Unknown

OM PFAS

PFAS eller fluorstoffer er en samlebetegnelse for en række meget svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer. Stofferne kaldes også for ’evighedskemikalier’, fordi de er svære at nedbryde.

Økologisk Landsforening arbejder for rene fødevarer og drikkevand fri for syntetiske pesticider, unødvendig kemi og hermed også for fødevarer og drikkevand, hvor der ikke kan måles PFAS-stoffer.

PFAS bruges til rigtig meget forskelligt. I forbrugerprodukter bliver stoffer blandt andet brugt i pap, papir, tøj og andre tekstiler, der skal være vandtætte og fedt- eller smudsafvisende, ligesom brandslukningsskum tidligere har været en kilde til omfattende forurening.

Også landbruget spreder PFAS på markerne: I dag indeholder 10 af de 100 mest solgte pesticider i Danmark PFAS og brugen af pesticider, der indeholder PFAS, bliver mere og mere populære i det konventionelle landbrug, hvor salget stiger år efter år.

PFAS er udbredt i naturen og miljøet, og derigennem bliver vi også udsat for stofferne. Fødevarer er den største kilde til PFAS, anslår forskere. Du kan fx finde stofferne i kød, mælkeprodukter og fisk. Drikkevand kan også indeholde PFAS.

Desværre er det nærmest umuligt at undgå PFAS helt, men vi kan gøre alt, hvad vi kan for at minimere mødet med PFAS nu og i fremtiden, bl.a. ved at skærpe overvågningen og lave forbud for brug af PFAS i produkter, hvor de ikke spiller en vital funktion. Og så kan vi minimere vores samlede møde med kemikalier ved at udbrede økologien som virkemiddel og dermed sikre, at vi, vores jord, vand, dyr og planter er fri for unødvendige tilsætningsstoffer og syntetiske pesticider – både dem med og uden PFAS.

FORBUD MOD PFAS

Økologisk Landsforening udtrykte i januar 2023 støtte til et forslag om et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter, men forslaget blev nedstemt i Folketinget i juni 2023.

I stedet stillede Danmark sammen Sverige, Norge, Holland og Tyskland forslag om et EU-forbud mod PFAS. Det er det mest omfattende forslag til begrænsning af kemikalier i EU nogensinde. Indtil forslaget bliver til virkelighed, ser Miljøministeriet løbende på, hvordan vi bedst begrænser brugen af PFAS i Danmark. EU-forslaget skal behandles i 2026, og bliver det vedtaget, vil der gå halvandet år, før et forbud kan træde i kraft.

Det mener Økologisk Landsforening er stærkt bekymrende, at vi skal vente på, og vi vil fortsat kæmpe for, at Danmark bør gå forrest i begrænsningen af PFAS, alle steder hvor det er muligt.

FUND AF PFAS I ØKOLOGISKE ÆG

I januar 2023 viste en undersøgelse fra DTU fund af PFAS i økologiske æg som følge af brugen af fiskemel i foder. På den baggrund krævede Økologisk Landsforening, at branchen øjeblikkeligt stoppede med at tilsætte fiskemel til foderet – og det krav efterkom en samlet branche bestående af ægproducenter, pakkeriet samt foderleverandører prompte. Med en hurtig indsats fik vi hurtigt sikret rene økologiske æg, og dermed opretholdt forbrugernes store tillid til de økologiske æg.

Derudover indstillede Økologisk Landsforening til Fødevareministeriet om at få en straks-regulering for brug af fiskemel i foderet, og for at sikre, at ministeriet hurtigst muligt etablerede screening af fiskemel for indhold af PFAS. Fødevareministeriet besluttede at igangsætte et bredere screeningsarbejde, hvor Fødevarestyrelsen skulle undersøge flere fødevarer for muligt indhold af PFAS.

Fraværet af fiskemel i foderet til æglæggende høner viste sig dog at udfordre hønernes velfærd betragteligt, da fiskemel er en kilde til aminosyrer og proteiner som har stor indflydelse på høners velfærd.

Derfor reagerede branchen også med begejstring, da landets største producent af fiskemel i december 2023 kunne garantere fiskemel, hvor PFAS ikke kan spores i æggene. På den baggrund besluttede en samlet branche at genindføre op til 3 pct. fiskemel i foderet til æglæggende høner, og skærpe den løbende kontrol med æggene.

Andelen af PFAS i fiskemelet er nu så lav, at den sammenholdt med en ny, lav grænse for hvor meget fiskemel, der må tilsættes i foderet, vil medføre, at der ikke kan spores PFAS i de økologiske æg, hverken nu eller i fremtiden. Aftalen er inden for rammerne af Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor kan vi alle fortsat trygt spise økologiske æg, uden at bekymre os om PFAS, samtidig med at vi kan være sikre på, at de økologiske høners velfærd er styrket igen ved hjælp af fiskemel, som er en naturlig proteinkilde, som er vigtig for hønernes trivsel.

Økologisk Landsforening har deltaget ved et dialogmøde med branchen om muligheden for at genindføre fiskemel i hønernes foder, og foreningen udtrykker stor forståelse for branchens dilemma mellem forsigtighed og dyrevelfærd. Med den nye aftale har Økologisk Landsforening tillid til, at der er fundet en løsning, der både garanterer rene fødevarer og gode dyreliv - to centrale økologiske mærkesager.


Kilde: taenk.dk, mim.dk, https://ing.dk/artikel/pfas-pesticider-er-stigende-populaere-blandt-landmaend-staerkt-problematisk?

Luk (Esc)