Griseudvalget

Fagudvalg Svin

Griseudvalget er valgt blandt de økologiske griseproducenter og arbejder med følgende indsatsområder:

Udvalget arbejder bredt med produktionens rammevilkår.

  • Arbejdet vedr. den igangværende redigering af byggebladet for grise på friland skal påvirkes for at sikre, at anvisningerne også fungerer i den praktiske produktion. Herunder at den maksimale udbringning af næringsstoffer (N og P) til landbrugsjord fastholdes på bedriftsniveau, og ikke skaleres ned på markniveau i folde med grise.
  • Griseudvalget vil fortsætte arbejdet med normtal for økologiske grises gødningsproduktion. Specielt i forhold til implementering af relevante forsøgsresultater vedr. sænkning af økologiske grises udskillelse af næringsstoffer.
  • Griseudvalget vil arbejde for at øge andelen af dansk og europæisk produceret protein i foderet.
  • Griseudvalget vil gerne arbejde med grisenes klimapåvirkning i alle stadier. I første omgang ved at påvirke projekter og ved hjælp af vidensindsamling og -skabelse.
  • Griseudvalget arbejder konstruktivt og aktivt med Brancheanbefalingerne.
  • Qua projektarbejde vil Griseudvalget arbejde med yderligere udvikling omkring medicinhåndtering og alternative dyrlægekonsultationer f.eks. med video eller anden onlineplatform med billedvisning, som kan sikre rettidig behandling som supplement til normale dyrlægebesøg.

Udvalgsmedlemmer

Randi Vinfeldt

Forperson Griseudvalget

Fævejen 1
4350 Ugerløse

Jobtitel: Landmand og underviser
Tilhørsforhold: Vinfeldt Øko

Jeg har en mindre ejendom på 27 Ha, 25-30 økologiske søer og producerer smågrise. De fleste smågrise sælges til et par gårdbutikker, som selv feder dem op. Jeg underviser også på Jernbjerggaard Landbrugsskole, som er omlagt til økologisk.

Dennis Lauritsen

Suppleant

Luk (Esc)