Korrekte malkeindstillinger øger yversundheden

Høj yversundhed kræver, at der er styr på malkeproceduren, teststrategien og hygiejnen i stalden. Skader på vævet i yveret grundet forkerte malkeindstillinger og tidligere sygdomstilfælde øger risikoen for fremtidige yverbetændelser. En ældre ko har større sandsynlighed for at have været udsat for malkninger, hvor de fysiske forhold ikke var optimale.

Virkning

Faste rutiner under malkning for at stoppe smitteveje og samtidig sikre optimale malkeindstillinger, så der ikke sker skader på yveret, kan sænke risikoen for yverbetændelser markant. Når det lykkes, opnås sundere og mere robuste malkekøer med potentiale for at leve længere med øget daglig ydelse og livsydelse.

I praksis

På Holger Schmidts bedrift i Varde med godt 100 sortbrogede malkekøer, arbejdes der målrettet på at øge malkekøernes holdbarhed. Her er der ekstra fokus på at øge yversundheden hos malkekøerne og dermed opnå højere dyrevelfærd. Bedriften har fået udført en konsekvensanalyse, der viste, hvordan en reduktion i andelen af årlige yverbetændelser fra 20 til 15% vil påvirke køernes holdbarhed. Analysen viste, at denne forbedring i yversundheden vil resultere i en lavere ko-dødelighed på ca. 4% og højere livsydelse ca. 4%. Effekten af indsatsen vil også kunne mærkes på den økonomiske bundlinje, da indsatsen øger den årlige nettoindkomst med ca. 80.000 kr. pga. øget mælkeproduktion og færre udgifter til dyrlægeregninger. Konsekvensanalyser giver den enkelte bedrift mulighed for at vurdere, hvilket råderum bedriften har fremover ift. forbedringer, der kræver investeringer, for at opnå endnu bedre dyrevelfærd inden for et fokusområde, f.eks. yversundhed.

Fakta

Der skal sættes ind på fem fokusområder for at sikre effektiv kontrol mod smitsom yverbetændelse:

  1. Lav en klar teststrategi, inklusiv PCR-analyser af tankmælken. Første skridt i håndteringen af smitsom yverbetændelse i besætningen er at kunne opdele køerne efter infektionsstatus. Derudover, udtag regelmæssige PCR-analyser af tankmælken for at skabe overblik over mulige bakterielle udfordringer.
  2. Sikr rene køer ved at have et rent staldmiljø med god plads. Brug et score-system til at registrere yverets og pattespidsernes renhed.
  3. Indfør faste procedurer for malkning for at sikre smittebeskyttelse og udfør regelmæssig kontrol på proceduren.
  4. Brug korrekt pattegummi og malkeindstillinger. Vælg størrelsen på pattegummi ift. race og besætningens gennemsnitlige pattestørrelse. Husk, at slid ændrer størrelsen og overfladen. Malkesystemet skal være indstillet korrekt ift. vakuum ved pattespids, pulsator (varighed af sugefasen), aftagningstid og aftagnings-niveau. Få evt. en mælkekvalitetskonsulent til at teste malkesystemet.
  5. Indfør en optimal behandlingsstrategi ved sygdomstilfælde og undgå systemisk behandling.

Kom i gang

Kontakt evt. en malkespecialist til vurdering af malkesystemets tekniske indstillinger og få lavet en velfærdsvurdering af malkekøer og evt. kvier for at fange evt. smittekilder og velfærdsudfordringer i systemet.

Længe leve den økologiske malkeko

Teksten er et uddrag af et inspirationskatalog udviklet i projektet Længe leve den økologiske malkeko. Projektets formål er at motivere til og klæde flere økologiske mælkeproducenter på til at arbejde helhedsorienteret på at øge levealder og livsydelse, så de på samme tid løfter bedriftens økonomiske resultat og leverer på centrale økologiske kvaliteter som klima og dyrevelfærd. Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.

Læs mere om projektet Længe leve den økologiske malkeko.

Mælkeafgiftsfonden
Luk (Esc)