Frugtbar jord

Landbrugsproduktion Frugtbar Jord

Dyrkningsjorden er blot den yderste tynde skal på jordkloden. Al menneskelig aktivitet er afhængig af, at den er frugtbar.

Måden, vi dyrker landbrug på, har stor indflydelse på dyrkningsjordens kvalitet. Færdsel med tunge maskiner maser jorden sammen, og ensidig dyrkning af korn og andre enårige afgrøder gødet med uorganisk kunstgødning dræner jorden for humus og kulstof og gør den mindre frugtbar.

En frugtbar jord er levende. For at bevare og øge jordens frugtbarhed, skal der så vidt muligt være plantevækst på jorden året rundt og tilføres levende (= organisk) stof, der indlejrer kulstof i jorden og opbygger humus, og som giver mikroorganismer noget at leve af.

Økologiske landmænd har fravalgt kunstgødning og erstattet den med husdyrgødning og andre organiske gødninger. Kløvergræsmarker giver i kraft af et stort rodnet et væsentligt bidrag til kulstofopbygningen, og efterafgrøder og såkaldt grøngødning, som gror på markerne mellem to afgrøder, bidrager på samme måde.

Regnorme, biller og mider

Regnorme, biller, mider, bakterier og svampe omsætter planterester og husdyrgødning, så næringsstoffer deri frigives til planterne. De små organismer holder på denne måde jorden frugtbar. De er uvurderlige samarbejdspartnere for planterødderne og landmandens mindste og næsten usynlige 'husdyr'. For at få mest mulig nytte af dem, skal de have føde i form af planterester og husdyrgødning.

Strukturskader i jorden

I landbruget pløjer, harver og tromler man for at give afgrøderne de bedste arbejdsvilkår. Men man kan gøre mere skade end gavn med forkerte metoder eller et forkert tidspunkt til jordbehandlingen. Tunge maskiner trykker jorden sammen og ødelægger dens struktur, og dermed forringes mikroorganismernes arbejdsforhold. Når først skaden er sket, kan det tage mange år at reparere den.

Strukturskader har en lang række uheldige konsekvenser, som økologiske landmænd mindst af alle har råd til: dårligt luftskifte, dårlig rodudvikling, tab af kvælstof, når jorden mangler ilt, dårlig omsætning af planterester og gødning og et større forbrug af energi, fordi jorden bliver hård at arbejde i. Hertil kommer, at regnvand har svært ved at trænge væk. Når regnvandet ikke kan synke, er der risiko for, at jorden skyller væk under kraftige regnskyl. Faren er størst, hvor jorden skråner.

Skånsom jordbearbejdning

Det vigtigste i økologiske jordbearbejdning er at give jorden en skånsom behandling på rette tid og i rette dybde. De gode råd er: kør ikke, når jorden er våd, kør mindst muligt, tilpas dæktryk og brug faste kørespor. Derudover kan også grøngødning og efterafgrøder hjælpe til at opretholde en god jordstruktur.

Yderligere viden

Se webinaret 'Kompost og afgasset madaffald' fra december 2020

Faktablad: Frugtbar jord - sådan gør du, Økologisk Landsforening 2020

Faktablad: Stop strukturskader i økojorden, Økologisk Landsforening 2018

Luk (Esc)