Etabler stabile grupper

Når dyrene holdes i stabile grupper gennem hele deres liv, kan det give en større ro i flokken. Inddeles dyrene efter størrelse, giver det færre aggressioner, og de kan i stedet bruge deres tid på at æde og hvile. For at holdinddelingen skal fungere skal der være fokus på staldindretning og logistik ift. malkning og afgræsning.

Virkning

Det skaber ro i stalden, når køerne bevarer deres plads i rangordenen og befinder sig i det samme miljø gennem en lang periode.

I praksis

På Nygaard, Stoholm, drevet af Svend Otto Søgård, bliver der brugt en del tid på at etablere stabile hold af køer igennem hele produktionen. Frem til kalvene er tre måneder, er det dyrenes alder, der styrer holdinddelingen, herefter er det deres størrelse. Gennem hele dyrenes voksenliv fungerer det på samme måde. Når dyrene er lige store, oplever Svend Otto færre aggressioner, da ingen dyr virker hverken mere sårbare eller stærkere end de andre. Det gør dyrene mere rolige og får dem til at fokusere på at æde og hvile frem for at opretholde hierarkier.

Fakta

Stabile grupper kræver god staldindretning samt øje for unødvendig flytning af køer. Det er vigtigt altid at forsøge at flytte flere køer fra samme gruppe ad gangen. Logistik i forbindelse med malkning og afgræsning skal tilpasses, så dyrene i grupperne så vidt muligt følges ad. En hensigtsmæssig indretning af staldsystemet kan gøre det lettere at opretholde de ønskede holdopdelinger og at flytte dyrene. Kvæg er flokdyr, og mellem køer eksisterer et hierarki, der sikrer stabilitet i flokken og dermed et lavt niveau af aggressioner, når først rangordenen er etableret. Indretningen af stalden med plads til, at dyrene kan passere hinanden på stald- og tværgange, samt ekstra sengebåse og god plads ved foderbordet kan dæmpe aggressionsniveauet en hel del. Jo mere stabile grupper, der kan etableres og opretholdes, des bedre.

Kom i gang

Læs Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger, Dansk Landbrugsrådgivning, 2018.

Luk (Esc)