Økologisk Landsforenings mærkesager

Mærkesager (1)

Økologisk Landsforening arbejder for økologien og de mærkesager, der knytter sig til økologi og bæredygtighed. Vores mærkesager er tæt forbundet til de fire økologiske principper, som er udarbejdet af den internationale organisation for økologisk jordbrug IFOAM.

Vi sætter løbende spot på en af vores otte mærkesager. I øjeblikket har vi et særligt fokus på, hvordan en forandring af vores måltider med mere grønt og mindre kød kan gøre en forskel for klimaet.

Økologisk Landsforening integrerer følgende af FN's Verdensmål i vores otte mærkesager:

Verdensmål

Et bæredygtigt fødevaresystem og forbrug

Økologisk Landsforening arbejder for at skabe et bæredygtigt fødevaresystem gennem en omstilling af landbruget og fødevareproduktionen. Sammen med landmænd, producenter og fødevarevirksomheder udvikler vi et sammenhængende fødevaresystem, der skal belønne de landmænd og producenter, der bidrager aktivt til at skabe plads til naturen, sikrer rent drikkevand, rene fødevarer og høj dyrevelfærd, samt gør en positiv forskel for klimaet.

Vi arbejder sammen med dagligvarebutikkerne og de professionelle køkkener, så forbrugerne har mulighed for at træffe et bæredygtigt valg og bidrage til at beskytte klima, drikkevand og natur. Også gennem vores bidrag til Klimapartnerskaberne sikrer vi, at økologien kommer på dagsordenen som en del af løsningen på at brødføde mennesker og drage omsorg for klima, miljø og natur.

Læs mere
OL HANDLESITUATIONER 001 Foto Moment Studio (49)

Høj dyrevelfærd

Økologisk Landsforening arbejder for, at husdyr i det økologiske landbrug lever i overensstemmelse med deres naturlige behov og adfærd. Husdyr i den økologiske produktion lever i det fri, når årstiden tillader det, og har adgang til udearealer med masser af plads. Dyrene får økologisk foder og grovfoder fx græs, der giver trivsel og mæthed.

Vi arbejder tæt sammen med landmænd om forskellige nye tiltag for at øge velfærden for dyrene fx, at ko og kalv er længere tid sammen efter kælvningen og at der skabes mere plads til bevægelse om vinteren, når dyrene ikke er på græs. Økologi er fundamentet for, at dyrene i landbruget har et godt og naturligt dyreliv.

Høj Dyrevelfærd

Rent drikkevand

Økologisk Landsforening arbejder for drikkevand, som er fri for syntetiske pesticider. Det betyder, at den økologiske landbrugsproduktion anvender naturens egne mekanismer for at beskytte planterne mod sygdomme og angreb, men også for at beskytte dyr og planter omkring landbrugsarealerne.

Grundlaget for økologi er en viden og en læring om de levende organismer og deres gensidige indvirkning på hinanden. Vi arbejder kontinuerligt med at samle den viden og udvikle metoder, der efterligner naturens egne systemer, så vi sikrer, at de økologiske landmænd fortsat skaber en omsorgsfuld balance mellem produktion og hensynet til drikkevandet, som er en uvurderlig ressource i et moderne samfund.

Rent Grundvand

Biodiversitet - mere liv i og ved markerne

Økologisk Landsforening arbejder for et landbrug, der giver plads til flere vilde planter, insekter og dyr. Vi ønsker, at man politisk belønner landmænd, der gør noget ekstra for at integrere naturtiltag og pleje enge og overdrev med græssende dyr. Vores udgangspunkt er, at landbruget skal yde sit bidrag til en grøn, bæredygtig omstilling ved at give mere plads til vild natur.

Det gør vi ved at skabe grønne korridorer på markerne, undgå syntetiske pesticider, begrænse gødningsmængden, lade økologiske dyr græsse på de arealer, som ikke er dyrkningsegnede og skære ned på antallet af husdyr. Tilbagegangen i biodiversitet rammer ikke kun sjældne arter, men også de vigtige insekter og fugle, som holder til i markerne, og som er med til at sikre et robust økosystem, hvor landbrug og den omgivende natur er positivt i samspil.

Læs mere
Mere liv i og ved markerne

Rene fødevarer

Økologisk Landsforening arbejder for, at de fødevarer, som økologiske landmænd og fødevarevirksomheder producerer, er fri for rester af syntetiske pesticider, kemi, unødige tilsætningsstoffer (fx kunstige sødemidler og farver) og genmodificering(GMO).

Økologiske fødevarer skal produceres skånsomt og ud fra de økologiske principper, som bl.a. lægger vægt på naturlighed og forsigtighed. Det betyder, at vi nøje overvåger og følger udviklingen inden for GMO og tilsætningsstoffer, så vi kan rådgive nye og eksisterende producenter i at fortsætte med at dyrke og forarbejde fødevarer, som forbrugerne kan stole på.

Rene Fødevarer

Den grønne omstilling på tallerkenen

Økologisk Landsforening arbejder sammen med landmænd og professionelle køkkener for, at danskerne i de kommende år ændrer kostsammensætningen i en retning, der gavner klimaet. Det betyder, at det grønne skal fylde mere på tallerkenen og skal være dyrket økologisk, så vi alle sammen er med til at sikre høj dyrevelfærd, rent drikkevand og plads til vild natur.

Den økologiske landbrugsproduktion sigter mod at have en tilpasset husdyrproduktion, som harmonerer med jordens ydeevne. Ved øget økologisk landbrugsareal vil den samlede husdyrproduktion falde tilsvarende og et mere klimavenligt fødevaresystem vil være den naturlige følge.

Læs mere
Mere grønt og mindre kød

Mere recirkulering — mindre spild

Økologisk Landsforening arbejder aktivt for, at landbrug, virksomheder og køkkener holder hus med ressourcerne, recirkulerer næringsstoffer og mindsker spild i alle led. Derfor skal økologiske landmænd dyrke jorden med mindst muligt input udefra og med størst mulig brug af lokale ressourcer og genbrug af disse. Omsat til praksis betyder det bl.a., at de næringsstoffer, som bliver ført bort fra jorden skal tilbage til jorden, så vidt det er muligt.

Konkret arbejder vi sammen med landmænd om at lukke kredsløbet mellem husdyr- og planteproduktion, ligesom vi er i gang med at projekt, der gør det samme i kredsløbet mellem by og land, så flere restprodukter gøres tilgængelige for økologerne, der kan udfase brugen af konventionel husdyrgødning. Også de professionelle køkkener bidrager med mindskning af madspild og recirkulering af affald.

Læs mere
Mere recirkulering og mindre madspild

Liv og vækst på landet

Økologisk Landsforening arbejder for at udvikle og styrke rammerne for, hvordan den økologiske landbrugsproduktion skaber udvikling i landområderne fx ved at sikre sammenhængskraft mellem land og by, så vejen fra jorden til bordet bliver kortere, mere nærværende og helt konkret.

Vi arrangerer forbrugerevents på de økologiske gårde, skaber bånd mellem producenter og professionelle køkkener, sørger for at skoler og børnehaver får ny læring ude i marken og sikrer, at flere får adgang til landbrugsarealerne via stier i landskabet. Derudover har vi med Småskalapakken sikret, at det er nemmere og billigere at have direkte salg fra gården via stalddørssalg, gårdbutik eller direkte salg til lokale butikker og restauranter.

Mere Liv På Landet

Bedre levevilkår i ulande

Økologisk Landsforening arbejder for bedre levevilkår for fattige jordbrugere i udviklingslande. Det gør vi ved at samarbejde med økologiske organisationer i Uganda og Tanzania om at fremme økologiske metoder og adgang til markedet. Samtidig arbejder vi med at styrke organisationer, der sikrer familierne større politisk indflydelse på lokale forhold og egne levevilkår i øvrigt.

Sult skyldes ikke mangel på mad i verden men dårlig adgang til den. FN anbefaler økologi og agro-økologiske metoder som en bæredygtig måde at bekæmpe sult og fattigdom på i landområder. Økologi skaber en frugtbar jord, som bedre modstår tørke og regnskyl, og er baseret på lokale ressourcer, så bønderne bliver uafhængige af pesticider og kunstgødning.

Økologisk jordbrug løser ikke den globale fødevareudfordring alene, men det er vores erfaring gennem mere end 10 års ulandsarbejde, at økologi kan give højere udbytter i marken, større fødevaresikkerhed og højere indkomst.

Bedre levevilkår i ulande
Luk (Esc)