ØKOLOGI BIDRAGER TIL MINDRE KLIMABELASTNING

Klima

Såvel økologiske landmænd som forbrugere er med til at mindske klimabelastningen på forskellig vis.

  • Økologiske landmænd bruger ikke energikrævende hjælpestoffer som kunstgødning og syntetiske pesticider.
  • Økologiske landmænd har færre husdyr pr. hektar, dvs. en bedre balance mellem planteproduktion og husdyrproduktion, større selvforsyning og mindre transport af foder.
  • Økologiske landmænd har flere græsmarker, der er gode til at samle CO2 fra atmosfæren og via rødderne lagre kulstoffet (C) i jorden.
  • Køkkener og kantiner, der omlægger til økologisk kost, gør kosten mere plantebaseret og mindsker madspild.
  • Økologiske forbrugere spiser mere grønt og mindre kød.

Men økologien har også udfordringer. Blandt disse er et typisk lavere udbytte i mark og stald samt mekanisk jordbearbejdning, der øger risikoen for, at der dannes og udledes drivhusgassen lattergas.

Forskning i livscyklus for fødevarer viser, at klimaaftrykket fra økologiske og konventionelle fødevarer pt. er på ca. samme niveau. Hverken økologiske eller konventionelle landbrug i Danmark er i mål i forhold til klimaet. Begge systemer skal sænke klimabelastningen betragteligt.

Økologer går foran og udvikler værktøjer, der kan beregne klimabelastningen og give anvisning på, hvordan man mindsker denne. Økologisk Landsforening arbejder for et krav om, at alle landmænd skal lave klimaregnskab og tage ansvar for at sænke klimabelastningen.

Luk (Esc)