Kvæg

Landbrugsproduktion Kvæg

Økologisk kvægproduktion udgør ca. ti procent af det samlede danske kvægbrug. Mælk er hovedproduktet.

Malkekøer og deres afkom udgør størstedelen af det økologiske kvæghold i Danmark med 70.000 malkekøer (2019). Hertil kommer ca. 6.000 ammekøer med kalve til kødproduktion.

Afgræsning er et centralt krav i økologireglerne. Det bidrager til at opfylde flere forskellige økologiske formål, som vedrører sundhed, velfærd og dyrenes naturlige adfærd: Græs er sammen med løv fra træer kvægets naturlige føde.

Det, at dyrene kan bevæge sig frit på græsmarkerne, styrker ben og klove og sundhed i det hele taget, og de kan udføre hudpleje og social adfærd på en helt anden naturlig måde, end når de befinder sig på begrænset plads i stalden.

En økologisk ko giver ca. 8.000 kg mælk om året, hvilket er 10-20 pct. mindre end en konventionel ko. Forskellen skyldes primært fodringen, som er mindre intensiv, fordi græs og andet grovfoder fylder meget i den daglige madplan.

Masser af græs, god plads og bevægelighed samt den lidt lavere ydelse gør, at køerne sjældnere har brug for dyrlægebehandling. Forbruget af antibiotika er lavt i det økologiske kvæghold.

Luk (Esc)