Giv køerne mere græs

Når køer er på græs, er de i mere naturlige omgivelser, hvor de kan afgræsse og få stimuleret deres sanser på en anden måde, end når de er på stald. Græs er godt for koens vomfunktion, og det er det billigste foder. Ved at anvende rotationsafgræsning kan græsmarkens udbytte optimeres, og dyrene kan derfor få flere timer på græs.

Virkning

At lukke køer på græs aflaster ben og klove og giver gode muligheder for, at de kan udøve naturlig adfærd, f.eks. rejse og lægge sig, indgå i sociale interaktioner, bide græs af og stimulere deres sanser mere, end de kan indendørs. Der er mere plads og mere naturlige rammer for koen på marken. Det er desuden godt for koens vomfunktion at æde mest muligt græs af god kvalitet.

I praksis

Jens Krogh fra Kroghsminde ved Ølgod har fokus på at sikre, at gårdens køer henter så meget af deres foderration som muligt på marken. For Jens er det vigtigt, at køerne er på græs så mange dage og så mange timer pr. dag som muligt hele sommeren. Ud over de velfærdsmæssige fordele giver det billige foderenheder. For at sikre, at køerne æder mest muligt græs, lukkes de aldrig på samme fold to dage i træk. Det kræver egnede afgræsningsarealer, god arrondering og et fleksibelt foldsystem. Det er vigtigt, der sættes tid af til løbende at vedligeholde drivveje og hegn, kontrollere græsmængden og tjekke køernes ben og klove.

Fakta

En ko, som er på græs hele døgnet, vil typisk æde i fire-fem perioder pr. dag og vil derimellem hvile og tygge drøv. Det længste og mest intensive græsoptag finder sted omkring solopgang og solnedgang. Køerne bevæger sig henover marken med mulen tæt ved jorden og sænket forpart, så de lettere kan nå græsset. Maksimal afgræsning forudsætter, at køerne kommer på græs både tidligt og sent. Gode rammer i form af plads og græs af god kvalitet er en forudsætning for at kunne tilbyde køer mange timer på græs. Hyppigt foldskifte - minimum hver tredje dag - i form af f.eks. stribegræsning, holistisk afgræsning eller intensiv rotationsafgræsning stabiliserer græsudbuddet og øger køernes aktivitet. Døgnafgræsning kan med fordel praktiseres i højsæsonen, hvis der er mulighed for det. En målsætning kan som udgangspunkt være et græsoptag på 8 kg ts/dag.

Cost benefit

Øget optag af græs ved afgræsning

Følgende tal er baseret på opgørelser fra Eliteafgræsning kørt på 32 besætninger i 2020 under ØkologiRådgivning Danmark. Eliteafgræsning har til formål at højne græsoptagelsen pr. ko, samt udbyttet i marken, uden at det går ud over forventet ydelse for den enkelte besætning, herunder med fokus på restbeløbet på den enkelte ko. Der er således indhentet en stor mænge tal hen over afgræsningssæsonen 2020, baseret på foderkontroller lavet løbende for de enkelte besætninger.

6848 køer har været med i 2020, og de har ligget med en ydelse imellem 7200 og 12.000 kg EKM. Der var fire besætninger med jerseykøer, resten var holstein/stor race krydsninger. Og ni af de 32 besætninger havde robotter.

Det ses således, at der er penge at spare på den daglige udgift til foder, jo højere græsoptagelsen er hos ens køer. Man skal dog være opmærksom på, at har køerne en høj ydelse, kræver det meget fokus og høje kompetencer i forhold til styring af afgræsningsmarkerne at bibeholde den, sammen med det høje græsoptag. Kan det lade sig gøre, er der gode restbeløb til følge.

Giv Køerne Mere Græs Cost Benefit Gf1
Giv Køerne Mere Græs Cost Benefit Gf2

Kom i gang

Kontakt din økologirådgiver.

Forskningsprojekt: Græsmælk

Luk (Esc)