Generalforsamling og fagudvalgenes årsmøder

Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Økologisk Landsforening den 4. marts 2022. På generalforsamlingen er bl.a. bestyrelsens forslag om ny demokratisk struktur til afstemning, såvel som der er formandsvalg og valg til bestyrelsen.

Dagsordenen for generalforsamlingen offentliggøres på denne side, såvel som den udsendes til alle medlemmer i februar måned.

Årsmøder 2022

Fredag d. 4. marts afholder Virksomhedsudvalget og Køkkenudvalget om morgenen deres årsmøder inden den ordinære generalforsamling. Lørdag den 5. marts 2022 afholder de øvrige fagudvalg års- og temamøder.

Det nærmere program vil tilgå på denne side og udsendes ligeledes med nyhedsmail i februar.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling og års- og temamøder er åbnet - du kan tilmelde dig her.

Praktisk

For praktiske informationer, såsom overnatning m.m., kan du læse mere her.

Kandidat til bestyrelsen

Alle, der ønsker at stille op til bestyrelsen og formandsposten i Økologisk Landsforening på generalforsamlingen i 2022, får hermed muligheden for at skrive en præsentation af sig selv til avisen Økologisk Landbrug, der udgives ultimo februar, og nyhedssiden Økologisk Nu.

Læs mere her.

Klare rammer for formandens rolle og opgaver

I forbindelse med formandsvalget til Økologisk Landsforenings generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med den forberedende indsats og defineret rammerne for den kommende formands kompetencer, rolle og opgaver.

Læs mere her.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

På Økologisk Landsforenings generalforsamling bliver et af de væsentligste punkter på dagsordenen drøftelsen af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.

Læs mere her.

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Her kan du se de forslag, der er indsendt til behandling til generalforsamlingen jf. §6 i foreningens vedtægter.

Læs mere her.

Læs om denne og tidligere generalforsamlinger

Læs de nyheder, der blev udsendt under generalforsamlingerne på Økologisk Nu.

Læs om generalforsamlingen 2022 på Økologisk Nu
Læs om generalforsamlingen 2021 på Økologisk Nu
Læs om generalforsamlingen 2020 på Økologisk Nu

Tak til vores sponsorer

Sponsorer
Luk (Esc)