Etablér areal til vintermotion

Et udeareal giver køerne mulighed for at opholde sig under åben himmel uden for afgræsningssæsonen. Derudover får de dyr, der er mere aktive eller urolige, bedre plads til at bevæge sig, og det skaber mere ro i stalden.

Virkning

Udendørs motionsarealer er ofte velbesøgte i mælkeproduktioner. Især dyr i brunst foretrækker at benytte den ekstra plads på udearealet. Arealet giver plads til urolige individer og dermed mere ro og plads i stalden. Forskning har i flere sammenhænge vist, at motion har positiv effekt for f.eks. køernes robusthed og kælvning.

I praksis

Hos Gert Glob Lassen, Ellinglund Økologi, har køerne adgang til et støbt udeareal året rundt. Ideen kom fra et ønske om at udvide stalden. I stedet for at gøre stalden længere og lave tværgange indenfor, blev inventaret bygget ud af stalden. Det gav plads til flere sengebåse i stalden og mere fri plads uden for stalden. I den lidt kompakte stald er det en stor gevinst, at køerne har et område uden for meget inventar at forholde sig til. Især køer i brunst bruger ofte udearealet, og det har derfor skabt mere ro i stalden. Da der i forvejen er sand i sengebåsene, bliver der slæbt sand ud på arealet af køerne, og på den måde bliver arealet gjort skridsikkert. Pladsen skrabes hver dag, og det er muligt at lukke af til pladsen, hvis der kommer isslag eller voldsomme frostgrader. Det har dog endnu ikke været nødvendigt.

Fakta

Adgangen til et udeareal give mere plads og ro inde i stalden især i den del af året, hvor køerne ikke kommer ud på græs. Vintermotionsarealet skal holdes rent og skridsikkert og dermed attraktivt for køerne.

Kom i gang

Kontakt din bygningsrådgiver.

Idekatalog: Køer ude året rundt

Faktablad: Motionsarealer til malkekøer

Video: Vintermotion til køer og kalve

Luk (Esc)