Pesticider

Forbrug Og Afsætning

Økologi = ingen sprøjtemidler. Det er den gængse opfattelse af økologi. Økologisk frugt og grønt kan dog blive sprøjtet, men kun med stoffer, der også kan findes i naturen, i planterne selv eller anvendt i fødevarer.

Økologien tillader nogle naturlige pesticider, der, som det fremgår af benævnelsen, er af naturlig oprindelse. De må kun bruges til at bekæmpe eller forebygge skadedyr og svampeangreb. Ingen af pesticiderne er ukrudtsmidler, som sprøjtes bredt ud over marker. De 'naturlige pesticider' anvendes især til højværdiafgrøder og samlet set bruges de på under én procent af det økologiske areal herhjemme.

EU-økologireglerne indeholder en liste med ”Produkter, der i særlige tilfælde kan bruges til plantebeskyttelse på økologiske afgrøder”. Fælles for dem er, at de er naturlige midler – altså ikke syntetiske. Der er heller ingen ukrudtsmidler iblandt, men kun midler til at bekæmpe/forebygge skadedyr og svampeangreb. Det er blandt andet en række såkaldte basisstoffer, som enten allerede findes naturligt i planten, ikke kommer i kontakt med den spiselige del af planten, alene har en mekanisk funktion eller som i forvejen er godkendt som fødevare. Fx er skummetmælk og natron (bagepulver) på listen. Listen omfatter også biologisk bekæmpelse med rovinsekter, virus eller bakterier, som angriber specifikke skadedyr, og endelig er der udtræk af forskellige planter, som virker mere bredspektret og i øvrigt anvendes i meget lille udstrækning.

Begrænset anvendelse

Fælles for pesticiderne på listen er, at de finder anvendelse i en vis andel af den økologiske grøntsags- og frugtproduktion. Arealmæssigt svarer det til, at øko-godkendte pesticider samlet set bruges på ca. en halv procent af det økologiske areal i Danmark.

Kobber står også på EU-listen, men dansk miljølovgivning står over EU's økologiregler på dette område. Sprøjtning med kobber er ikke tilladt i Danmark - hverken i økologisk eller konventionel produktion.

De naturlige pesticider bruges bl.a. for at undgå angreb af forskellige svampesygdomme på æbler, fx æbleskurv. Skurv giver æblet en ru overflade, som gør, at detailhandlen og kunderne ikke vil have dem. Æbler med skurvangreb kan imidlertid sagtens spises friske, men de kan ikke lagres.

Pesticidrester i fødevarer

DTU kontrollerer hvert år restkoncentrationer af godt 300 pesticider på tværs af fødevaregrupper i den danske detailhandel. Det er de pesticider, som myndighederne vurderer, er de mest relevante, når man ser på forekomst i fødevarer og giftighed. Kun ét af de naturlige pesticider, der kan anvendes i økologisk produktion (Spinosad), er blandt de 300. Det skyldes, at der ikke er grundlag for at overvåge de øvrige, fordi de ikke mistænkes for at udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Risikoen for at blive udsat for pesticidrester via din kost er derfor meget lille, når du spiser økologisk.

Luk (Esc)