Velfærd for høns og kyllinger

Velfærd For Høns Og Kyllinger

Webinar om velfærd for fjerkræ

Se økologisk Landsforenings webinar om dyrevelfærd i fjerkræbesætninger fra 17. dec. 2020.

Mobile løsninger

Produktion i mobile hønsehuse er stadig relativt nyt i Danmark. Den er særligt egnet til mindre produktioner af æg og kyllinger.

Her gives eksempler på, hvordan mobile huse har potentiale til at øge dyrevelfærden for såvel æglæggende høns som slagtekyllinger.

Staldmiljø

En god stald er kendetegnet ved et godt indeklima med lavt niveau af ammoniak og med forhold, der tilgodeser hønernes naturlige adfærd, dvs. siddepinde, rodemateriale, redekasser og mulighed for at støvbade.

Her finder du eksempler på tiltag, som kan øge hønernes komfort i stalden.

Udeareal

Et godt udeareal for høns og kyllinger skal give adgang til skjul, lys og luft, motion for både vinger og ben og mulighed for at udføre fødesøgning og normal social adfærd.

Her er eksempler på tiltag, der giver bedre udeforhold for kyllinger og høner.

Management

Godt management handler om flokstørrelser, indsættelse og håndtering i det hele taget. Det handler om at forebygge stress, fjerpilning og sygdomme og om at tage ansvar gennem opsyn og brug af data fra produktionen.

Her kan du finde eksempler på tiltag, der forbedrer management i produktionen.

Foder og fodring

I naturen bruger høns omkring halvdelen af dagen på at søge føde. Tildeling af grovfoder er derfor vigtig for at opretholde hønernes naturlige adfærd.

Herunder finder du eksempler på fodringsmæssige tiltag, der øger velfærden for høns og kyllinger.

Luk (Esc)