Produkter og afsætning

Kvaeg Produkter Og Afsaetning

Forbrugerne stiller i stigende grad høje krav til kød i form af et varieret udbud, god spisekvalitet, fokus på dyrevelfærd, klimabelastning, madspild og etik i hele produktionsprocessen. Den ændrede efterspørgsel kræver ændringer i råvareproduktionen i form af diversitet - fx stud, græskalv, naturkød, kød fra malkekvæg med høj sporbarhed, men også i form af nye etiske slagtemetoder og forarbejdningsprocesser. Produktionstiden for oksekød er flere år, og der er derfor brug for en vedvarende og fælles indsats for at ændre produktion og forbrug og skabe nye samarbejdsrelationer og forretningsrelationer i hele kæden fra producent til slutkunde.

En bæredygtig produktion af økologisk oksekød med merværdi er en forretningsmulighed, men det er en forudsætning, at man kender kundernes forventninger og krav.

Video om forbrugerholdninger til og muligheder for øget afsætning af oksekød: Efterspørgselsdrevet innovation

Video om økologisk naturkvæg: Kød med omtanke

Video om naturkvægs vej til restauranterne: Kød med merværdi

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Økologikonsulent, kvæg

Jeg arbejder med at få mere af dyrenes naturlige adfærd til at komme til udtryk i økologiens rammer og med at vurdere dyrenes velfærd, herunder udvikling af for eksempel ko/kalv-systemer, afgræsningssystemer, skovlandbrug og naturpleje. Jeg afprøver systemer og samarbejder med landmænd, kolleger, dyrlæger og universiteter om at formidle ny viden i form af rådgivning, events på staldgang/mark samt staldskoler og netværksgrupper.

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Landbrugsfaglig projektleder, kvæg

Mit fokus er malkekvæg, kødkvæg og landbrugets klimaaftryk, hvor jeg blandt andet udvikler model til klimaberegninger, formidler kompleksiteten inden for emner relateret til klima, bæredygtighed og kød- og mælkeproduktion samt udarbejder klimahandlingsplaner til bedrifter. Jeg arbejder samtidig med optimering ift. velfærd og fodring og med at forbedre mulighederne for at afsætte dansk økologisk okse- og lammekød.

Luk (Esc)