Planteavlsudvalget

Fagudvalg Planteavl

Planteavlsudvalget* er sammensat af økologiske planteavlere og op til to repræsentanter fra følgevirksomheder. Udvalget arbejder med følgende indsatsområder i 2021-22:

  • udbredelse af viden om, hvordan man kan arbejde med at opbygge jordens frugtbarhed f.eks. gennem brug af efterafgrøder, kompostteknikker, mobil grøngødning, gode sædskifter og godt landmandskab.
  • klimavinklen på økologiske landbrug, herunder at fremskaffe viden omkring især indlejring af kulstof i jorden, forbrug af fossile brændstoffer, klimaaftryk ved produktionsmetoder mv.
  • forbedring af mulighederne for at afsætte de danske planteprodukter og især proteinafgrøder (herunder græsprotein) til human- og animalskernæring, samt andre foderprodukter i Danmark. Gerne gennem samarbejde med andre økologiske landmænd
  • tættere samarbejde mellem de forskellige driftsgrene
  • udfasning af konventionel halm og gødning, samt indfasning af alternative gødningskilder. Vi skal søge viden og arbejde for at skaffe løsningerne i samarbejde med bestyrelsen og formandskabet og ønsker at blive inddraget i samarbejdet med L&F, Økologisektionen om emnet.
  • ændring af dansk- og EU-lovgivning om certificering af frø og korn, sådan at vi får mulighed for at lave sortsblandinger og udvikle sorter, der dækker økologernes behov omkring såsæd.
  • opbakning til at der bliver lavet forsøg med sortsblandinger og brugerdrevet sortsudvikling.
  • forøgelse af kvaliteten af de økologiske planteprodukter og kvantiteten høstet, gennem at efterspørge og arbejde for; at viden og forsøgsresultater gøres tilgængeligt for landmænd, og der udvikles og gennemføres praktiske forsøg.

*Planteavlsudvalget inkluderer ikke frugt, bær og grønt, der repræsenteres i et selvstændigt udvalg.

Udvalgsmedlemmer

Søren Bilstrup

Forperson for Planteavlsudvalget

Holstebrovej 478
7860 Spøttrup

Jobtitel: Landmand
Tilhørsforhold: Lundholm

Jeg hedder Søren Bilstrup og er formand for planteavlsudvalget. Jeg har slægtsgården Lundholm ved Skive og med en del forpagtninger driver vi ca. 615 Ha. med mange forskellige afgrøder. I planteavlsudvalget fokuserer jeg på, at når vi arbejder med klima, bæredygtighed, jordfrugtbarhed mm, at vi så også har den økonomiske bæredygtighed med - uden planteavl/landmænd ingen økologi.

Hans Henrik Thomsen

Næstforperson

Røgelhedevej 55
9700 Brønderslev

Jobtitel: Landmand
Tilhørsforhold: Purple Farm

Som hyrden på savanden, forsøger jeg at have mine grise, hvor de kan spise restafgrøder og gøde jorden til næste afgrøde.

Allan H. Hansen

Medlem

Kornmarken 1
8464 Galten

Jobtitel: Produktkonsulent Økologi
Tilhørsforhold: Danish Agro

Jeg har været med i planteavlsudvalget i ca 10 år, og syntes stadig det er vigtigt og relevant! Mit fokus er på at binde økologien bedre sammen, sådan at det der besluttes politisk, også har bund i hvad der kan lade sig gøre i markedet.

Bjarne Hansen

Medlem

Gammel Hobrovej 3
9610 Nørager

Ib Borup Pedersen

Medlem

Jobtitel: Driftsleder / Underviser
Tilhørsforhold: Bråskovgård Efterskole

20 år som selvstændig Landmand i Hvidsten, konv. Søer planteavl og Øko jordbær. Arbejder nu som Driftsleder på Bråskovgård efterskole. Jeg tager en konsulent uddannelse hos https://www.soilfoodweb.com/. Et online kursus over to-tre år. Har mulighed for i fremtiden at undervise landmænd.

Nikolaj Dalsgaard

Medlem

Kabdrupvej 49
6100 Haderslev

Lars Sørensen

Suppleant

Hornherredvej 3, 4070 Kirke Hyllinge

Jobtitel: Økologisk Landmand
Tilhørsforhold: Ørbæk økologi

Landmand med interesse i gammelt korn arter, korn til mel og frø dyrkning. Arbejde med naturen og se biodervisiteten folde sig ud under den økologiske dyrkning. Tænke over det rene grundvand som vores børn skal nyde, klimaet og bæredygtigheden ved produktionen af gode, spændende og økologiske fødevare.

Henrik Jessen

Medlem

Vestergade 112
6051 Almind

Luk (Esc)