Frugt-, bær- og grøntudvalget

Fagudvalg Frugt Bær Og Grønt

Frugt-, bær- og grøntudvalget er sammensat af økologiske frugt-, bær- og grøntproducenter og arbejder med følgende indsatsområder i 2021-22.

Konkret som udvalg at arbejde målrettet for:

 • at sætte særligt fokus på små, nye grøntsagsproducenter og arbejde for, at de får tilknytning til foreningen gennem medlemskab. Udvalget vil sikre, at de inviteres til og om inkluderes i arrangementer og nyhedsformidling.
 • Uddannelse af nye økologiske producenter indenfor fagudvalgets område
 • Økologiske frø. Udbuddet af relevante økologiske frø er for lille, og ydermere er administrationen og forvaltningen omkring OrganicXseed kritisabel. Udvalget vil sætte fokus på udvikling af økologiske frø og forvaltningen af OrganicXseed. Specifik projektudvikling på området.

Derudover vil udvalget arbejde for at sikre opmærksomhed på og støtte - primært gennem andres arbejde i forhold til:

 • Klimavenlig frugt-, bær og grøntsagsproduktion, herunder arbejde med:
  • grøngødning (også mobil grøngødning)
  • jordfrugtbarhed, producere med C-binding og dermed humusopbyggende bl.a. ved at sætte fokus på liv i jorden
  • finde de rigtige afgrøder
  • finde de rigtige teknologier
  • særligt fokus på formidling både til producenter og til forbrugere.

Og udvalget vil fastholde kontakt til relevante projekter på området

 • Baggrundsforurening. Udvalgets fagområde omfatter produkter, som forbruges direkte hos forbrugerne. De fødevaremæssige forhold med rene produkter er derfor afgørende vigtige. Udvalget oplever stigende udfordringer med baggrundsforurening med betydning både for den enkelte producent og for slutforbrugerne. Udvalget sætter derfor fokus på problemstillingerne, som omfatter baggrundsforurening fra:
  • Luften – hvor tidligere sager med forurening med sprøjtemidler skal følges helt i mål – med fokus på erstatningsspørgsmålet samt ophævelse af de frivillige aftaler til lov.
  • Kompost have/park og andet der recirkuleres, hvor klare grænseværdier for uønskede stoffer ønskes fastsat i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og siden ophøjet til krav til producenterne/kommunerne
  • Mikroplast såvel selvforskyldt som uforskyldt skal minimeres og helst undgås
  • Vand – udfordringer med vanding fra boringer, som efterfølgende viser sig at indeholde pesticidrester over grænseværdierne
 • Udvalget vil bidrage aktivt til udvikling af økologisk frugtavl. En indsats der både omfatter aktiv stillingtagen til mulige plantebeskyttelsesmidler og fremme af forsøg og forskning, der skal gøre det muligt at drive økologisk frugtavl uden brug af plantebeskyttelsesmidler eller så vidt muligt begrænse sig til at anvende lavrisiko- og basisstoffer. (GF-beslutning).

Udvalgsmedlemmer

Lotte Lei

Forperson

Skuderupvej 9
4640 Faxe

Klaus Søgaard

Næstforperson

Lufthavnsvej 53
5270 Odense N

Axel Månsson

Medlem

Grarupvej 15
7330 Brande

Helge Bülow

Medlem af Frugt, Bær og Grøntudvalget

Skårupvej 7
8400 Ebeltoft

Peter Bay Knudsen

Suppleant

Luk (Esc)