Øg sengebåsens tilgængelighed

En malkeko hviler sig 10-14 timer i døgnet, og derfor er det vigtigt, at koen har nemt ved at lægge og rejse sig fra sengebåsen.
Ved at observere køernes ligge- og rejseadfærd i stalden og have fokus på nakkebom, brystbom og afstanden mellem bøjlerne kan man sikre sig, at sengebåsene er indstillet korrekt.

Virkning

Kvæg prioriterer deres liggetid højt. Det har stor betydning, at de får tilstrækkelig hvile. En malkeko ligger gerne ned 10-14 timer i døgnet, fordelt på 15-20 perioder. Derfor er det ekstremt vigtigt, at der ikke er inventar, der forhindrer koen i at lægge og rejse sig på naturlig vis. En optimalt indrettet sengebås viser koen til rette i båsen men er ikke i vejen for den fremadrettede bevægelse.

I praksis

Dårlig indretning af sengebåsen med hensyn til længde, placering af nakkerør, brystbom og afstand mellem bøjler kan gøre det vanskeligt for køerne at rejse og lægge sig i sengebåsene. Idet køerne er meget motiveret for hvile, kan det være frustrerende og stressende for dem, hvis der ikke er plads nok til det. Køer med benproblemer vil være yderligere udfordrede næsten uanset hvordan, sengebåsen er indrettet. Disse køer bør slet ikke befinde sig i afsnittet med sengebåse men på et dybstrøet areal eller lignende, hvor der er god plads til, at de kan bevæge sig frit. Køernes adfærd, når de rejser sig og lægger sig i sengebåsene, bør iagttages og registreres jævnligt for at sikre dyrenes velfærd. Videoobservationer kan i den forbindelse være til stor hjælp.

Fakta

Køer er forskellige og har forskellig form: lange, korte, brede og smalle. Jo mere forskelligartede, køerne i besætningen er, des vanskeligere er det at indrette den perfekte sengebås. Sengebåse i en løsdriftsstald indrettes i reglen efter gennemsnitskoen, og det vil sjældent være muligt at indrette dem optimalt for alle størrelser af køer. Det kan anbefales at sammenligne koen, der lægger sig ude på græs, med samme ko, der lægger sig i sengebåsen. En ko, der rejser sig eller lægger sig, skal helst gøre det i én glidende ubrudt bevægelse. Det bør ikke tage mere end 5-6 sekunder, før koen er oppe at stå eller nede at ligge i sengebåsen.

Kom i gang

Læs Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger, Dansk Landbrugsrådgivning, 2018.

Luk (Esc)