Produkter og afsætning

Kvaeg Produkter Og Afsaetning

Forbrugerne stiller i stigende grad høje krav til kød i form af et varieret udbud, god spisekvalitet, fokus på dyrevelfærd, klimabelastning, madspild og etik i hele produktionsprocessen. Den ændrede efterspørgsel kræver ændringer i råvareproduktionen i form af diversitet - fx stud, græskalv, naturkød, kød fra malkekvæg med høj sporbarhed, men også i form af nye etiske slagtemetoder og forarbejdningsprocesser. Produktionstiden for oksekød er flere år, og der er derfor brug for en vedvarende og fælles indsats for at ændre produktion og forbrug og skabe nye samarbejdsrelationer og forretningsrelationer i hele kæden fra producent til slutkunde.

En bæredygtig produktion af økologisk oksekød med merværdi er en forretningsmulighed, men det er en forudsætning, at man kender kundernes forventninger og krav.

Video om forbrugerholdninger til og muligheder for øget afsætning af oksekød: Efterspørgselsdrevet innovation

Video om økologisk naturkvæg: Kød med omtanke

Video om naturkvægs vej til restauranterne: Kød med merværdi

Luk (Esc)