Biogas – en central for recirkulering

Biogas

Recirkulering af næringsstoffer er generelt et mål i den økologiske produktion. Biogasanlæg er oplagte enheder til øget recirkulering af næringsstoffer, da den husdyrgødning og plantemasse, som afgasses i anlægget effektivt hygiejniseres (varme) samtidig med, der produceres miljøvenlig energi, som kan erstatte samfundets brug af fossile brændstoffer. Den gylle, som er tilbage, når metangassen er udvundet, optages hurtigere af planterne, og risikoen for at belaste miljøet med kvælstof bliver derved mindre.

Her på siden finder du information om biomasser til økologisk produktion samt etablering af økologiske biogasanlæg.

Luk (Esc)