Pesticider

Forbrug Og Afsætning

I økologisk landbrug anvender man ikke syntetiske pesticider eller sprøjtegifte. Det er ganske simpelt ikke tilladt. Det er dog tilladt at anvende naturlige bekæmpelsesmidler baseret på stoffer, som findes i naturen. Disse anvendes hovedsageligt i frugt- og grøntsagsproduktion og kun på, hvad der svarer til 0,5 pct. af det samlede danske, økologiske landbrugsareal.

Midlerne må kun anvendes til bekæmpelse af svampe- og skadedyresangreb og ikke til ukrudtsbekæmpelse. De må ikke anvendes forebyggende eller systematisk, men kun hvis der er fare for at afgrøderne ødelægges. De naturlige pesticider kan fx være svovl, skummetmælkspulver eller eddike, ligesom forskellige insekter, bakterier og udtræk fra planter må anvendes.

Hvis du vil vide mere om, hvilke stoffer der må anvendes, finder du en liste fra Landbrugsstyrelsen her.

Økologisk tilbageholdenhed

De seneste år er der kommet fokus på nogle af de naturlige pesticider, som er såkaldt bredspektrede. Det vil sige, at de ikke kun bekæmper skadedyr, men også kan skade nyttedyrene. Det er midler som fx Pyrethin udvundet af krysantemum og Spinosad, der er udvundet af en jordbakterie.

I Danmark skal man søge dispensation, hvis man vil anvende Spinosad. Midlet må ikke bruges på æbler og pærer. Pyrethin anvendes typisk i æbleproduktion, men langt størsteparten af økologiske æbleproducenter i Danmark bruger ikke midlet.

Blomsterstriber og fuglekasser som værn

Økologer arbejder løbende med at reducere brugen af naturlige pesticider. Blandt andet har nogle frugtavlere plantet blomsterstriber i plantagerne. Blomsterne tiltrækker fx mariehøns, svirrefluer og rovtæger, der æder skadedyrene. Man kan også sætte kasser til mejser og musvitter op, fordi fuglene gør samme arbejde som rovinsekterne.

Pesticidrester i fødevarer

DTU kontrollerer hvert år restkoncentrationer af godt 300 pesticider på tværs af fødevaregrupper i den danske detailhandel. Det er de pesticider, som myndighederne vurderer, er de mest relevante, når man ser på forekomst i fødevarer og giftighed. Kun ét af de naturlige pesticider, der kan anvendes i økologisk produktion (Spinosad), er blandt de 300. Det skyldes, at der ikke er grundlag for at overvåge de øvrige, fordi de ikke mistænkes for at udgøre en risiko for menneskers sundhed. Risikoen for at blive udsat for pesticidrester via din kost er derfor meget lille, når du spiser økologisk.

Luk (Esc)