bedste og mest naturlige omgivelser for dyrene. Økologi er fundamentet for, at dyrene i landbruget har et godt og naturligt dyreliv. Vi sætter barren højt vel vidende, at der ofte følger mere arbejde og et større ansvar med.

Læs mere
Høj Dyrevelfærd

Mere recirkulering — mindre spild

17 procent af al mad ryger i skraldespanden, og samtidig mangler økologiske landmænd ofte næringsstoffer til deres afgrøder. Økologisk Landsforening arbejder for at minimere madspild til gavn for klimaet og for at sikre, at de næringsstoffer, der er i det uundgåelige spild, føres tilbage til jorden, hvor de kommer fra, og hvor de igen kan omsættes og blive til nye økologiske fødevarer. Jo mere vi recirkulerer, jo flere landmænd kan omlægge til økologi - til gavn for klima, drikkevand og det vilde plante- og dyreliv.

Økologisk Landsforening arbejder aktivt for, at landbrug, virksomheder og køkkener holder hus med ressourcerne, recirkulerer næringsstoffer og mindsker spild i alle led. Derfor skal økologiske landmænd dyrke jorden med mindst muligt input udefra og med størst mulig brug af lokale ressourcer og genbrug af disse.

Konkret arbejder vi sammen med landmænd om at lukke kredsløbet mellem husdyr- og planteproduktion, ligesom vi arbejder for, at flere restprodukter gøres tilgængelige for økologerne, så kredsløbet mellem land og by også lukkes, og brugen af konventionel husdyrgødning udfases.

Læs mere
Mere recirkulering og mindre madspild

Rene fødevarer, rent drikkevand

I Danmark er vi så heldige, at vi kan drikke vores grundvand, men vores rene drikkevand er truet. Hvert år bliver der fundet rester af syntetiske pesticider i grundvandet. Samtidig kender vi ikke de langsigtede, sundhedsmæssige konsekvenser af at spise fødevarer, der indeholder pesticidrester.

Økologisk Landsforening arbejder for et landbrug og dermed for drikkevand og fødevarerfri for rester af syntetiske pesticider, unødvendige tilsætningsstoffer og genmodificering (GMO).

Grundlaget for økologi er en viden og en læring om de levende organismer og deres gensidige indvirkning på hinanden. Vi arbejder med at samle den viden og udvikle landbrugsmetoder, der efterligner naturens egne systemer, og vi overvåger og følger udviklingen inden for GMO og tilsætningsstoffer. På den baggrund vejleder vi økologiske landmænd og fødevareproducenter i at dyrke og forarbejde fødevarer, som forbrugerne kan stole på, og som er med til at sikre, at det vand, der kommer ud af vores vandhane, også i fremtiden er rent.

Læs mere
Rent Grundvand

Liv og vækst på landet

Vores landdistrikter skal være levende, og relationen mellem land og by tydelig.

Økologisk Landsforening arbejder for at udvikle og styrke rammerne for, hvordan den økologiske landbrugsproduktion skaber udvikling i landområderne fx ved at sikre sammenhængskraft mellem land og by, så vejen fra jorden til bordet bliver kortere, mere nærværende og helt konkret.

Vi gør det nemmere og billigere at have stalddørssalg, gårdbutik eller direkte salg til lokale butikker og restauranter. Vi arrangerer forbrugerevents på de økologiske gårde, skaber bånd mellem producenter og professionelle køkkener, sørger for at skoler og børnehaver får ny læring ude i marken og sikrer, at flere får adgang til landbrugsarealerne via stier i landskabet.

Mere Liv På Landet

Mere liv i og ved markerne

Biodiversiteten er under pres. Tab af arter er aldrig gået hurtigere, end det gør lige nu. Økologisk Landsforening arbejder for et landbrug, der giver plads til flere vilde planter, insekter og dyr, og en politik, der belønner landmænd, som integrerer naturtiltag i og ved deres marker.

Der er 30 pct. flere vilde planter, insekter og mikroorganismer i og omkring økologiske marker primært fordi, økologiske landmænd ikke bruger syntetiske pesticider. Det er samtidig en garanti for, at rester af disse ikke havner i naturområder, søer og vandløb og truer plante- og dyrelivet der.

Forskere peger på, at det vigtigste modtræk mod artsnedgangen er at give naturen mere plads. Vi bakker op om mere vild natur, men det er ikke nok: landbruget optager 60 pct. af Danmarks areal, og derfor er det helt nødvendigt, at vi også giver mere plads til vilde planter, insekter og dyr her. Tilbagegangen i biodiversitet rammer nemlig ikke kun sjældne arter, men også de vigtige insekter og fugle, som holder til i markerne, og som er med til at sikre et robust økosystem og et landbrug i balance med den omgivne natur.

Læs mere
Mere liv i og ved markerne
Luk (Esc)