Sunde og robuste dyr

Sunde Og Robuste Dyr

Økologisk kvæg har gode forudsætninger for et langt og sundt liv. Dyrene er sikret adgang til græsmarker en stor del af året, og mange problemer forebygges, når dyrene ikke begrænses i deres udfoldelse af inventar og begrænset plads. Økologisk foder med en høj andel af græs – det naturlige for en ko – er også med til at understøtte udviklingen af robuste og sunde dyr.

Økologiske malkekøer har da også både en lav dødelighed og færre sygdomsbehandlinger end konventionelle. Når det gælder kalve og ungdyr er billedet lidt anderledes. Her stiller adgangen til og kravet om afgræsning store krav til management og pasning, fordi græsarealerne også kan være kilde til infektioner med parasitter og deraf følgende utrivelighed og sygdom hos dyr, der endnu ikke har opnået den nødvendige modstandskraft og immunitet.

Landmænd, rådgivere og forskere arbejder løbende på at udvikle systemer og praksis, der tilgodeser kalve og ungdyrs særlige krav og behov og som kan bidrage til deres robusthed. Eksempler på dette er holistisk afgræsning med kalve og senere adskillelse af ko og kalv.

Luk (Esc)