Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer har det juridiske ansvar for foreningens drift, og varetager de økologiske producenters, virksomheders og forbrugeres interesser over for samarbejdspartnere, myndigheder, politikere m.fl.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Forpersonen vælges direkte på generalforsamlingen, resten udpeges af repræsentantskabet.

Genvalg til bestyrelsen og forpersonposten kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer

Michael Kjerkegaard

Forperson

Solvejg Horst Petersen

Næstforperson

Johanne Schimming

Bestyrelsesmedlem

Jonas Engberg

Bestyrelsesmedlem

Michael Allerup Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Claus Bindslev

Bestyrelsesmedlem

Luk (Esc)