Økologisk gødningskatalog

Gødningskataloget

Økologer har som andre landmænd behov for at kunne tilføre næringsstoffer som erstatning for dem, der fjernes fra bedriften i form af solgte afgrøder, kød, mælk og æg.

I økologisk jordbrug kommer de næringsstoffer, planterne skal bruge for at gro, dels fra jorden og dels fra tilført organisk gødning og planterester, der nedbrydes i forskellig hastighed. En del af næringsstofferne er direkte plantetilgængelige, mens resten først bliver plantetilgængelige efter omsætning af mikroorganismer i jorden.

Økologer må bruge konventionel husdyrgødning, men der er et ønske i branchen om at udfase denne og sikre gødning til afgrøderne gennem recirkulerede restprodukter og andre alternativer.

Det økologiske gødningskatalog giver overblik over mulighederne for at anvende tilladte restprodukter, hvad de indeholder, og hvor de er til rådighed. Ambitionen er at inspirere til, at det gode håndværk i gødnings- og sædskifteplanlægningen folder sig ud således, at næringsstofferne udnyttes bedst muligt, og udbytterne i økologisk planteavl stiger.

I Gødningskataloget Online på okologi.dk findes en oversigt over tilgængelige recirkulerede produkter opdelt efter kommune.

Det Økologiske Gødningskatalog er opdateret i 2020 med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. Opdateres her på siden i efteråret 2020.

Luk (Esc)