Installer kobørster

Kobørster er med til at pleje dyrene, da de kan få rengjort og kløet de dele af kroppen, som de ikke selv kan nå. Kobørster og klømuligheder skal være tilgængelig i alle staldafsnit og på græsmarken i afgræsningsperioden.

Virkning

Kobørster er ren nydelse for køerne. Børsterne plejer hårlaget, rengør dyrene de steder, de ikke selv kan nå, og virker beroligende. En ko, der er lavt rangerende, kan finde på at slikke en højere rangerende ko for at dæmpe aggressivitet. Om sommeren, når køerne er på græs, er klømuligheder med til at sikre køernes hudpleje og velbefindende.

I praksis

Finn Thorslund, Høstrupgård, tilbyder sine køer klømuligheder, såvel inde som ude. I stalden er der sat roterende kobørster op, som nærmest kun står stille, når køerne sover. På marken har Finn sat en telefonpæl i jorden og monteret faste børster derpå. I starten forventede Finn ikke at se nogen effekt af klømulighederne, og det overraskede ham, at de bliver brugt så ofte. Telefonpælen på marken er helt blankslidt, og køerne kan blive helt salige af tilfredshed, når de får mulighed for at klø sig. Finn har konstateret, at behovet for at klø sig er stort hos køerne. Han er derfor meget tilfreds med at kunne hjælpe med at opfylde det behov.

Fakta

I en økologisk malkekvægsbesætning skal der være mulighed for at køer kan udføre hudpleje i alle staldafsnit. I princippet kan en ko vende og dreje sig, så hun kan foretage hudpleje overalt på sin krop, hvis bare hun kan bevæge sig frit på et skridsikkert underlag. Det er dog en hjælp for køerne, hvis de har mulighed for at klø sig op ad noget. Elektriske roterende kobørster er nødvendige i de store staldafsnit, mens fastmonterede børster vil være tilstrækkelige i andre staldafsnit – f.eks. i goldkoområdet. Det kræver investeringer og formentlig også sløjfning af nogle sengebåse at skabe plads til børsterne i stalden. Et halvårligt eftersyn af børsternes funktion, bl.a. smøring og udskiftning af slidte dele og flade børster, er også nødvendigt for at bevare en attraktiv klømulighed for køerne. På græsmarkerne kan hegnet sættes, så køerne har adgang til f.eks. læhegn med træer eller nedgravede pæle, de kan klø sig på.

Kom i gang

Læs Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger, Dansk Landbrugsrådgivning, 2018.

Luk (Esc)