Benyt en fast plan for oplæring i daglige rutiner

Godt management er nødvendig for at bevare en høj dyrevelfærd. En fast oplæringsrutine og ugentlige tavlemøder sikrer en ensartet tilgang til arbejdsopgaverne og giver medarbejderne indflydelse på deres arbejdsdag, hvilket øger både deres motivation og arbejdsglæde.

Virkning

Jo flere medarbejdere, des større fokus på oplæring. Mange vagtskifter øger behovet for faste rutiner. Både store og små bedrifter med mange eller få medarbejdere bør stille krav om et højt niveau af dyrevelfærd ved at sikre faste og ufravigelige oplæringsrutiner samt tæt samarbejde om ansvarlighed i alle pasningsled.

I praksis

På Sommerbjerg I/S er der mange ansatte og mange malkekøer at passe. For at sikre ensartede arbejdsgange mødes alle medarbejderne til tavlemøde en gang ugentligt. Mødet foregår stående og er ganske kortvarigt, men alle kan komme med forslag til tiltag, der kan forbedre driften på gården. I løbet af ugen hænger medarbejderne forslag op til ændringer. Det behøver ikke at være store tiltag - bare forslagene kan få arbejdsdagen til at fungere bedre. Nogle elever har f.eks. bemærket, at rutinen med at strø hos kalvene, inden de får mælk om morgenen, burde ændres. De forslog derfor at strø efter fodringen, så kalveboksen kunne holdes tør i længere tid. Det var en god løsning, som alle var tilfredse med. Ved møderne diskuteres ikke kun rutineændringer. Der gives også ris/ros til hinanden, og ugens opgaver koordineres, så alle ved hvem, der skal gøre hvad. Tavlemøderne er med til at give medarbejderne indflydelse på deres egen arbejdsdag, og det giver glade og motiverede medarbejdere. På Sommerbjerg I/S giver det desuden ekstra motivation, at der er mulighed for at få den ærefulde titel af at blive månedens medarbejder, hvis der er gjort en ekstra indsats, f.eks. for at håndtere yverbetændelse ved malkning eller finde brunstkøer til inseminering.

Fakta

Et meget væsentligt element i at sikre god dyrevelfærd er management. Uanset hvor gode rammer, der er for dyrene, så kan forkert eller svingende management ødelægge meget. Det er derfor vigtigt at aftale planer for pasning, beskrive ”best practice” og sikre faste rutiner for oplæring af medarbejdere, der passer dyrene.

Kom i gang

Kontakt din økologirådgiver.

Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

Luk (Esc)