Giv råmælk i længere tid

Råmælk er ikke kun godt for kalvens immuntilstand. Rigelig råmælk bidrager også til at øge fodereffektivitet og tilvækst hos kalven fra dens første levedag.

Virkning

Kalvens immunforsvar og tilvækst øges ved tildeling af mælk og ved kontakt med koen. Koen har gavn af samværet med kalven idet det fremmer, at efterbyrden løsnes, og sætter laktationen i gang.

I praksis

Bjarne Nebel fra Sepstrup Vestergaard har haft succes med at lade kalve gå sammen med koen i råmælksperioden, dvs. i fire dage. I kælvningsboksen har kalven fri adgang til at patte hos koen, kalvene overvåges, og enkelte kalve hjælpes til at drikke, hvis de ikke kommer i gang selv. Koen malkes i boksen, afhængigt af yverstørrelse. På den måde kan enkeltbokse til kalve helt undværes, og når der er kalve nok til et hold, laves det direkte fra kælvningsboksen. Derved spares den tid, det vile tage at rengøre enkeltbokse. Til gengæld tager det lidt længere tid at lære kalven at drikke af skålen, når den flyttes til holdet.

Fakta

Kalven skal opholde sig uforstyrret sammen med koen i f.eks. kælvningsboksen i tre-fem døgn. Det kræver ekstra arbejde at sikre, at kalven får råmælk hos koen og siden får lært at drikke af spand/skål. I begyndelsen er det måske nødvendigt at malke ud og tildele supplerende råmælk, ligesom der kan opstå behov for at etablere ekstra pladser i kælvningsafsnittet, når dyrene er der i længere tid. Til gengæld er det muligt at spare på enkeltbokse til kalvene og sætte kalven direkte i fællesboks. Det er vigtigt, at der er fokus på at lære kalven at drikke af skål eller suttespand, når den flyttes fra koen.

Amerikansk forskning viser, at kalve, der tildeles råmælk i fire dage eller mere, har stor gavn af det. Således viser forskningen, at der er kvaliteter i råmælken, der øger fodereffektiviteten med op mod 50 pct. og dermed sikrer en bedre tilvækst hos kalvene. Råmælken forbedrer dermed ikke kun antistofniveauet, men øger også glukose- og proteinoptaget, så kalvens energireserver bliver større, og kalven dermed får en større robusthed.

Kom i gang

Video: Senere fravænning af kalve.

Luk (Esc)