Mærkesag: Mere recirkulering — mindre spild

Mere recirkulering og mindre madspild

Økologisk Landsforening arbejder aktivt for, at landbrug, virksomheder og køkkener holder hus med ressourcerne, recirkulerer næringsstoffer og mindsker spild i alle led.

Økologi betyder læren om naturens husholdning, og en af økologiens grundsten er kredsløbsprincippet, også kaldet økologiprincippet. Økologiske landmænd skal dyrke med mindst muligt input udefra og med størst mulig brug af lokale ressourcer og genbrug af disse. Omsat til praksis betyder det bl.a., at de næringsstoffer, som bliver ført bort fra jorden med afgrøder, mælk, kød og andre fødevarer, skal tilbage til jorden, så vidt det er muligt.

Økologisk Landsforening arbejder for at lukke kredsløbet mellem husdyr- og planteproduktion og kredsløbet mellem by og land. Flere restprodukter skal gøres tilgængelige for økologer. I takt hermed vil flere kunne lægge om til økologi, og økologiske landmænd vil kunne udfase brugen af konventionel husdyrgødning.

Som forbruger og borger kan du bidrage ved at spise økologisk mad, undgå madspild og sortere dit husholdningsaffald omhyggeligt. Hold også gerne de folkevalgte i din kommune op på, at affaldet skal kunne genanvendes på økologisk jord. Ender det i spildevands- eller forbrændingsanlæg, er det ubrugeligt for økologiske landmænd.

Bliv medlem af Økologisk Landsforening og støt vores arbejde for øget recirkulering. Det er nødvendigt for, at økologisk landbrug kan vokse, og vi kan opfylde FNs verdensmål nr. 12 om ansvarlig produktion og forbrug.

"Mere recirkulering - mindre spild" er én af Økologisk Landsforenings seks mærkesager.

Vi du også støtte op om recirkulering og mindre spild?

Luk (Esc)