Det økologiske Danmarkskort

I den Økologiske Handlingsplan 2020 var et af målene at opnå 60% økologi i alle offentlige køkkener inden udgangen af 2020. Tilbage i 2015 lavede Økologisk Landsforening i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening en ringerunde til samtlige kommuner for at få en status på deres politik inden for økologisk bespisning (fanen 2015). For at kunne følge udviklingen har Økologisk Landsforening igen i 2020 spurgt alle kommuner om det samme spørgsmål, hvoraf resultatet fremgår af kortet til højre. På begge Danmarkskort er kommunerne udelukkende kategoriserede ud fra deres politik for økologisk bespisning.

GRØN
Kommunen har en målsætning om minimum 60 procent økologi i al bespisning - og har opnået det.

GUL
Kommunen har defineret en målsætning om 60 procent økologi i al bespisning, men har ikke opnået den endnu. Eller kommunen har en målsætning om en høj (60%+) økologiprocent i en del af bespisningen, målsætningen gælder kun på børne- og ungeområdet, og altså ikke på f.eks. ældreområdet.

BRUN
Kommunen har en central målsætning eller hensigtserklæring på økologi i offentlig bespisning, men som ikke er defineret tydeligt, f.eks. med procentsats.

LYSEGRÅ
Kommunen har ikke en central målsætning om økologisk bespisning.

MØRKEGRÅ
Det har ikke været muligt at indhente oplysninger.

Luk (Esc)