Grise

Landbrugsproduktion Grise

Økologisk svineproduktion er en niche, der pt. udgør få procent af dansk svineproduktion. Søer og smågrise lever udendørs, og det gør produktionen markant anderledes end den intensive danske svineproduktion.

Danske økologiske grise er sikret en start på tilværelsen i det fri, idet søerne går i hytter på marken. Smågrisene dier hos soen i mindst syv uger, hvilket er ca. dobbelt så længe som konventionelle smågrise. Baggrunden for dette krav er et ønske om større naturlighed i produktionen. Når grisene adskilles fra soen, flyttes de oftest til en stald, hvor de har adgang til en åben veranda og frisk luft. Nogle producenter lader slagtegrisene gå på friland i længere tid.

Svins fordøjelsessystem minder om menneskets, og de æder derfor mange af de samme fødeemner, fx korn. Økologiske grise skal dog også have græs eller andet grovfoder, der vedligeholder en sund tarmflora og modvirker mavesår. Derudover bliver dyrene beskæftigede, når de fodres med grovfoder.

Slagtesvin på stald skal have adgang til rodemateriale. Et attraktivt rodemateriale skal kunne flyttes, tygges i og forandres. Strukturen skal være uensartet, og det skal indeholde spiselige dele. Når materialet er interessant at rode i, får dyrene i højere grad dækket deres behov og undgår at udvikle stereotypier eller aggressiv adfærd mod deres artsfæller, fx halebid. Økologiske grise bliver ikke halekuperet.

Frisk luft, motion og en lang dieperiode er medvirkende til, at forbruget af antibiotika og anden medicin er særdeles lavt i økologisk svineproduktion. Risikoen for at udvikle resistente bakterier er dermed også meget lille.

Regler

  • Økologiske svin holdes i systemer, der tilgodeser deres naturlige adfærd. De har mulighed for at bevæge sig frit og har adgang til udearealer med mulighed for skygge.
  • Økologiske svin har altid adgang til rodematerialer og grovfoder, så de bliver stimuleret og får dækket deres behov for at rode, snuse og tygge.
  • Søer har adgang til tilstrækkeligt og passende redebygningsmateriale i ugen op til faring, så de kan bygge rede og fare i afstand fra flokken.

Regler findes i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Luk (Esc)