Kvæg

Landbrugsproduktion Kvæg

Økologisk kvægproduktion udgør ca. ti procent af det samlede danske kvægbrug. Mælk er hovedproduktet.

Malkekøer og deres afkom udgør størstedelen af det økologiske kvæghold i Danmark med 70.000 malkekøer (2019). Hertil kommer ca. 6.000 ammekøer med kalve til kødproduktion.

Afgræsning er et centralt krav i økologireglerne. Det bidrager til at opfylde flere forskellige økologiske formål, som vedrører sundhed, velfærd og dyrenes naturlige adfærd: Græs er sammen med løv fra træer kvægets naturlige føde.

Det, at dyrene kan bevæge sig frit på græsmarkerne, styrker ben og klove og sundhed i det hele taget, og de kan udføre hudpleje og social adfærd på en helt anden naturlig måde, end når de befinder sig på begrænset plads i stalden.

En økologisk ko giver ca. 8.000 kg mælk om året, hvilket er 10-20 pct. mindre end en konventionel ko. Forskellen skyldes primært fodringen, som er mindre intensiv, fordi græs og andet grovfoder fylder meget i den daglige madplan.

Masser af græs, god plads og bevægelighed samt den lidt lavere ydelse gør, at køerne sjældnere har brug for dyrlægebehandling. Forbruget af antibiotika er lavt i det økologiske kvæghold.

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Økologikonsulent, kvæg

Jeg arbejder med at få mere af dyrenes naturlige adfærd til at komme til udtryk i økologiens rammer og med at vurdere dyrenes velfærd, herunder udvikling af for eksempel ko/kalv-systemer, afgræsningssystemer, skovlandbrug og naturpleje. Jeg afprøver systemer og samarbejder med landmænd, kolleger, dyrlæger og universiteter om at formidle ny viden i form af rådgivning, events på staldgang/mark samt staldskoler og netværksgrupper.

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Landbrugsfaglig projektleder, kvæg

Mit fokus er malkekvæg, kødkvæg og landbrugets klimaaftryk, hvor jeg blandt andet udvikler model til klimaberegninger, formidler kompleksiteten inden for emner relateret til klima, bæredygtighed og kød- og mælkeproduktion samt udarbejder klimahandlingsplaner til bedrifter. Jeg arbejder samtidig med optimering ift. velfærd og fodring og med at forbedre mulighederne for at afsætte dansk økologisk okse- og lammekød.

Luk (Esc)