Slagt uden stress

Når dyr slagtes, skal de så vidt mulig undgå stress og skader. Aflivning på ejendommen eller en kort transporttid til slagteriet er med til at mindske stress hos dyrene. For at undgå lang ventetid på slagterierne kan landmanden lave en aftale med slagteriet om, at dyrene slagtes kort tid efter ankomst.

Virkning

Det bør sikres, at dyret oplever mindst mulig stress og får så få skader som muligt i forbindelse med aflivning og slagtning på gården eller ved transport til slagteriet.

I praksis

Dyr, der skal slagtes, transporteres ofte over lange afstande, og det anses ikke som god dyrevelfærd, at stressede dyr venter længe på at blive slagtet i vogn eller i slagtehus. I stedet bør det overvejes, om dyret kan slagtes nærmere gården, og om et samarbejde med f.eks. det lokale slagteri kunne være en mulighed. For at undgå stressede dyr ved transport er det vigtigt at benytte en kendt transportvogn og at have kendte rutiner. Aflivning på ejendommen er en mulighed ved at bruge et mobilt slagteri, der kører ud til ejendommen. Det er også en mulighed at aftale aflivning med det samme, dyrene ankommer til slagteriet. Forsøg i videst muligt omfang at undgå, at dyrene transporteres langt eller skal opholde sig i fremmede omgivelser sammen andre dyr.

Fakta

For at sikre mindst mulig stress kan der med fordel vælges løsninger som aflivning på ejendommen og slagtning i mobilt slagteri. Transporttid bør aldrig overskride en time. Aflivning på ejendommen kan forudsætte, at gården udstyres med egen aflivningsboks, afblødningsplads mv.. Ved transport til nærmeste slagteri kan der laves en fast aftale med slagteren om, at aflivning sker umiddelbart efter dyrenes ankomst til slagteriet.

Kom i gang

Kontakt din lokale slagter.

Læs fødevarestyrelsens hygiejnevejledning.

Luk (Esc)