Æg- og fjerkræudvalget

Fagudvalg Æg Og Fjer

Æg- og fjerkræudvalgets medlemmer er valgt blandt de økologiske æg- og fjerkræproducenter og arbejder med følgende indsatsområder:

For arbejdsåret 2021-2022 er følgende primære indsatsområder, i uprioriteret rækkefølge, omdrejningspunkt for udvalgets arbejde:

 • Æg og fjerkræudvalget vil løbende arbejde for optimale vilkår for æg- og slagtekyllingeproducenter – også med fokus på små producenter. Vi skal som udvalg løbende have fokus nye tiltag og eksisterende vilkår, som er til ugunst for vores produktion og produktionsvilkår.
 • Udvalget vil arbejde med regelsættet for kyllinger og hønniker – disse regelsæt er i dag en kopi af regelsættet for økologiske høns, hvilket ikke er optimalt. (Det er samtidig vigtigt, at disse regler bliver optimeret til danske forhold, så de passer til både ldm og dyr). Det er et område som er i proces og flytter sig i positiv retning.
 • Der er nu eget regelsæt for hjemmeblandere, men udvalget finder det nødvendigt at fortsætte debatten om foderreglerne, herunder muligheder for egenproduktion af foder og mulighed for afprøvning af fermenteret foder. Reglerne er for stive – der skal være fleksibilitet til udvikling af nye tiltag. Det handler om det bedste foder til vores dyr. Vi har mange ”modstandere” i denne kamp.
 • Udvalget vil have opmærksomhed på debatten om miljø/ophobning af næringsstoffer i udearealet. Vi er ikke i mål her – specielt på kyllingeområdet. Udvalget vil have fokus på andelen som indgår i gødningsregnskabet. Prøve med nogle uformelle undersøgelser af jordprøver.
 • Udvalget vil aktiv bidrage til at dokumentere (beregne) klimabelastning på fjerkræejendomme. Klimaværktøjet skal være med til at sætte fokus på.
 • Udvalget vil have fokus på nye producenter, herunder også producenter med mobil produktion – sikre at de får et naturligt tilhørsforhold til udvalget og foreningen.
 • Fokus på velfærd i hønsestalden – (kommunikation til producenter/medlemmer om vigtigheden af, at vi fastholder høj velfærd).
 • Udvalget vil tage debatten om staldpligt i forbindelse med fugleinfluenza – kan vi sikre lempeligere forhold uden at gå på kompromis med sundheden.
 • Udvalget vil gerne initiere et tættere samarbejde mellem økologiske producenter, pakkerier og slagterier. Vi skal udfordre os selv hele tiden til at være i dialog med disse grupper.
 • Udvalget vil være aktivt i arbejdet med at hverve økologiske fjerkræproducenter som medlem af Økologisk Landsforening. Vi skal vise at er en aktiv spiller på fjerkræområdet.
 • Udvalget vil arbejde for B-prøver i Salmonellareglerne. Skal arbejdes videre – det er et vigtigt emne.
 • Udvalget vil arbejde med oplysning om forsikring af produktionen for økologiske fjerkræproducenter (driftstabsforsikring).
 • Udvalget vil arbejde for at der kan skabes grundlag for en fjerkræfaglig person (i ØL eller ICOEL) faglig sparring og fjerkræfaglige projekter er vigtigt.

Udvalgsmedlemmer

Lars Bredahl

Forperson for Æg og Fjerkræudvalget

Ll. Gandrupgårdsvej 7
9510 Arden

Hans Klemmensen

Næstforperson

Thyregodvej 61
7361 Ejstrupholm

Christian Steen Mortensen

Medlem

Alstrupvej 68
9480 Løkken

Hardy Eskildsen

Medlem

Nybrovej 19, Ravnstrup
8800 Viborg

Jens Otto Rasmussen

Medlem

Høveltevej 40
3460 Birkerød

Frank Tolbøll

Suppleant

Flytkær 12, Ølstrup
6950 Ringkøbing

Luk (Esc)