Ung bjergbonde bekæmper erosion med øko-metoder

IMG 8980
Siden jeg begyndte at praktisere robuste, økologiske landbrugsmetoder på min gård, har jeg reduceret jorderosionen. Jordens frugtbarhed er også forbedret, og mit udbytte er steget.
- Kabugho Racheal

Gang på gang har Kabugho Racheal haft samme triste oplevelse. Et problem, som mange andre småbønder i det bjergrige Vestuganda ofte er vidner til. Nemlig at se jord og næringsstoffer erodere ned ad de stejle marker. Særligt når det står ned i stænger i de tropiske regnsæsoner.

Den 19-årige bonde fra landsbyen Kanyamura i Kabarole-distriktet dyrkede indtil 2021 den kvarte hektar skrånende jord, hun har arvet fra sin far, efter traditionelle metoder.

"Som andre traditionelle landmænd brændte jeg buskområder af, plantede løg i lange, lige rækker langs skråningerne, lugede den blotlagte jord og havde kun meget få afgrøder. Den praksis øgede jorderosionen. Det førte til reduceret jordproduktivitet og dermed mindre udbytter”, fortæller Kabugho Racheal.

IMG 8965

Bunddække, bassiner og grøfter hjælper

På hendes skrå marker vokser hovedsagelig afgrøder som løg, irske kartofler (den type, du kender fra Danmark, red.) samt kaffe. De afgrøder passer godt til klimaet i det højtliggende bjergområde.

Siden hun i 2021 blev medlem af Kanyamura Thuyikambe Organic Farmer Family Learning Group har hun lært at bruge en vifte af økologiske metoder systematisk på sin jord. Gruppen arbejder blandt andet sammen om at grave grøfter og en stribe andre metoder til at holde på jorden i regntiden og vandet i tørkesæsonerne på de enkelte familiegårde.

Afhængig af, hvor stejle markerne er, kan der på listen over de kollektive metoder også stå græsdækkede arealer, vandbassiner, mellemafgrøder, bunddække af fritlagt jord med visne plantedele samt at lave og bruge kompost. Læg dertil elementer af skovlandbrug, hvor bønderne kan have nytte af et miks af forskellige træsorter, som hjælper med at holde på vand, jord og give skygge.

Stigende udbytte og nye indtægter

"Siden jeg begyndte at praktisere robuste, økologiske landbrugsmetoder på min gård, har jeg reduceret jorderosionen. Jordens frugtbarhed er også forbedret, og mit udbytte er steget i de sidste to sæsoner,” forklarer Kabugho Racheal og nævner eksempelvis, at hendes høst af bønner er steget fra 120 til 190 kilo.

Den unge bjergbonde forklarer også, at hun efter at have fået bedre kontrol over jorderosionen, kan lave flade terrasser på de skrå marker. På de flade terrasser kan hun lave flere nye tiltag – så som en bigård, der kan hjælpe til med både bedre ernæring og flere indkomster til hendes lille landbrug.

...

Interview og tekst: Bihundira Gilbert, KOFLEC
Fotos: Kule Jockus, Jocks Media
Dansk bearbejdning: Peter Nordholm Andersen, Økologisk Landsforening

Luk (Esc)