Fagudvalg Planteavl

Formidling af best practice: Robust økologisk planteproduktion
- et praktsisnært formidlingsprojekt

Finansiering: Støttet af Planteafgiftsfonden

Projektleder: Line Hedeboe

Projektperiode: Januar 2024 – December 2024

Formål: Formålet med projektet er at bidrage til en mere robust økologisk planteproduktion, som bidrager til højere udbytter og et landbrug med lavere aftryk på klima, biodiversitet og miljø. Derigennem øges konkurrenceevnen i den økologiske planteproduktion. Det gøres ved at skabe en praksisnær formidlingsindsats, som vejleder og inspirerer de økologiske primærproducenter til at fremtidssikre sin planteproduktion gennem godt management med fokus på robuste dyrkningssystemer og -metoder.

Deltagere/målgruppe: Planteproducenter

Luk (Esc)