Høns og kyllinger

Landbrugsproduktion Fjerkræ

Omkring hvert tredje æg, der sælges til konsum, er økologisk. Forbrugerne støtter aktivt en produktion, hvor høns ikke går på net og i bure men frit omkring i strøelse, de kan skrabe i, og med adgang til både grovfoder og hønsegård.

Høns og slagtekyllinger er aktive dyr, der skal holdes beskæftigede på attraktive inde-og udearealer. Godt management indebærer opmærksomhed på dyrene samt hurtig og konsekvent indgriben, når der er brug for det.

En hønsestald er en travl arbejdsplads, men der må ikke være et stresset miljø, hvor dyrene er urolige, frygtsomme og prøver at gemme sig. De skal kende de daglige rutiner og være trygge ved dem. Om aftenen, når lyset slukkes, skal alle hønsene sidde på pind. Høns og slagtekyllinger skal være fuldfjerede og aktive. En sund høne eller kylling har en flot fjerdragt uden tegn på sygdomme som ammoniakskader eller parasitter.

Det naturlige levested for høns er områder med varieret bevoksning af træer, buske, urter og græs og åbne områder. Beplantning giver høns og kyllinger tryghed, så de bevæger sig rundt på hele arealet og udnytter muligheden for at søge føde og være beskæftiget. Den giver læ, skygge og mulighed for at søge skjul for rovfugle. Megen komfortadfærd bliver udført udendørs. Dyrene solbader, basker med vingerne, støvbader og får deres nysgerrighed stillet ved at udforske området.

Frisk grovfoder er et vigtigt supplement til det koncentrerede fjerkræfoder. Det tilfører andre næringsstoffer og smagsoplevelser end korn- og proteinfoder, og det bidrager til at holde tarmfloraen sund. Desuden giver det beskæftigelse - især hvis det tildeles flere gange dagligt.

Regler

Økologiske høns går i flokke med højst 3.000 dyr pr. flok. Der må være flere flokke i samme hus, hvis de er adskilt fra hinanden. Der skal være vinduer og dagslys i stalden, reder samt siddepinde nok til alle dyr. Økologiske høns skal have adgang til det fri.
I stalden må der højst være seks høner pr. kvm. Hønsegården skal være så stor, at hver høne i gennemsnit har fire kvm. til rådighed. Arealet skal være bevokset.

Reglerne findes i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Luk (Esc)