Indsatser for bedre dyrevelfærd

Indsatser For Bedre Dyrevelfaerd

En af de vigtigste målsætninger for et økologisk husdyrhold er at give dyrene gode vilkår i overensstemmelse med deres adfærdsmæssige behov. Økologer sætter barren højt og arbejder løbende for at øge velfærden vel vidende, at der ofte følger mere arbejde samt et større ansvar med.

Gennem bl.a. projektet 'Guide til bedre dyrevelfærd' har Økologisk Landsforening indsamlet og beskrevet en række tiltag, der øger dyrevelfærden for kvæg.

Denne side vil løbende blive opdateret med nye ideer og tiltag. Har du en god ide til, hvordan det økologiske jordbrug kan bidrage til øget dyrevelfærd, er du velkommen til at kontakte Økologisk Landsforenings kvægfaglige medarbejdere.

Velfærdsvurderinger

Der findes redskaber, der systematisk gennemgår og scorer forholdene for kalve, kvier og køer på en kvægbedrift. Velfærdsvurderinger bør foretages af uvildige fagpersoner og kan bruges til at sætte fokus på staldafsnit og rutiner, hvor behovet for at løfte dyrevelfærden er størst. Velfærdsvurderinger gør tankerne om dyrevelfærd mere konkrete og kobler den økologiske driftsforms generelle mål med besætningens konkrete mål for dyrevelfærd.

Management

Et godt management er med til at sikre en produktion og et system hvori dyrene trives. De daglige rutiner som fodring og malkning skal være ens fra dag til dag og foregå på en måde, der ikke stresser dyrene. Fokus på hygiejne i stalden, med gennemtænkte procedurer, minimerer smitte og giver bedre sundhed hos dyrene.

Stald

For at sikre et godt staldmiljø skal der være fokus på at skabe de optimale forhold for de forskellige dyregrupper. Indretningen skal sikre at dyrene kan udføre naturlig adfærd, interagere socialt, have komfortable hvilearealer og god adgang til foder og vand.

Udeareal

I afgræsningssæsonen skal et godt udeareal give adgang til rigeligt, frisk græs og et landskab med mulighed for skygge, læ og ly i form af beplantning eller et læskur. Om vinteren kan et udeareal give dyrene mulighed for at komme ud under åben himmel og få motion.

Foder og fodring

Foderets kvalitet og den mængde dyrene får tildelt er vigtig for deres velfærd, tilvækst og produktion. Foderet skal dække dyrenes ernæringsmæssige behov og sikre en god vomfunktion.

Luk (Esc)