Salat Med Blåbær

Organic food, sustainability and health on one plate – Towards a more green and healthy food culture (OnePlate)

Projektleder: Anne Dahl Lassen, DTU Fødevareinstitut

Kontaktperson hos Økologisk Landsforening: Mette Villekær

Finansiering: ICROFS

Projektperiode: 2023-2026

Beskrivelse: Vores nuværende fødevareforbrug er ikke bæredygtigt – hverken set i forhold til klodens eller vores egen sundhed. En oplagt løsning er at integrere en økologisk, bæredygtig, planterig og sund kost, her defineret som OnePlate-konceptet. Denne kost omsættes i projektet til opskrifter og menuer målrettet børnefamiliernes hverdag og bliver testet i et tværfagligt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Meyers Madhus og DTU Fødevareinstituttet. Derudover indgår Økologisk Landsforening som underleverandør.

Formål:

  • Give viden om familiers barrierer, muligheder og motivationsfaktorer for at ændre deres kost mod en mere økologisk, bæredygtig og sund kost.
  • Frembringe evidens for effekten af denne kost både for vores egen sundhed (herunder pesticideksponering og sygdomsforebyggelse) samt for klodens sundhed (påvirkning af klima, arealanvendelse og biodiversitet).
  • Udvikle informationsmaterialer og værktøjer, der formidler OnePlate-projektets resultater til brug for forbrugere og økologiske interessenter.

Projektet vil gennem en forbruger- og interessentundersøgelse bidrage til udviklingen af One-Plate konceptet, der samtidig optimeres i forhold til mindskning af klimaaftryk og miljøbelastning. Konceptet testes i et randomiseret kontrolleret interventionsstudie blandt danske familier sammenlignet med deres sædvanlig kost. Effekten af konceptet måles ift. acceptabilitet samt formodede sundheds- og miljømæssige gavnlige effekter. Projektets resultater, opskrifter og redskaber vil blive gjort offentligt tilgængelige og vil blive formidlet både populært og videnskabeligt. Projektet forventes at bidrage til at motivere flere forbrugere til at købe sunde økologiske fødevarer i fremtiden.

Links til anden info eller arrangementside:
https://plantebaseretvidenscenter.dk/projekter/one-plate/

https://icrofs.dk/forskning/organic-rdd-8/oneplate

Luk (Esc)