Økologi - en del af løsningen

Vi Arbejder For

Økologi er en vigtig del af løsningen for et mere bæredygtigt og grønt fødevareerhverv

  • Omlægning til økologi er et af de tiltag, der skal nedbringe landbrugets klimaaftryk med 55 – 65% i 2030 i forhold til udledningen i 1990.
  • Omlægning til økologi beskytter drikkevandet mod pesticider.
  • At vælge økologiske fødevarer er den største sikkerhed for at undgå pesticidrester i maden.
  • Omlægning til økologi øger biodiversiteten i agerlandet med 30%.
  • Omlægning til økologi har et lavere kvælstoftab til vandmiljøet
  • Omlægning til økologi reducerer risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakterier. Forbruget af antibiotika i økologisk griseproduktion er op til 20 gange lavere end i ikke økologisk produktion.
  • Omlægning til økologi er med til at sikre opfyldelsen af landbrugets klimaaftale og sprøjtemiddelstrategien 2022 – 2026.

Fire punkter til en økologipolitik

1. MARKEDET SKAL TRÆKKE DEN GRØNNE OMSTILLING

Udlign prisforskellen på økologi og ikke økologi

Sænk momsen på økologi, så staten har samme momsindtægt på salg af en økologisk fødevare som på en ikke økologisk fødevare.

Indret EU's landbrugsstøtte, så den fremmer sande produktionsomkostninger

Udform landbrugsstøtten, så betaling til produktion gradvis erstattes med betaling for fælles goder som klima, natur, rent drikkevand, rent vandmiljø, god dyrevelfærd. Et dyreliv med adgang til åben himmel giver sunde dyr uden brug af medicin. En klog model for klimaafgifter.

Lad det offentlige indkøb gå foran

Stil krav om, at alle offentlige køkkener har mindst økologisk spisemærke i sølv.

2. ØKOLOGI SKAL BLIVE ENDNU MERE BÆREDYGTIGT

Prioriter forskning og udvikling i det naturlige dyrkningssystem

Prioriter midler, der kan styrke økologi som fremtidens fødevaresystem herunder øge udbytterne ved at sikre adgang til næringsstoffer gennem et reetableret by-landkredsløb.

Skab sikkerhed og forudsigelighed for forskning i økologi, der afspejler målet om fordobling af arealet og forbruget.

3. UDDANNELSER SKAL INDRETTES TIL ET GRØNT FØDEVARESYSTEM

Sikre viden om økologi og anvendelse af vegetabilske råvarer på alle relevante uddannelser

Sikre adgang til økologisk speciale på landbrugsskolerne, økologisk gartneruddannelse og undervisning i økologi i uddannelsen af de køkkenprofessionelle herunder undervisning i sund, nærende og velsmagende mad uden brug af husdyrprodukter. Der skal opstilles kompetencemål og målpinde indenfor uddannelserne, der inkluderer økologi.

4. SKAB FINANSIEL SIKKERHED I DEN GRØNNE OMSTILLING

Etabler landbrugets grønne omstillingsfond

Fjern den barriere for grøn omstilling, der ligger i de høje jordpriser. Krav om bæredygtig forvaltning af Danmarks arealer vil føre til faldende jordpriser. Den omkostning for de nuværende landmænds økonomi må staten påtage sig, da jordpriser og pant i jorden er skabt i en anden politisk situation med helt andre vilkår for erhvervet. Landmændene skal ikke bøde personligt for, at vilkårene for deres virksomhed ændres fundamentalt sammenholdt med, da de etablerede deres virksomhed. De økonomiske rystelser, der kan opstå, hvis staten ikke træder til, kunne forplante sig langt ud over landbrugets økonomi.

Luk (Esc)