Sædskifte og afgrøder

Markvandring Soren Bilstrup 2017 Morten Telling 34

Planlægning og styring af sædskiftet er helt centralt for at opnå gode resultater i økologisk markdrift. Et godt økologisk sædskifte er udtryk for en helhedstænkning, hvor variation i og mellem afgrøder understøtter afgrødens sundhed, opretholder en frugtbar jord, sikrer tilstrækkelige mængder af næringsstoffer, forebygger opformering af ukrudt, og skaber et levemiljø for insekter og vilde dyr og planter.

Adgang til gødning er en af flere centrale parametre, der indgår i tilrettelæggelsen af sædskiftet. I økologisk planteavl er det ofte nødvendigt at importere næringsstoffer for at sikre en tilstrækkelig forsyning på bedrifter, der ikke har adgang til økologisk husdyrgødning. En oplagt mulighed er at tilbageføre de næringsstoffer, der fraføres jorden med kød, mælk og afgrøder, via recirkulering af affald og restprodukter. Derved slutter vi en ring mellem by og land, og den økologiske landmand vil kunne opretholde en fornuftig balance mellem input og output uden brug af konventionel husdyrgødning.

Efterafgrøder, mellemafgrøder og kløvergræs bidrager til stabilitet i markdriften og tilfredsstillende udbytter, og hindrer opformering af ukrudt og sygdomme.

Håndbog i økologiske sædskifter anviser veje til at optimere sædskiftet gennem afgrødevalg, gødning og brug af grøngødning og efterafgrøder. Alle er helt afgørende parametre for at sikre næringsstofforsyningen, undgå udvaskning af næringsstoffer og mindske ukrudtsproblemer i den økologiske planteavl.

Lyt til podcast

Fire økologer taler om bæredygtighed: Polykultur - Steen Nørhedes mark er rig på liv under og over jorden

Læs mere

Håndbog i økologiske sædskifter, Økologisk Landsforening 2018

Luk (Esc)