Mærkesag: Mere grønt

Mere Grønt Bred

Det er Økologisk Landsforenings ambition, at danskerne fremover spiser mindre kød, men at kødet i langt højere grad er økologisk og dermed sikrer god dyrevelfærd, rent grundvand og mere liv i og under markerne.

Forskerne peger på, at noget af det vigtigste, vi kan gøre for klimaet, er at omlægge til en mere plantebaseret kost med færre animalske produkter samt at minimere madspild. Økologisk Landsforening arbejder for et dansk landbrug med større vægt på plantebaseret kost og en natur- og klimatilpasset husdyrproduktion, hvis størrelse er i harmoni med jordens ydeevne.

Økologi bliver ofte skudt i skoen, at den er mindre klimavenlig, fordi den kræver plads. Det er faktisk en af økologiens styrker, at vi ikke kan og skal opretholde den nuværende store husdyrproduktion, hvis landbruget omlægges til økologisk drift. Den samlede danske husdyrproduktion vil falde i takt med, at andelen af økologiske landbrug øges, fordi økologiske husdyr har langt mere plads og kommer ud på marken, og fordi der er krav om, at økologer selv skal producere en del af deres foder.

En mindre intensiv husdyrproduktion, der tilpasses arealet og baseres på lokalt foder og en masse græs, vil bidrage til et samlet mere klimavenligt landbrug og til en sundere kost med et bedre forhold mellem plantebaserede og animalske fødevarer.

Allerede i dag ved vi fra kantiner og storkøkkener, der omlægger til økologisk kost, at forbruget af kød falder til gavn for både sundhed og klima.

Læs mere om, hvordan økologi og klima hænger sammen.

Luk (Esc)