Så urter i græsmarken

Urter øger mangfoldigheden i marken til gavn for både insekter og køer. Da urterne har forskelligt indhold af næringsstoffer, får køerne i højere grad mulighed for at få deres behov dækket, og de får også en større valgfrihed i forhold til, hvad de vil æde.

Virkning

En rig sammensætning af planter i afgræsningsmarken giver køerne større valgfrihed og bedre mulighed for at dække deres behov for organiske næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Urter i græsmarken er tillige med til at sikre, at koen får større lyst til at æde græsset.

I praksis

Alle Naturmælks leverandører sår urter i kløvergræsmarken. Urterne giver større mangfoldighed i marken til gavn for såvel nyttedyr som for køerne, som har mulighed for at vælge planter efter ædelyst og behov. Urterne indeholder æteriske olier og er rige på mineraler. I Naturmælks urteblanding indgår bibernelle, hvid stenkløver, esparsette, lancetbladet vejbred, røllike m.fl. Niels Rasmussen, Kathrinesminde, har som leverandør til Naturmælk eksperimenteret i ca. 10 år med at få de forskellige urter til at gro i kløvergræsmarken. Den største udfordring er, at urterne klarer sig meget forskelligt i konkurrencen med græsset fra år til år. Niels sår som regel blanding 24 samt 1,5 kg urteblanding, 0,5 kg cikorie og 0,5 kg kommen pr. ha. Især når den sås i striber, afgræsser køerne den gerne. Urteblandingen gør størst gavn de første par år. Urter som røllike og kællingetand genfindes dog efter flere år på Niels' lerjord. Fordelen ved at udså urter i græsmarkerne er for Niels, at køerne har noget at vælge imellem, så de kan æde det, de har behov for og lyst til på marken.

Fakta

Mange græsser og urter i foldene kræver mere omtanke og tilrettelæggelse af foderrationen og vil i nogle tilfælde øge omkostningerne til frø og udsåning. Omvendt kan urter bidrage til at øge foderoptaget og selvforsyningsgraden. Dyrene har gavn af urternes æteriske olier, idet nogle af dem har medicinsk virkning, som er med til at opretholde dyrenes sundhed og immunforsvar. De æteriske olier er produkter af modningsprocesser, dvs. indholdet af dem er lavere i tidligt slået græs end i græs, som har sat frø. Hø af urtegræs har ofte et meget højt indhold af æteriske olier.

Kom i gang

Kontakt din økologirådgiver

Frøsalgets urtehefte - guide til de mest anvendte urter i landbruget

Urter i græsmarken, af Karen Søgaard, AU

Luk (Esc)