ØKOLOGI BIDRAGER TIL MINDRE KLIMABELASTNING

Klima

I hele kæden fra jord til bord er økologer med til at mindske klimabelastningen på forskellig vis.

  • Økologiske landmænd bruger ikke energikrævende hjælpestoffer som kunstgødning og syntetiske pesticider.
  • Økologiske landmænd har færre husdyr pr. hektar, dvs. en bedre balance mellem planteproduktion og husdyrproduktion, større selvforsyning og mindre transport af foder.
  • Økologiske landmænd har flere græsmarker, der er gode til at samle CO2 fra atmosfæren og via rødderne lagre kulstoffet (C) i jorden.
  • Køkkener og kantiner, der omlægger til økologisk kost, gør kosten mere plantebaseret og mindsker madspild.
  • Økologiske forbrugere spiser mere grønt og mindre kød.

Men økologien har også udfordringer. Blandt disse er et ofte lavere udbytte i mark og stald samt mekanisk jordbearbejdning, der øger risikoen for, at der dannes og udledes drivhusgassen lattergas. I butikker, der sælger både økologisk og konventionel frugt og grønt, er det økologiske typisk emballeret for at sikre mod snyd med økologien.

Forskning i livscyklus for fødevarer viser, at klimaaftrykket fra økologiske og konventionelle fødevarer pt. er på ca. samme niveau. Hverken økologiske eller konventionelle landbrug i Danmark er i mål i forhold til klimaet. Begge systemer skal sænke klimabelastningen betragteligt.

Økologer går foran og udvikler rådgivningsværktøjer, der kan beregne klimabelastningen og give anvisning på, hvordan man mindsker denne.

I Klimakataloget kan du læse om 37 konkrete tiltag, der mindsker klimabelastningen fra landbrugsbedrifter.

Fakta om økologi og klima

Luk (Esc)