Ulandsudvalget

Fagudvalg Uland

Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening arbejder for udvikling af økologisk produktion og salg i udviklingslande i netværk med andre organisationer i Danmark, Danida og økologiske søsterorganisationer i ulande.

Opgaver

Fagudvalgets opgaver

 • Medvirke til at sikre og kvalificere foreningens strategi for ulandsområdet.
 • Medvirke til at sikre og kvalificere CISU programmet strategiske udvikling og implementering
 • Formulere forslag til og være i dialog om afgrænsede projektideer (fra Ulandsnetværk, fagudvalg, sekretariat, eksterne aktører), som foreningen kan sikre udførelsen af i overensstemmelse med den besluttede strategi.
 • Projekter gennemføres forudsat finansiering i overensstemmelse med foreningens krav.
 • Medlemmer af udvalg og netværk er forpligtet på at give faglig sparring, være rådgivende og deltage i gennemførelse af indsatser i programmet
 • Medlemmer af udvalg og netværk kan deltage i Styre- og Følgegrupper.
 • Udvalget kan udpegemedlemmer til deltagelse i management team i CISU-programmet. Medlemmerne kan i management team bidrage med sparring. Management team mødes 2 gange årligt.
 • Udvalget kan udpege medlemmer til deltagelse i arbejdsgruppe omkring udvikling af FFLG -akademi. Medlemmer kan i arbejdsgruppen bidrage med sparring. Arbejdsgruppen mødes 2 gange årligt til workshop, med deltagelse af leder af akademiudviklingen (Thaddeo)
 • Udvalgsmedlemmer kan inviteres til at deltage i møder med partnere i syd
 • Sekretariatet inviterer interesserede udvalgsmedlemmer til orienteringsmøde ca. hver 2 mdr. á en times varighed. På møderne kan sekretariatet invitere til sparring på udvalgte områder/opgaver og/eller orientere om
 • Sekretariatet sender en skriftlig orientering til udvalget (status på opgaver og/eller processer) ca. 1 gang om mdr.
 • Medlemmer af udvalget kan indgå i udvikling af relevante politikker
 • Varetage opsamling og deling af viden på grundlag af foreningens Ulandsportefølje, deltagelse i kurser, netværksaktiviteter, seminarer mv. på Ulandsområdet. Udgifter skal forsøges dækket i projekter.
 • Gennemføre aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget i foreningen.
 • Udbygge og vedligeholde foreningens eget Ulandsnetværk.
 • Bidrage til at sikre engagement hos u-landsfrivillige som en mulig faglig ressource i CISU-programmet
 • I relevant omfang være tovholder på undergrupper i regi af ulandsnetværket til at understøtte den strategiske udvikling i CISU-programmet
 • Udbygge og vedligeholde kontakt til andre netværk i Danmark, der arbejder med Ulandsarbejde.
 • Opbygge netværk med udvalgte søsterorganisationer i Ulande.
 • Søge indflydelse i danske Ulandsorganisationer for at motivere til højere grad af økologi i deres projekter mv.
 • Arbejde for at økologi bliver en integreret del af dansk ulandspolitik

Udvalget vedtager hvert år en række konkrete indsatsområder.

Indsatsområder 2021-2022

 • Bidrage fagligt til udvikling af konceptet omkring FFLG akademi, som beskrevet i CISU-Programansøgningen og til programmets aktiviteter i øvrigt
 • Gennemføre åbent møde omkring bistandspolitikken
 • Videreudvikle og fortsætte samarbejde med andre org. Om etablering af agroøkologisk netværkssamarbejde

Udvalgsmedlemmer

Kristina G. Due

Forperson

Frisersvej 22D, 2. th.
2920 Charlottenlund

Jobtitel: Radiojournalist/Konsulent
Tilhørsforhold:

Som freelance radiojournalist, uddannet Etnolog arbejder jeg for www.den2radio.dk med forskellige temaer omkr. samfund og kultur, men har et særlig stort engagement indenfor økologi, fødevareproduktion nationalt og internationalt. Parallelt deltager jeg i netværksprojekter med fokus på udvikling af landbrug og civilsamfund i Øst- og Vestafrika; var 2000-2006 udstationeret konsulent i Burkina Faso og Guinea.

Jesper Saxgren

Næstforperson

Sletmadevej 7
6040 Egtved

Jobtitel: Seniorkonsulent
Tilhørsforhold:

Mine primære kvalifikationer og væsentligste professionelle erfaringer ligger indenfor områderne miljø/økologi, projektudvikling, uddannelse/folkeoplysning og internationalt projektarbejde. Har arbejdet som konsulent, rådgiver og projektudvikler med agro-økologiske projekter i Bhutan, Nepal, Bolivia og Ghana.

Erik Vithner

Medlem

Storringvej 7a
8462 Harlev J

Laila Venø Bendsen

Medlem

Jobtitel: Founder
Tilhørsforhold: BoaVida ApS

Jeg arbejder Socialt bæredygtige fødevarer. Primært med farmere i Tanzania. Her hjælper jeg med at skabe flere og meningsfulde jobs samt kvalitetsprodukter produceret, som vi kan få til Danmark. Jeg arbejder udfra at samarbejdet skal hvile i forretning for at det er bæredygtigt på den lange bane. Derfor vil jeg gerne bringe forretnings aspektet med ind til vores udviklingsarbejde.

Aage Dissing

Suppleant

Fasanvej 11
9460 Brovst

Luk (Esc)