Efterafgrøder

Efterafgrødeblanding Foto Mte

Dyrkning og anvendelse af efterafgrøder og mellemafgrøder er et vigtigt felt for økologiske planteavl, idet efterafgrødernes bidrager til at 'fodre' mikroorganismerne i jorden og lagre kulstof og på den måde opbygge jordens frugtbarhed. Veletablerede efterafgrøder opsamler overskydende næringsstoffer, når hovedafgrøderne er høstet, og indgår der bælgplanter i efterafgrøden, opsamler den tillige kvælstof fra luften i et samspil med bakterier på rødderne.

Efterafgrøder kan sammensættes, så de tjener forskellige formål, men generelt er artsrige blandinger at foretrække, fordi de er mere dyrkningssikre og robuste og bidrager med flere gavnlige effekter.

Efterafgrøder kan udsås om foråret sammen med hovedafgrøden eller efter høst af denne. Tidlig etablering er nødvendig for at efterafgrøden kan nå at vokse tilstrækkeligt og udnytte solens energi i det tidligere efterår til fotosyntese.

Efterafgrøder er et virkemiddel i miljøbeskyttelsen, idet de optager og beskytter overskydende kvælstof og fosfor mod udvaskning.

Men efterafgrøder har også en anden og mindst lige så vigtig effekt. Forskningen har for nylig afdækket, at levende rødder er afgørende for indlejring af kulstof i jorden. I og omkring levende rødder er der et væld af svampe, bakterier og andre mikroorganismer, og det er disse mikrobers aktivitet, der fører til kulstofbindingen. Jo større del af året, der er plantevækst på en mark, jo mere stabilt kulstof bliver der derfor bundet. Efterafgrøder er således også til gavn for klimaet.

Efterafgrøder i økologisk landbrug har mange effekter:

  • Samle næringsstoffer op og videregive dem til næste afgrøde – undgå udvaskning
  • Fiksere kvælstof fra luften (bælgplante) og øge kvælstofmængden til næste afgrøde
  • Dække jorden og give konkurrence til fremspiret frø- og rodukrudt
  • Dække jorden vinteren over og beskytte mod erosion
  • Løsne jorden med dybe rødder og fremme rodvækst hos kommende afgrøder
  • Binde kulstof i jorden gennem afgrøde- og rodrester og ved at 'fodre' og holde liv i mikroorganismer i jorden med sukkerstoffer, som udskilles af rødderne.
  • Skabe diversitet, levesteder og føde til insekter og fugle

Fakta om efterafgrøder

Stærke efterafgrøder med tidlig høst af korn og bælgsæd, Økologisk Landsforening 2020

Manual for frivillige økologiske efterafgrøder, Økologisk Landsforening, rev. 2018

Manualen samler viden om dyrkning af økologiske efterafgrøder og giver anbefalinger om sorter og sammensætning af blandinger. Endvidere behandles de miljømæssige effekter og økonomi.

Bland den rette efterafgrøde, Økologisk Landsforening 2018

Luk (Esc)