Griseudvalget

Fagudvalg Svin

Griseudvalget er valgt blandt de økologiske griseproducenter og arbejder med følgende indsatsområder i 2021-22:

For arbejdsåret 2021-2022 er følgende primære indsatsområder omdrejningspunkt for udvalgets arbejde:

Udvalget arbejder bredt med produktionens rammevilkår.

  • Arbejdet vedr. den igangværende redigering af byggebladet for grise på friland skal påvirkes for at sikre, at anvisningerne også fungerer i den praktiske produktion. Herunder at den maksimale udbringning af næringsstoffer (N og P) til landbrugsjord fastholdes på bedriftsniveau, og ikke skaleres ned på markniveau i folde med grise.
  • Griseudvalget vil fortsætte arbejdet med normtal for økologiske grises gødningsproduktion. Specielt i forhold til implementering af relevante forsøgsresultater vedr. sænkning af økologiske grises udskillelse af næringsstoffer.
  • Griseudvalget vil fortsat arbejde med udfordringerne omkring zink og kobber – med særlig fokus på normer for økologiske grise. (Der er projekter i gang, som måske kan give svar på nogle af de uafklarede spørgsmål)
  • Griseudvalget vil arbejde for at øge andelen af dansk og europæisk produceret protein i foderet.
  • Griseudvalget vil gerne arbejde med grisenes klimapåvirkning i alle stadier. I første omgang ved at påvirke projekter og ved hjælp af vidensindsamling og -skabelse.
  • Griseudvalget arbejder konstruktivt og aktivt med Brancheanbefalingerne.
  • Qua projektarbejde vil Griseudvalget arbejde med yderligere udvikling omkring medicinhåndtering og alternative dyrlægekonsultationer f.eks. med video eller anden onlineplatform med billedvisning, som kan sikre rettidig behandling som supplement til normale dyrlægebesøg.

Udvalgsmedlemmer

Randi Vinfeldt

Forperson Griseudvalget

Fævejen 1
4350 Ugerløse

Jobtitel: Landmand og underviser
Tilhørsforhold: Vinfeldt Øko

Jeg har en mindre ejendom på 27 Ha, 25-30 økologiske søer og producerer smågrise. De fleste smågrise sælges til et par gårdbutikker, som selv feder dem op. Jeg underviser også på Jernbjerggaard Landbrugsskole, som er omlagt til økologisk.

Bertel Hestbjerg

Medlem

Nr. Feldingvej 100
7500 Holstebro

Jobtitel: Landmand
Tilhørsforhold: Hestbjerg Økologi

Produktion på heden omkring Holstebro. Meget optaget af at finde en balance mellem produktion, trivsel for dyr og mennesker og plads til natur. At være en del af ØL og dermed tæt på de politiske beslutninger, der regulerer økologisk landbrugsproduktion er vigtigt for mig. Virkelig godt socialt miljø på tværs af faggrænser.

Karin Stavnskær

Medlem

Rahbechsvej 9, Sparkær
8800 Viborg

Jobtitel: Forbrugermedlem
Tilhørsforhold:

Som tidligere økologikonsulent og økologisk svineproducent kan jeg med min nuværende beskæftigelse bidrage til Svineudvalgets arbejde. Specielt indenfor områderne nye regler, miljø m.v.

Niels A. Thing

Næstforperson

Krarup Landbrug I/S
Krarupvej 19
6862 Tistrup

Jobtitel: Landmand
Tilhørsforhold: Krarup Landbrug I/S

Trine Sund Kammersgaard

Medlem

Iruplundvej 6
7755 Bedsted Thy

Hans Henrik Thomsen

Suppleant

Røgelhedevej 55
9700 Brønderslev

Jobtitel: Landmand
Tilhørsforhold: Purple Farm

Som hyrden på savanden, forsøger jeg at have mine grise, hvor de kan spise restafgrøder og gøde jorden til næste afgrøde.

Luk (Esc)