Vertikale landbrug

Hvad mener Økologisk Landsforening om vertikale landbrug

Økologisk landbrug er formuleret som et bud på, hvordan vi forvalter landbrugsjorden bæredygtigt. I økologi skal planterne vokse i bundjord og hovedsageligt ernæres via jordbundens økosystem. Når der tales om vertikalt landbrug, henvises der som udgangspunkt til et system, som kaldes hydrokultur, hvor planterne ikke vokser i jord. Dermed falder det i sin karakter uden for økologiens formål, der handler om den bæredygtige forvaltning af landbrugsjord. Vertikalt landbrug kan derfor ikke certificeres som økologisk.

Der er dog to undtagelser. Planter der dyrkes i en potte, som følger med planten, når den bliver solgt til forbrugeren, og når mediet i potten er sammensat, så det ligner jord, kan godt godkendes som økologiske, og potterne må gerne placeres i et vertikalt organiseret system. Spirer og spirede frø dyrkes heller ikke i bundjord og kan ligeledes placeres i et vertikalt system, hvis det medie, de vokser på, er godkendt til økologi.

Der er i sig selv ikke noget problem i, at der opstår måder at producere fødevarer på, som ikke kan økologimærkes, fordi produktionsformen ikke er en del af økosystemet omkring os.

Der kan dog være flere indvendinger imod vertikalt landbrug såsom energiforbrug, sundhed og næringsstoffer.

Uanset om der anvendes LED-lys eller solcelleanlæg, så er der tale om, at det kunstige lys konkurrerer med solens lys, der er en gratis energikilde. De kulturer, der aktuelt dyrkes i vertikale systemer, har mindre betydning for den samlede ernæring, dvs. det er snarere krydderiet på vores mad end en del af vores fødevareforsyning. Der er også en mulig vekselvirkning mellem jordens mineraler og planten, som også potentielt påvirker dens ernæringsmæssige værdi. Så af flere årsager kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det er godt at fremme fødevareproduktion via vertikalt landbrug og dermed hydrokultur.

 
 

Foto: Colourbox

Luk (Esc)