Generalforsamling

Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling 2021

Der indkaldes til generalforsamling i Økologisk Landsforening. På grund af corona bliver generalforsamlingen afviklet som online arrangement den 5. marts 2021. Nærmere detaljer i forhold til afvikling følger.

Bemærk at forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt senest den 22. januar på cuh@okologi.dk.

Fagudvalg afholder online årsmøder i perioden efter generalforsamlingen og indtil udgangen af marts. Nærmere info følger bl.a. på hjemmesiden fra medio januar.

Nyheder om generalforsamlingen

Læs nyheder fra generalforsamling 2020 på Økonu.dk.

Værd at vide

Her finder du information om vores generalforsamling. Hvem kan deltage? Hvem har stemmeret? Og meget mere.

Stemmeret

For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være medlem af Økologisk Landsforening efter reglerne i vedtægternes §4. Alle medlemstyper har stemmeret. Øko-ven regnes i denne sammenhæng ikke som et medlemskab. Kontingentet skal være betalt. Deltagere, der ikke har betalt rettidigt, kan blive afkrævet kvittering/dokumentation for betalingen for at få udleveret stemmekort.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt, og man kan kun repræsentere ét medlemskab.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De 12 vælges direkte på generalforsamlingen – således at der vælges 6 medlemmer hvert år for en 2-årig periode. Ydermere skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

Den 13. bestyrelsespost er medarbejderrepræsentantens.

Alle personlige medlemmer eller erhvervsmedlemmer (Landmandsmedlemmer, Virksomhedsmedlemmer, Professionelle køkkener, Tilknyttet erhverv) er valgbare (jvf. definitionerne i vedtægternes §4). Ved personvalg benyttes prioriteringsmetoden.

Der skal være skriftlige forslag til kandidater. I foreningen praktiseres det således, at der opstilles en tavle, hvor kandidaterne skrives på frem indtil dagsordens punkt 6.

Luk (Esc)