Kød- og Naturgræsserudvalget

Fagudvalg Kød

Kød- og Naturgræsserudvalgets medlemmer er valgt blandt de økologiske kødproducenter og arbejde med følgende indsatsområder:

Arbejder målrettet for at sandsynliggøre, hvordan økologisk oksekødsproduktion kan produceres optimalt i en holistisk sammenhæng, som indbefatter:

  • klimaneutral oksekødsproduktion gennem fodringsstrategier, afgræsningsarealer, valg af dyr mm. og kompenserende tiltag på bedriften, som udligner kødproduktionens klimapåvirkning
  • naturpleje og biodiversitet som integreret del af økologien og kødproduktionen
  • dyrevelfærd i naturplejen (f.eks. i forhold til leverigter mv.)
  • lokalisere de afgørende politiske forhindringer samt regeludfordringer for at ovenstående kan lykkes, og påvirke det fagpolitiske arbejde på området
  • udvalgets medlemmer stiller deres bedrifter til rådighed for case-arbejde mod at få udarbejdet Klimahandlingsplaner og arbejde med tiltag, så bedriften bliver klimaneutral indenfor en overskuelig årrække
  • søge samarbejdspartnere i bestræbelserne på at lykkes med arbejdsområdet
  • arbejde for ændring af vægtgrænserne, så de økologiske kødproducenter får bedre muligheder for at opnå præmier (tilskud). Have fokus på klassificering af stude i forhold til tyrekalve klassificering
  • styrke indsatsen med alternativ afsætning – gerne i samarbejde med foreningens Markedsafdeling
  • være aktiv i forhold til arbejdet med brancheaftale samt foreningens arbejde med udvikling af økologien.

*Kød- og Naturgræsserudvalget inkluderer producenter af kvæg, får og geder, men ikke producenter af svin og slagtekyllinger, der repræsenteres i egne udvalg.

Udvalgsmedlemmer

Carsten Sørensen

Forperson, Kød- og naturgræsserudvalget

Kongeåvej 46
6771 Gredstedbro

Bjarne Krog

Medlem

Ørnekildevej 22
4173 Fjenneslev

Ole Sørensen

Medlem

Højbjerg Møllevej 56
8840 Rødkærsbro

Karsten Kjærgaard

Medlem

Lars Lambertsen

Medlem

Henrik Ørnstrøm

Suppleant

Luk (Esc)