Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer har det juridiske ansvar for foreningens drift, og varetager de økologiske producenters, virksomheders og forbrugeres interesser over for samarbejdspartnere, myndigheder, politikere m.fl.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Forpersonen vælges direkte på generalforsamlingen, resten udpeges af repræsentantskabet.

Genvalg til bestyrelsen og forpersonposten kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer

Sten Dissing

Forperson (konstitueret)

Michael Kjerkegaard

Næstforperson (fungerende)

Claus Bindslev

Bestyrelsesmedlem

John Wagner Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jan Rathcke

Bestyrelsesmedlem

Luk (Esc)