Mærkesag: Mere liv i og ved markerne

Mere liv i og ved markerne

Økologisk Landsforening arbejder aktivt for et levende landbrug i pagt med både klima og natur.

Vi kæmper for et landbrug, der giver plads til flere vilde planter, insekter og dyr, og for en politik og initiativer, som belønner landmænd og virksomheder, der gør noget ekstra for at integrere naturtiltag og for at pleje enge og overdrev med græssende dyr.

Vi er ambitiøse. Landbruget skal yde sit bidrag til en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet, og økologiske landmænd har taget de første, vigtige skridt på vejen ved bl.a. ikke at bruge syntetiske pesticider mod skadedyr, ukrudt og sygdomme. Det er en væsentlig grund til, at der er 30 pct. flere vilde planter, insekter og mikroorganismer i jord, marker og hegn på økologiske landbrug. Fraværet af pesticider er desuden garant for, at rester af disse ikke havner i nærliggende naturområder, søer og vandløb og truer plante- og dyrelivet der.

Men vi er ikke i mål. For eksempel skal vi blive bedre til at dyrke markerne uden at pløje og harve jorden så meget. Det er noget af det, vi arbejder på i disse år.

Forskere peger på, at det vigtigste modtræk mod tilbagegangen i biodiversitet er at give naturen mere plads. Økologisk Landsforening bakker op om mere vild natur i Danmark, men det er ikke nok. Landbruget optager 60 pct. af Danmarks areal, og derfor er det helt nødvendigt, at vi også giver mere plads til vilde planter, insekter og dyr i og omkring markerne. Det gør vi ved at dyrke dem økologisk og ved hele tiden at arbejde med mere plantedække, mindre jordbearbejdning, grønne korridorer og græsning med fokus på natur der, hvor jorden ikke egner sig til omdrift. Tilbagegangen i biodiversitet rammer ikke kun sjældne arter men også helt almindelige insekter og fugle, som holder til i landbrugslandet, og som er med til at sikre et robust økosystem, hvor landbrug og den omgivende natur er positivt i samspil.

Økologi løser ikke verdens natur- og biodiversitetskrise, men økologi er et godt udgangspunkt for en bæredygtig fødevareproduktion. Som medlem af Økologisk Landsforening støtter du arbejdet for mere og bedre økologi. Og hver gang du vælger økologi, når du køber ind, er du med til at skabe forandring og styrke et landbrug i pagt med både klima og natur.

Vi du også støtte op om biodiversitet?

Luk (Esc)