Det økologiske Danmarkskort

I den Økologiske Handlingsplan 2020 var et af målene at opnå 60% økologi i alle offentlige køkkener inden udgangen af 2020. Tilbage i 2015 lavede Økologisk Landsforening i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening en ringerunde til samtlige kommuner for at få en status på deres politik inden for økologisk bespisning. For at kunne følge udviklingen har Økologisk Landsforening igen i 2020 og 2022 lavet en ringerunde til kommunerne. På De økologiske Danmarkskort for 2015 og 2020 er kommunerne udelukkende kategoriserede ud fra deres politik for økologisk bespisning.
For 2022 er kodningen blevet ændret således at en kommune nu kan opnå den bedste kategorisering ”grøn”, hvis den har minimum 60 % økologi i al bespisning, til trods for en manglende politik.

Nedenstående kategorier er gældende for 2022

GRØN

Kommunen har en overordnet målsætning om minimum 60 procent økologi i al bespisning og har opnået dette mål. Eller også har kommunen opnået minimum 60 procent økologi i al bespisning men har ikke en overordnet målsætning om dette.

GUL
Kommunen har defineret en overordnet målsætning om 60 procent økologi i al bespisning, men har ikke opnået den endnu. Eller kommunen har en målsætning om en høj (60%+) økologiprocent i en del af bespisningen, målsætningen gælder kun på børne- og ungeområdet, og altså ikke på f.eks. ældreområdet.

BRUN
Kommunen har en overordnet eller flere decentrale målsætninger/hensigtserklæringer på økologi i offentlig bespisning, som enten er lavere end 60 % økologi, eller ikke er tydeligt defineret med f.eks. procentsats.

LYSEGRÅ
Kommunen har hverken en central eller decentrale målsætninger om økologisk bespisning.

Luk (Esc)