Indsatser for bedre dyrevelfærd

Indsatser For Bedre Dyrevelfaerd

En af de vigtigste målsætninger for et økologisk husdyrhold er at give dyrene gode vilkår i overensstemmelse med deres adfærdsmæssige behov. Økologer sætter barren højt og arbejder løbende for at øge velfærden vel vidende, at der ofte følger mere arbejde samt et større ansvar med.

Gennem bl.a. projektet 'Guide til bedre dyrevelfærd' har Økologisk Landsforening indsamlet og beskrevet en række tiltag, der øger dyrevelfærden for kvæg.

Denne side vil løbende blive opdateret med nye ideer og tiltag. Har du en god ide til, hvordan det økologiske jordbrug kan bidrage til øget dyrevelfærd, er du velkommen til at kontakte Økologisk Landsforenings kvægfaglige medarbejdere.

Management

Et godt management er med til at sikre en produktion og et system hvori dyrene trives. De daglige rutiner som fodring og malkning skal være ens fra dag til dag og foregå på en måde, der ikke stresser dyrene. Fokus på hygiejne i stalden, med gennemtænkte procedurer, minimerer smitte og giver bedre sundhed hos dyrene.

 • Afhorn ikke kalvene
 • Få styr på dyrevelfærden
 • Brug dine registreringer
 • Slagt tyrene som økologiske dyr
 • Brug tid på daglig kontakt med kalvene
 • Benyt en fast plan for oplæring i daglige rutiner
 • Lad koen passe kalven
 • Forebyggelse frem for medicin
 • Slagt uden stress
 • Mere råmælk til kalven
 • Forlænget laktation
 • Holdbarhedsprofiler
 • Øg yversundheden
 • Bevidst goldkostrategi
 • Ko-komfort øger klovsundheden
 • Klimaoptimering

Stald

For at sikre et godt staldmiljø skal der være fokus på at skabe de optimale forhold for de forskellige dyregrupper. Indretningen skal sikre at dyrene kan udføre naturlig adfærd, interagere socialt, have komfortable hvilearealer og god adgang til foder og vand.

 • Skab plads til kalveleg
 • Gør underlaget skridsikkert
 • Sørg for optimale forhold for gold- og kælvekøer
 • Etabler stabile grupper
 • Etabler et godt hvileareal
 • Øg sengebåsens tilgængelighed
 • Installer kobørster
 • Gør plads til alle køer ved foderbordet

Udeareal

I afgræsningssæsonen skal et godt udeareal give adgang til rigeligt, frisk græs og et landskab med mulighed for skygge, læ og ly i form af beplantning eller et læskur. Om vinteren kan et udeareal give dyrene mulighed for at komme ud under åben himmel og få motion.

Foder og fodring

Foderets kvalitet og den mængde dyrene får tildelt er vigtig for deres velfærd, tilvækst og produktion. Foderet skal dække dyrenes ernæringsmæssige behov og sikre en god vomfunktion.

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Økologikonsulent, kvæg

Jeg arbejder med at få mere af dyrenes naturlige adfærd til at komme til udtryk i økologiens rammer og med at vurdere dyrenes velfærd, herunder udvikling af for eksempel ko/kalv-systemer, afgræsningssystemer, skovlandbrug og naturpleje. Jeg afprøver systemer og samarbejder med landmænd, kolleger, dyrlæger og universiteter om at formidle ny viden i form af rådgivning, events på staldgang/mark samt staldskoler og netværksgrupper.

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Landbrugsfaglig projektleder, kvæg

Mit fokus er malkekvæg, kødkvæg og landbrugets klimaaftryk, hvor jeg blandt andet udvikler model til klimaberegninger, formidler kompleksiteten inden for emner relateret til klima, bæredygtighed og kød- og mælkeproduktion samt udarbejder klimahandlingsplaner til bedrifter. Jeg arbejder samtidig med optimering ift. velfærd og fodring og med at forbedre mulighederne for at afsætte dansk økologisk okse- og lammekød.

Luk (Esc)